Studieforbundstatistikk
Studieforbundenes kursvirksomhet i 2020Kristelig studieforbund

3 805kurs
1 %tilrettelagte kurs
27 427deltakere
98 726kurstimer
58frivillige og ideelle organisasjoner
158 av 356kommuner med kursvirksomhet

Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i Kristelig studieforbund i 2020.

For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.

Vofo logo

Kurs i hele landet

Kursoversikt for alle fylker

Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2020

FylkeKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Agder63014 9344 3972,1
2Rogaland70218 3114 4011,5
3Innlandet4549 6533 3551,2
4Vestland45710 5042 5800,7
5Oslo46014 0293 7000,7
6Vestfold og Telemark1996 2751 6370,5
7Viken57116 7925 1770,5
8Møre og Romsdal1032 5757090,4
9Trøndelag1663 6171 0090,4
10Nordland381 2002300,2
11Troms og Finnmark258362320,1

Timer i perioden fra 2016 til 2020

Antall timer per år, i Kristelig studieforbund og alle studieforbund

Kurs i perioden fra 2016 til 2020

Antall kurs per år, i Kristelig studieforbund og alle studieforbund

Deltakere i perioden fra 2016 til 2020

Antall deltakere per år, i Kristelig studieforbund og alle studieforbund

Organisasjoner i studieforbundet

Kursoversikt for topp 5 organisasjoner

Antall kurs, timer og deltakere per organisasjon i Kristelig studieforbund 2020

OrganisasjonKursKurstimerDeltakere
1Pinsebevegelsen86424 4654 257
2Menighetene i Den Norske Kirke49411 5335 340
3Normisjon4298 8022 478
4Frikirken2516 9841 914
5Ungdom i Oppdrags Studieråd1006 7031 591

Organisasjonenes kurstimer i 2019 og 2020

Antall kurstimer per år, etter organisasjon

Deltakere på kursemner

Deltakere innenfor ulike kursemner

Antall deltakere i Kristelig studieforbund 2020, etter hovedemne og kjønn

EmneKvinnerMennSum deltakere
1Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag10 4767 49017 966
2Estetiske fag og håndverksfag2 7021 6034 305
3Organisasjons- og ledelsesfag1 2537962 049
4Helse-, sosial- og idrettsfag6939371 630
5Språkfag643232875
6Samfunnsfag275100375
7Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag8782169
8Økonomi og IKT-fag451358

Deltakernes alder i perioden fra 2016 til 2020

Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper

Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år

EmneDeltakere
1Kristendom6 835
2Andre organisasjons- og ledelsesfag754
3Sang, vokalmusikk og kor439
4Instruktør-, trener- og lederutdanning243
5Idrettsfag179

Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år

EmneDeltakere
1Kristendom2 993
2Sang, vokalmusikk og kor354
3Instruktør-, trener- og lederutdanning312
4Andre organisasjons- og ledelsesfag219
5Andre helse-, sosial- og idrettsfag202

Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år

EmneDeltakere
1Kristendom2 200
2Sang, vokalmusikk og kor421
3Norsk som andrespråk338
4Andre helse-, sosial- og idrettsfag331
5Andre organisasjons- og ledelsesfag64

Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år

EmneDeltakere
1Kristendom1 642
2Sang, vokalmusikk og kor388
3Norsk som andrespråk281
4Andre helse-, sosial- og idrettsfag257
5Andre organisasjons- og ledelsesfag61

Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år

EmneDeltakere
1Kristendom1 512
2Sang, vokalmusikk og kor581
3Andre helse-, sosial- og idrettsfag225
4Andre organisasjons- og ledelsesfag118
5Norsk som andrespråk68

Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år

EmneDeltakere
1Kristendom2 772
2Sang, vokalmusikk og kor1 241
3Andre helse-, sosial- og idrettsfag200
4Samspill146
5Andre organisasjons- og ledelsesfag142

Kommuner i Kristelig studieforbund

Kursoversikt for topp 25 av 356 kommuner

Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i Kristelig studieforbund 2020

KommuneKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Hemsedal511 38350720,5
2Lillehammer2994 9692 04710,5
3Lom185241408,1
4Grimstad1231 8466525,2
5971 6696165,1
6Iveland6811544,5
7Flesberg12512744,5
8Tvedestrand253711254,1
9Kristiansand38110 7602 5143,4
10Øyer163041023,1
11Drangedal12510963,0
12Halden903 0348102,9
13Våler (Viken)13593902,3
14Stavanger3058 4531 7542,1
15Ulstein171942652,0
16Strand225891761,7
17Os36281,6
18Sola432 5583101,6
19Lund571451,6
20Bø (Nordland)467351,6
21Alver426561831,4
22Sandnes1142 9116941,4
23Bergen3638 7821 8751,3
24Klepp253521021,3
25Time242882071,3