Fylkesstatistikk
Studieforbundenes kursvirksomhet i 2020Oslo

4 567kurs
5 %tilrettelagte kurs
75 391deltakere
134 149kurstimer
196frivillige og ideelle organisasjoner
1 av 1kommuner med kursvirksomhet

Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i Oslo i 2020.

For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.

Vofo logo

Kurs i hele landet

Kursoversikt for alle fylker

Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2020

FylkeKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Innlandet3 50086 77531 4539,4
2Trøndelag3 604117 64336 4597,7
3Nordland1 77045 92516 4397,3
4Agder2 20451 99420 6667,2
5Troms og Finnmark1 70448 45716 6417,0
6Oslo4 567134 14975 3916,6
7Vestland4 036106 30739 8826,3
8Møre og Romsdal1 66737 47917 6976,3
9Vestfold og Telemark2 54672 87425 1606,1
10Viken6 676189 78169 2015,4
11Rogaland2 56468 83924 7045,3

Timer i perioden fra 2016 til 2020

Antall timer per år, i Oslo og hele landet

Kurs i perioden fra 2016 til 2020

Antall kurs per år, i Oslo og hele landet

Deltakere i perioden fra 2016 til 2020

Antall deltakere per år, i Oslo og hele landet

Studieforbund i Oslo

Kursoversikt for alle studieforbund

Antall kurs, timer og deltakere per studieforbund i Oslo 2020

StudieforbundKursKurstimerDeltakere
1Musikkens studieforbund (MSF)77840 7767 785
2Studieforbundet Livslang Læring (SLL)1 05836 29612 631
3Kristelig studieforbund (K-stud)46014 0293 700
4Akademisk Studieforbund (AKS)91411 37735 917
5Idrettens studieforbund (ISF)4708 8057 410
6Studieforbundet Funkis (Funkis)4216 9122 941
7Studieforbundet kultur og tradisjon (SKT)1466 3341 539
8Studieforbundet Solidaritet (SO)483 450234
9Studieforbundet natur og miljø (N&M)1182 6191 426
10Studieforbundet AOF Norge (AOF)792 032994
11Studieforbundet næring og samfunn (SNS)34801518
12Venstres studieforbund (VS)34641261
13Senterpartiets Studieforbund (SpS)77735

Studieforbundenes kurstimer i 2019 og 2020

Antall kurstimer per år, etter studieforbund

Deltakere på kursemner

Deltakere innenfor ulike kursemner

Antall deltakere i Oslo 2020, etter hovedemne og kjønn

EmneKvinnerMennSum deltakere
1Organisasjons- og ledelsesfag11 3709 83921 209
2Estetiske fag og håndverksfag8 5175 69314 210
3Realfag, industri- og tekniske fag4 6756 25110 926
4Samfunnsfag4 9043 8328 736
5Helse-, sosial- og idrettsfag3 3231 4154 738
6Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag2 5871 8264 413
7Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag1 9111 8943 805
8Språkfag2 2411 4333 674
9Økonomi og IKT-fag1 0291 2202 249
10Samferdsels- og kommunikasjonsfag4697711 240
11Tjenesteyting og servicefag88103191

Deltakernes alder i perioden fra 2016 til 2020

Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper

Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år

EmneDeltakere
1Etikk1 616
2Samspill1 287
3Instruktør-, trener- og lederutdanning1 004
4Andre organisasjons- og ledelsesfag734
5Teater, revy og drama680

Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år

EmneDeltakere
1Psykologi3 013
2Andre industri- og tekniske fag1 241
3Kristendom1 098
4Tillitsvalgte i arbeidslivet966
5Instruktør-, trener- og lederutdanning906

Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet2 654
2Andre industri- og tekniske fag1 514
3Norsk som andrespråk1 136
4Andre organisasjons- og ledelsesfag1 032
5Instruktør-, trener- og lederutdanning901

Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet3 020
2Andre industri- og tekniske fag1 330
3Instruktør-, trener- og lederutdanning1 229
4Andre organisasjons- og ledelsesfag1 165
5Sang, vokalmusikk og kor835

Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet2 476
2Psykologi1 528
3Sang, vokalmusikk og kor1 260
4Andre industri- og tekniske fag1 181
5Andre organisasjons- og ledelsesfag801

Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år

EmneDeltakere
1Sang, vokalmusikk og kor2 140
2Helse og omsorg933
3Tillitsvalgte i arbeidslivet898
4Andre industri- og tekniske fag810
5Samspill654