Studieforbundstatistikk
Studieforbundenes kursvirksomhet i 2020Studieforbundet natur og miljø

2 593kurs
0 %tilrettelagte kurs
22 524deltakere
51 887kurstimer
17frivillige og ideelle organisasjoner
287 av 356kommuner med kursvirksomhet

Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i Studieforbundet natur og miljø i 2020.

For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.

Vofo logo

Kurs i hele landet

Kursoversikt for alle fylker

Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2020

FylkeKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Innlandet3807 4302 8921,0
2Troms og Finnmark2004 2091 5060,8
3Nordland1713 7951 3730,7
4Trøndelag2796 0232 6700,6
5Vestfold og Telemark2083 7851 5150,5
6Møre og Romsdal1262 1591 1230,5
7Vestland2966 1212 5710,5
8Viken55810 8134 7860,4
9Agder1262 7701 1920,4
10Rogaland1312 1631 4700,3
11Oslo1182 6191 4260,2

Timer i perioden fra 2016 til 2020

Antall timer per år, i Studieforbundet natur og miljø og alle studieforbund

Kurs i perioden fra 2016 til 2020

Antall kurs per år, i Studieforbundet natur og miljø og alle studieforbund

Deltakere i perioden fra 2016 til 2020

Antall deltakere per år, i Studieforbundet natur og miljø og alle studieforbund

Organisasjoner i studieforbundet

Kursoversikt for topp 5 organisasjoner

Antall kurs, timer og deltakere per organisasjon i Studieforbundet natur og miljø 2020

OrganisasjonKursKurstimerDeltakere
1Norges Jeger- og Fiskerforbund64816 2718 597
2Norsk Kennel Klub98614 2066 537
3Norske Redningshunder33110 7621 838
44H Norge1271 8291 367
5Norges Birøkterlag971 7371 080

Organisasjonenes kurstimer i 2019 og 2020

Antall kurstimer per år, etter organisasjon

Deltakere på kursemner

Deltakere innenfor ulike kursemner

Antall deltakere i Studieforbundet natur og miljø 2020, etter hovedemne og kjønn

EmneKvinnerMennSum deltakere
1Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag8 9839 18818 171
2Organisasjons- og ledelsesfag1 1498061 955
3Helse-, sosial- og idrettsfag1 3166341 950
4Realfag, industri- og tekniske fag90124214
5Estetiske fag og håndverksfag702696
6Samferdsels- og kommunikasjonsfag266389
7Tjenesteyting og servicefag19322
8Samfunnsfag11213
9Økonomi og IKT-fag4711
10Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag303

Deltakernes alder i perioden fra 2016 til 2020

Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper

Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år

EmneDeltakere
1Jakt2 498
2Tillitsvalgte i frivillige organisasjoner858
3Friluftslivsfag143
4Husdyrhold137
5Instruktør-, trener- og lederutdanning97

Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år

EmneDeltakere
1Jakt2 791
2Husdyrhold985
3Førstehjelp334
4Tillitsvalgte i frivillige organisasjoner240
5Friluftslivsfag126

Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år

EmneDeltakere
1Jakt1 616
2Husdyrhold1 216
3Førstehjelp422
4Andre naturbruk, økologi- og miljøvernsfag304
5Friluftslivsfag96

Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år

EmneDeltakere
1Husdyrhold1 586
2Jakt1 039
3Førstehjelp375
4Andre naturbruk, økologi- og miljøvernsfag300
5Tillitsvalgte i frivillige organisasjoner210

Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år

EmneDeltakere
1Husdyrhold1 754
2Jakt635
3Førstehjelp511
4Andre naturbruk, økologi- og miljøvernsfag312
5Jordbruk138

Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år

EmneDeltakere
1Husdyrhold942
2Andre naturbruk, økologi- og miljøvernsfag378
3Jakt206
4Jordbruk196
5Førstehjelp189

Kommuner i Studieforbundet natur og miljø

Kursoversikt for topp 25 av 356 kommuner

Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i Studieforbundet natur og miljø 2020

KommuneKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Engerdal2655412020,5
2Flå1632619215,2
3Nore og Uvdal225081559,0
4Eidfjord8155328,8
5Røros311 2822145,6
6Målselv321 1771994,8
7Hemsedal11180614,4
8Vestre Slidre7123703,3
9Tynset182771133,2
10Lyngen9160563,2
11Vang5167563,2
12Deatnu - Tana9170633,1
13Evje og Hornnes11320683,0
14Ål142901203,0
15Kvam243951282,8
16Ulvik3119342,8
17Flatanger346202,7
18Gran374722842,7
19Sør-Varanger274542332,7
20Holtålen5120422,5
21Nesbyen8146382,4
22Snåase - Snåsa574502,4
23Fyresdal349182,3
24Hattfjelldal372132,3
25Ringebu10117472,3