Fylkesstatistikk
Studieforbundenes kursvirksomhet i 2020Rogaland

2 564kurs
7 %tilrettelagte kurs
24 704deltakere
68 839kurstimer
141frivillige og ideelle organisasjoner
22 av 23kommuner med kursvirksomhet

Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i Rogaland i 2020.

For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.

Vofo logo

Kurs i hele landet

Kursoversikt for alle fylker

Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2020

FylkeKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Innlandet3 50086 77531 4539,4
2Trøndelag3 604117 64336 4597,7
3Nordland1 77045 92516 4397,3
4Agder2 20451 99420 6667,2
5Troms og Finnmark1 70448 45716 6417,0
6Oslo4 567134 14975 3916,6
7Vestland4 036106 30739 8826,3
8Møre og Romsdal1 66737 47917 6976,3
9Vestfold og Telemark2 54672 87425 1606,1
10Viken6 676189 78169 2015,4
11Rogaland2 56468 83924 7045,3

Timer i perioden fra 2016 til 2020

Antall timer per år, i Rogaland og hele landet

Kurs i perioden fra 2016 til 2020

Antall kurs per år, i Rogaland og hele landet

Deltakere i perioden fra 2016 til 2020

Antall deltakere per år, i Rogaland og hele landet

Studieforbund i Rogaland

Kursoversikt for alle studieforbund

Antall kurs, timer og deltakere per studieforbund i Rogaland 2020

StudieforbundKursKurstimerDeltakere
1Kristelig studieforbund (K-stud)70218 3114 401
2Studieforbundet Livslang Læring (SLL)42913 5304 894
3Musikkens studieforbund (MSF)2908 9263 841
4Studieforbundet Solidaritet (SO)845 068381
5Studieforbundet kultur og tradisjon (SKT)2145 0461 444
6Studieforbundet Funkis (Funkis)2054 0501 549
7Idrettens studieforbund (ISF)2143 7853 197
8Studieforbundet AOF Norge (AOF)863 496969
9Akademisk Studieforbund (AKS)932 1811 805
10Studieforbundet natur og miljø (N&M)1312 1631 470
11Studieforbundet næring og samfunn (SNS)37992339
12Senterpartiets Studieforbund (SpS)64948340
13Venstres studieforbund (VS)1534374

Studieforbundenes kurstimer i 2019 og 2020

Antall kurstimer per år, etter studieforbund

Deltakere på kursemner

Deltakere innenfor ulike kursemner

Antall deltakere i Rogaland 2020, etter hovedemne og kjønn

EmneKvinnerMennSum deltakere
1Estetiske fag og håndverksfag5 6963 9079 603
2Organisasjons- og ledelsesfag2 3373 2825 619
3Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag2 3431 9234 266
4Helse-, sosial- og idrettsfag1 4036472 050
5Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag7441 0571 801
6Realfag, industri- og tekniske fag234349583
7Språkfag345170515
8Tjenesteyting og servicefag13732169
9Samfunnsfag652287
10Samferdsels- og kommunikasjonsfag11011

Deltakernes alder i perioden fra 2016 til 2020

Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper

Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år

EmneDeltakere
1Samspill1 178
2Kristendom1 073
3Etikk929
4Andre organisasjons- og ledelsesfag428
5Instruktør-, trener- og lederutdanning370

Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år

EmneDeltakere
1Kristendom508
2Samspill308
3Instruktør-, trener- og lederutdanning217
4Andre naturbruk, økologi- og miljøvernsfag212
5Sang, vokalmusikk og kor174

Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år

EmneDeltakere
1Instruktør-, trener- og lederutdanning566
2Kristendom356
3Sang, vokalmusikk og kor262
4Tillitsvalgte i arbeidslivet248
5Andre organisasjons- og ledelsesfag227

Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år

EmneDeltakere
1Instruktør-, trener- og lederutdanning647
2Kristendom392
3Andre organisasjons- og ledelsesfag373
4Sang, vokalmusikk og kor351
5Samspill347

Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år

EmneDeltakere
1Sang, vokalmusikk og kor652
2Samspill558
3Kristendom383
4Instruktør-, trener- og lederutdanning242
5Tillitsvalgte i arbeidslivet220

Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år

EmneDeltakere
1Sang, vokalmusikk og kor1 800
2Helse og omsorg782
3Kristendom590
4Samspill404
5Tekstil378

Kommuner i Rogaland

Kursoversikt for alle kommuner

Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i Rogaland 2020

KommuneKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Vindafjord1025 60757311,7
2Kvitsøy466347,7
3Tysvær831 6677687,5
4Haugesund2788 1072 4217,4
51332 9709947,0
6Lund214482136,6
7Stavanger93624 87510 0466,5
8Sauda288112116,1
9Eigersund862 0128715,8
10Time982 0189955,2
11Sola1294 0581 1204,8
12Suldal172902054,5
13Hjelmeland112441344,3
14Bjerkreim111571013,9
15Sandnes3097 7292 7383,9
16Randaberg389142873,4
17Strand421 3184023,2
18Karmøy1273 3231 3623,0
19Gjesdal367663703,0
20Sokndal9254712,7
21Klepp521 0854832,7
22Bokn217122,3
23Utsira0000,0