Kursstatistikk
Studieforbundenes kursvirksomhet i 2020KD-studieforbund

9 181kurs
3 %tilrettelagte kurs
149 596deltakere
268 759kurstimer
82frivillige og ideelle organisasjoner
301 av 356kommuner med kursvirksomhet

Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i KD-studieforbund i 2020.

For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.

Vofo logo

Kurs i hele landet

Kursoversikt for alle fylker

Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2020

FylkeKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Oslo2 08550 50650 0603,0
2Troms og Finnmark50815 0206 5562,1
3Trøndelag93236 07512 3952,0
4Vestland1 22434 37016 3471,9
5Innlandet61417 8868 3861,7
6Nordland37711 1645 1021,6
7Møre og Romsdal3709 3654 9861,4
8Rogaland64520 1998 0071,3
9Agder40711 6195 6431,3
10Viken1 54847 80824 8051,2
11Vestfold og Telemark47114 7477 3091,1

Timer i perioden fra 2016 til 2020

Antall timer per år, i KD-studieforbund og alle studieforbund

Kurs i perioden fra 2016 til 2020

Antall kurs per år, i KD-studieforbund og alle studieforbund

Deltakere i perioden fra 2016 til 2020

Antall deltakere per år, i KD-studieforbund og alle studieforbund

Studieforbund i KD-studieforbund

Kursoversikt for alle studieforbund

Antall kurs, timer og deltakere per studieforbund i KD-studieforbund 2020

StudieforbundKursKurstimerDeltakere
1Studieforbundet Livslang Læring (SLL)5 754184 44076 264
2Studieforbundet næring og samfunn (SNS)1 08033 3018 522
3Studieforbundet AOF Norge (AOF)81026 21310 696
4Akademisk Studieforbund (AKS)1 53724 80554 114

Studieforbundenes kurstimer i 2019 og 2020

Antall kurstimer per år, etter studieforbund

Deltakere på kursemner

Deltakere innenfor ulike kursemner

Antall deltakere i KD-studieforbund 2020, etter hovedemne og kjønn

EmneKvinnerMennSum deltakere
1Estetiske fag og håndverksfag28 58721 94050 527
2Organisasjons- og ledelsesfag18 57312 97431 547
3Realfag, industri- og tekniske fag6 33111 45717 788
4Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag6 0816 58112 662
5Samfunnsfag5 6574 43610 093
6Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag3 0985 7338 831
7Språkfag3 9672 5006 467
8Helse-, sosial- og idrettsfag4 4301 9636 393
9Økonomi og IKT-fag1 7051 7053 410
10Samferdsels- og kommunikasjonsfag5338841 417
11Tjenesteyting og servicefag297164461

Deltakernes alder i perioden fra 2016 til 2020

Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper

Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år

EmneDeltakere
1Samspill12 931
2Etikk11 933
3Instrumentalopplæring1 258
4Skogbruk711
5Tillitsvalgte i frivillige organisasjoner531

Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år

EmneDeltakere
1Samspill3 984
2Psykologi3 490
3Tillitsvalgte i arbeidslivet3 239
4Andre industri- og tekniske fag1 877
5Bygg og anlegg1 732

Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet5 888
2Samspill3 010
3Andre industri- og tekniske fag2 141
4Norsk som andrespråk1 818
5Bygg og anlegg1 756

Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet7 068
2Samspill6 197
3Andre industri- og tekniske fag1 861
4Bygg og anlegg1 303
5Helse og omsorg965

Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år

EmneDeltakere
1Samspill9 429
2Tillitsvalgte i arbeidslivet5 760
3Psykologi1 733
4Andre industri- og tekniske fag1 678
5Bygg og anlegg1 226

Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år

EmneDeltakere
1Samspill7 430
2Tillitsvalgte i arbeidslivet2 041
3Andre industri- og tekniske fag1 076
4Andre IKT-fag853
5Psykologi691

Kommuner i KD-studieforbund

Kursoversikt for topp 25 av 356 kommuner

Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i KD-studieforbund 2020

KommuneKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Nesna3564421419,9
2Solund813113610,0
3Dovre243101739,4
4Steinkjer21214 0311 1528,7
5Bardu306393597,5
6Senja1112 3091 1777,5
7Jevnaker491 1033687,2
8Etnedal8257886,3
9Hitra295872055,7
10Målselv348655125,1
11Løten381 0612865,0
12Bremanger174191744,7
13Tynset266063084,7
14Lødingen9211864,4
15Steigen112203784,2
16Nordkapp132091004,1
17Aurland72731323,9
18Fjord10347833,9
19Lærdal8199863,8
20Stjørdal904 3771 1583,7
21Nesbyen122211133,7
22Rennebu979493,6
23Fauske - Fuossko359503943,6
24Sunnfjord781 5029043,5
25Gulen8230673,5