Fylkesstatistikk
Studieforbundenes kursvirksomhet i 2020Østfold

1 586kurs
18 %tilrettelagte kurs
15 350deltakere
40 778kurstimer
115frivillige og ideelle organisasjoner
12 av 12kommuner med kursvirksomhet

Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i Østfold i 2020.

For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.

Vofo logo

Kurs i hele landet

Kursoversikt for alle fylker

Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2020

FylkeKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Innlandet3 50086 77531 4539,4
2Trøndelag3 604117 64336 4597,7
3Nordland1 77045 92516 4397,3
4Agder2 20451 99420 6667,2
5Troms og Finnmark1 70448 45716 6417,0
6Oslo4 567134 14975 3916,6
7Vestland4 036106 30739 8826,3
8Møre og Romsdal1 66737 47917 6976,3
9Vestfold og Telemark2 54672 87425 1606,1
10Viken6 676189 78169 2015,4
11Rogaland2 56468 83924 7045,3

Timer i perioden fra 2016 til 2020

Antall timer per år, i Østfold og hele landet

Kurs i perioden fra 2016 til 2020

Antall kurs per år, i Østfold og hele landet

Deltakere i perioden fra 2016 til 2020

Antall deltakere per år, i Østfold og hele landet

Studieforbund i Østfold

Kursoversikt for alle studieforbund

Antall kurs, timer og deltakere per studieforbund i Østfold 2020

StudieforbundKursKurstimerDeltakere
1Musikkens studieforbund (MSF)2677 8143 546
2Studieforbundet AOF Norge (AOF)1487 2141 048
3Studieforbundet Funkis (Funkis)3295 8611 886
4Kristelig studieforbund (K-stud)1775 1581 653
5Studieforbundet Livslang Læring (SLL)1624 4142 581
6Studieforbundet kultur og tradisjon (SKT)1634 3211 160
7Studieforbundet natur og miljø (N&M)1342 4631 114
8Idrettens studieforbund (ISF)901 2321 168
9Studieforbundet næring og samfunn (SNS)52659322
10Senterpartiets Studieforbund (SpS)30652177
11Studieforbundet Solidaritet (SO)759152
12Akademisk Studieforbund (AKS)19287605
13Venstres studieforbund (VS)811238

Studieforbundenes kurstimer i 2019 og 2020

Antall kurstimer per år, etter studieforbund

Deltakere på kursemner

Deltakere innenfor ulike kursemner

Antall deltakere i Østfold 2020, etter hovedemne og kjønn

EmneKvinnerMennSum deltakere
1Estetiske fag og håndverksfag4 5812 7317 312
2Organisasjons- og ledelsesfag1 1991 2562 455
3Helse-, sosial- og idrettsfag1 1301 2762 406
4Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag5547811 335
5Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag6305841 214
6Realfag, industri- og tekniske fag111165276
7Økonomi og IKT-fag9242134
8Språkfag7732109
9Samfunnsfag593190
10Tjenesteyting og servicefag14115
11Samferdsels- og kommunikasjonsfag224

Deltakernes alder i perioden fra 2016 til 2020

Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper

Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år

EmneDeltakere
1Etikk613
2Samspill351
3Instruktør-, trener- og lederutdanning241
4Kristendom228
5Andre organisasjons- og ledelsesfag220

Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år

EmneDeltakere
1Andre helse-, sosial- og idrettsfag129
2Jakt129
3Samspill109
4Sang, vokalmusikk og kor99
5Andre organisasjons- og ledelsesfag75

Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år

EmneDeltakere
1Andre helse-, sosial- og idrettsfag225
2Tillitsvalgte i arbeidslivet195
3Sang, vokalmusikk og kor157
4Instruktør-, trener- og lederutdanning89
5Musikk84

Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år

EmneDeltakere
1Sang, vokalmusikk og kor319
2Samspill303
3Helse og omsorg187
4Tillitsvalgte i arbeidslivet179
5Andre helse-, sosial- og idrettsfag176

Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år

EmneDeltakere
1Sang, vokalmusikk og kor650
2Samspill404
3Helse og omsorg253
4Tillitsvalgte i arbeidslivet173
5Husdyrhold128

Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år

EmneDeltakere
1Sang, vokalmusikk og kor1 944
2Helse og omsorg1 094
3Dans560
4Samspill440
5Musikk295

Kommuner i Østfold

Kursoversikt for alle kommuner

Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i Østfold 2020

KommuneKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Rakkestad649535697,8
2Sarpsborg4208 6663 9517,4
3Halden1865 0971 7745,9
4Våler (Viken)329552635,6
5Råde397813255,2
6Moss2485 7092 4815,0
7Fredrikstad38712 2523 8964,7
8Indre Østfold1805 4961 7474,0
9Skiptvet123621733,2
10Hvaler144251473,0
11Marker345190,8
12Aremark13750,8