Fylkesstatistikk
Studieforbundenes kursvirksomhet i 2020Nordland

1 770kurs
18 %tilrettelagte kurs
16 439deltakere
45 925kurstimer
90frivillige og ideelle organisasjoner
39 av 41kommuner med kursvirksomhet

Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i Nordland i 2020.

For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.

Vofo logo

Kurs i hele landet

Kursoversikt for alle fylker

Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2020

FylkeKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Innlandet3 50086 77531 4539,4
2Trøndelag3 604117 64336 4597,7
3Nordland1 77045 92516 4397,3
4Agder2 20451 99420 6667,2
5Troms og Finnmark1 70448 45716 6417,0
6Oslo4 567134 14975 3916,6
7Vestland4 036106 30739 8826,3
8Møre og Romsdal1 66737 47917 6976,3
9Vestfold og Telemark2 54672 87425 1606,1
10Viken6 676189 78169 2015,4
11Rogaland2 56468 83924 7045,3

Timer i perioden fra 2016 til 2020

Antall timer per år, i Nordland og hele landet

Kurs i perioden fra 2016 til 2020

Antall kurs per år, i Nordland og hele landet

Deltakere i perioden fra 2016 til 2020

Antall deltakere per år, i Nordland og hele landet

Studieforbund i Nordland

Kursoversikt for alle studieforbund

Antall kurs, timer og deltakere per studieforbund i Nordland 2020

StudieforbundKursKurstimerDeltakere
1Studieforbundet Funkis (Funkis)55112 2163 353
2Musikkens studieforbund (MSF)2729 4913 737
3Studieforbundet Livslang Læring (SLL)2438 1103 437
4Studieforbundet kultur og tradisjon (SKT)1684 4601 179
5Studieforbundet natur og miljø (N&M)1713 7951 373
6Studieforbundet næring og samfunn (SNS)761 996535
7Idrettens studieforbund (ISF)961 725942
8Kristelig studieforbund (K-stud)381 200230
9Senterpartiets Studieforbund (SpS)561 151316
10Studieforbundet AOF Norge (AOF)34653516
11Venstres studieforbund (VS)38588188
12Akademisk Studieforbund (AKS)24405614
13Studieforbundet Solidaritet (SO)1965
14Samisk studieforbund (SOL)23914

Studieforbundenes kurstimer i 2019 og 2020

Antall kurstimer per år, etter studieforbund

Deltakere på kursemner

Deltakere innenfor ulike kursemner

Antall deltakere i Nordland 2020, etter hovedemne og kjønn

EmneKvinnerMennSum deltakere
1Estetiske fag og håndverksfag5 3753 1418 516
2Organisasjons- og ledelsesfag1 5531 4623 015
3Helse-, sosial- og idrettsfag1 9426432 585
4Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag5287281 256
5Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag349307656
6Samfunnsfag11547162
7Realfag, industri- og tekniske fag1684100
8Språkfag542579
9Økonomi og IKT-fag231538
10Tjenesteyting og servicefag24226
11Samferdsels- og kommunikasjonsfag246

Deltakernes alder i perioden fra 2016 til 2020

Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper

Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år

EmneDeltakere
1Etikk470
2Samspill281
3Andre organisasjons- og ledelsesfag264
4Jakt195
5Instruktør-, trener- og lederutdanning120

Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år

EmneDeltakere
1Jakt245
2Tillitsvalgte i arbeidslivet179
3Samspill116
4Andre organisasjons- og ledelsesfag88
5Instruktør-, trener- og lederutdanning70

Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet199
2Sang, vokalmusikk og kor168
3Jakt163
4Samspill155
5Instruktør-, trener- og lederutdanning94

Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år

EmneDeltakere
1Samspill524
2Sang, vokalmusikk og kor314
3Tillitsvalgte i arbeidslivet251
4Andre organisasjons- og ledelsesfag124
5Helse og omsorg108

Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år

EmneDeltakere
1Sang, vokalmusikk og kor853
2Samspill656
3Tillitsvalgte i arbeidslivet211
4Helse og omsorg203
5Musikk168

Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år

EmneDeltakere
1Sang, vokalmusikk og kor1 796
2Helse og omsorg1 155
3Samspill479
4Dans373
5Sosialpolitiske emner og rettigheter362

Kommuner i Nordland

Kursoversikt for alle kommuner

Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i Nordland 2020

KommuneKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Evenes - Evenássi1505 270612111,3
2Nesna4080226522,7
3Vega2469020320,0
4Sømna3981728019,7
5Øksnes781 76148617,7
6Brønnøy1172 57394014,8
7Bø (Nordland)2858130110,9
8Fauske - Fuossko962 2109109,9
9Bindal133651319,1
10Meløy529923848,3
11Beiarn8239707,9
12Narvik1614 8291 4747,4
13Hadsel571 3385667,1
14Hattfjelldal9197426,9
15Steigen183974646,9
16Lurøy13424726,9
17Andøy328022886,9
18Rana1713 9731 7336,5
19Vevelstad385196,5
20Lødingen133371006,4
21Alstahaug461 1895416,2
22Vefsn782 2528435,9
23Leirfjord13209815,7
24Værøy459155,5
25Bodø2877 6213 2155,5
26Saltdal238272364,9
27Sortland - Suortá521 1935584,9
28Grane7170784,7
29Flakstad6111524,7
30Vestvågøy481 3774814,2
31Sørfold7532783,6
32Hamarøy10209803,6
33Rødøy453233,3
34Hemnes133661042,9
35Vågan286462862,9
36Gildeskål5145242,6
37Moskenes2101262,0
38Herøy (Nordland)23881,1
39Dønna11240,7
40Træna0000,0
41Røst0000,0