Fylkesstatistikk
Studieforbundenes kursvirksomhet i 2020Finnmark

500kurs
13 %tilrettelagte kurs
4 348deltakere
15 211kurstimer
50frivillige og ideelle organisasjoner
16 av 18kommuner med kursvirksomhet

Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i Finnmark i 2020.

For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.

Vofo logo

Kurs i hele landet

Kursoversikt for alle fylker

Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2020

FylkeKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Innlandet3 50086 77531 4539,4
2Trøndelag3 604117 64336 4597,7
3Nordland1 77045 92516 4397,3
4Agder2 20451 99420 6667,2
5Troms og Finnmark1 70448 45716 6417,0
6Oslo4 567134 14975 3916,6
7Vestland4 036106 30739 8826,3
8Møre og Romsdal1 66737 47917 6976,3
9Vestfold og Telemark2 54672 87425 1606,1
10Viken6 676189 78169 2015,4
11Rogaland2 56468 83924 7045,3

Timer i perioden fra 2016 til 2020

Antall timer per år, i Finnmark og hele landet

Kurs i perioden fra 2016 til 2020

Antall kurs per år, i Finnmark og hele landet

Deltakere i perioden fra 2016 til 2020

Antall deltakere per år, i Finnmark og hele landet

Studieforbund i Finnmark

Kursoversikt for alle studieforbund

Antall kurs, timer og deltakere per studieforbund i Finnmark 2020

StudieforbundKursKurstimerDeltakere
1Samisk studieforbund (SOL)646 098313
2Musikkens studieforbund (MSF)922 560987
3Studieforbundet natur og miljø (N&M)821 511660
4Studieforbundet Livslang Læring (SLL)481 467626
5Studieforbundet Funkis (Funkis)841 367573
6Studieforbundet kultur og tradisjon (SKT)30716230
7Idrettens studieforbund (ISF)43494309
8Studieforbundet AOF Norge (AOF)14276262
9Senterpartiets Studieforbund (SpS)1823374
10Studieforbundet næring og samfunn (SNS)514733
11Studieforbundet Solidaritet (SO)11126
12Akademisk Studieforbund (AKS)11111231
13Venstres studieforbund (VS)47421
14Kristelig studieforbund (K-stud)44523

Studieforbundenes kurstimer i 2019 og 2020

Antall kurstimer per år, etter studieforbund

Deltakere på kursemner

Deltakere innenfor ulike kursemner

Antall deltakere i Finnmark 2020, etter hovedemne og kjønn

EmneKvinnerMennSum deltakere
1Estetiske fag og håndverksfag1 4826122 094
2Organisasjons- og ledelsesfag5065071 013
3Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag403278681
4Helse-, sosial- og idrettsfag26883351
5Språkfag532982
6Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag473582
7Realfag, industri- og tekniske fag51722
8Samfunnsfag7411
9Samferdsels- og kommunikasjonsfag167
10Økonomi og IKT-fag303
11Tjenesteyting og servicefag022

Deltakernes alder i perioden fra 2016 til 2020

Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper

Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år

EmneDeltakere
1Jakt72
2Samspill52
3Instruktør-, trener- og lederutdanning36
4Etikk25
5Kostymer, design24

Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år

EmneDeltakere
1Jakt122
2Arbeidsmiljø/verneombud70
3Husdyrhold47
4Tillitsvalgte i arbeidslivet36
5Kostymer, design32

Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år

EmneDeltakere
1Sang, vokalmusikk og kor83
2Tillitsvalgte i arbeidslivet59
3Husdyrhold58
4Jakt56
5Instruktør-, trener- og lederutdanning54

Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år

EmneDeltakere
1Sang, vokalmusikk og kor118
2Tillitsvalgte i arbeidslivet103
3Samspill89
4Husdyrhold52
5Andre organisasjons- og ledelsesfag47

Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år

EmneDeltakere
1Sang, vokalmusikk og kor245
2Samspill180
3Tillitsvalgte i arbeidslivet85
4Musikk57
5Husdyrhold55

Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år

EmneDeltakere
1Sang, vokalmusikk og kor354
2Helse og omsorg199
3Samspill100
4Dans87
5Tillitsvalgte i frivillige organisasjoner87

Kommuner i Finnmark

Kursoversikt for alle kommuner

Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i Finnmark 2020

KommuneKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Guovdageaidnu - Kautokeino464 07623715,8
2Unjárga - Nesseby103009010,8
3Sør-Varanger1032 00188910,1
4Berlevåg92581029,4
5Nordkapp254251977,9
6Porsanger - Porsángu - Porsanki294382467,3
7Alta1364 3321 3716,5
8Deatnu - Tana173931245,8
9Vadsø337352675,7
10Lebesby7224365,4
11Kárásjohka - Karasjok144701325,3
12Vardø102071174,9
13Hammerfest541 0984604,7
14Båtsfjord5166462,3
15Loppa12031,1
16Måsøy168310,8
17Hasvik0000,0
18Gamvik0000,0