Fylkesstatistikk
Studieforbundenes kursvirksomhet i 2020Buskerud

1 504kurs
9 %tilrettelagte kurs
14 898deltakere
51 984kurstimer
115frivillige og ideelle organisasjoner
18 av 18kommuner med kursvirksomhet

Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i Buskerud i 2020.

For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.

Vofo logo

Kurs i hele landet

Kursoversikt for alle fylker

Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2020

FylkeKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Innlandet3 50086 77531 4539,4
2Trøndelag3 604117 64336 4597,7
3Nordland1 77045 92516 4397,3
4Agder2 20451 99420 6667,2
5Troms og Finnmark1 70448 45716 6417,0
6Oslo4 567134 14975 3916,6
7Vestland4 036106 30739 8826,3
8Møre og Romsdal1 66737 47917 6976,3
9Vestfold og Telemark2 54672 87425 1606,1
10Viken6 676189 78169 2015,4
11Rogaland2 56468 83924 7045,3

Timer i perioden fra 2016 til 2020

Antall timer per år, i Buskerud og hele landet

Kurs i perioden fra 2016 til 2020

Antall kurs per år, i Buskerud og hele landet

Deltakere i perioden fra 2016 til 2020

Antall deltakere per år, i Buskerud og hele landet

Studieforbund i Buskerud

Kursoversikt for alle studieforbund

Antall kurs, timer og deltakere per studieforbund i Buskerud 2020

StudieforbundKursKurstimerDeltakere
1Studieforbundet Solidaritet (SO)2810 12696
2Studieforbundet Livslang Læring (SLL)2729 7133 658
3Musikkens studieforbund (MSF)2257 5512 391
4Studieforbundet Funkis (Funkis)2236 0091 652
5Studieforbundet kultur og tradisjon (SKT)1574 4351 144
6Kristelig studieforbund (K-stud)1413 9831 434
7Studieforbundet natur og miljø (N&M)1853 9541 611
8Idrettens studieforbund (ISF)1172 9351 102
9Studieforbundet AOF Norge (AOF)36896581
10Studieforbundet næring og samfunn (SNS)37864329
11Senterpartiets Studieforbund (SpS)43738237
12Akademisk Studieforbund (AKS)25505598
13Venstres studieforbund (VS)1527565

Studieforbundenes kurstimer i 2019 og 2020

Antall kurstimer per år, etter studieforbund

Deltakere på kursemner

Deltakere innenfor ulike kursemner

Antall deltakere i Buskerud 2020, etter hovedemne og kjønn

EmneKvinnerMennSum deltakere
1Estetiske fag og håndverksfag3 8932 4356 328
2Organisasjons- og ledelsesfag1 4431 3252 768
3Helse-, sosial- og idrettsfag1 3684901 858
4Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag8107611 571
5Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag6298971 526
6Realfag, industri- og tekniske fag62248310
7Språkfag13066196
8Økonomi og IKT-fag9351144
9Samfunnsfag10228130
10Samferdsels- og kommunikasjonsfag63036
11Tjenesteyting og servicefag29231

Deltakernes alder i perioden fra 2016 til 2020

Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper

Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år

EmneDeltakere
1Etikk652
2Samspill363
3Kristendom281
4Instruktør-, trener- og lederutdanning262
5Andre organisasjons- og ledelsesfag200

Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet166
2Kristendom165
3Jakt154
4Samspill118
5Instruktør-, trener- og lederutdanning105

Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet187
2Samspill175
3Kristendom151
4Instruktør-, trener- og lederutdanning144
5Sang, vokalmusikk og kor139

Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år

EmneDeltakere
1Samspill239
2Instruktør-, trener- og lederutdanning223
3Sang, vokalmusikk og kor218
4Tillitsvalgte i arbeidslivet173
5Musikk130

Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år

EmneDeltakere
1Samspill539
2Sang, vokalmusikk og kor412
3Musikk156
4Tillitsvalgte i arbeidslivet144
5Helse og omsorg114

Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år

EmneDeltakere
1Sang, vokalmusikk og kor1 001
2Helse og omsorg945
3Samspill473
4Dans433
5Tekstil294

Kommuner i Buskerud

Kursoversikt for alle kommuner

Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i Buskerud 2020

KommuneKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Hemsedal772 10765031,0
2Flå2036622519,0
3Gol651 72744014,1
4Rollag1770910012,2
5Nore og Uvdal2656419210,7
6Ål461 0924219,8
7Flesberg258141969,3
8Nesbyen275111848,2
9Kongsberg2015 4892 1467,3
10Hole499226297,2
11Krødsherad143861846,3
12Hol258992955,6
13Øvre Eiker1092 8861 1475,6
14Ringerike16113 8981 1935,3
15Drammen48515 3655 4844,8
16Modum661 5896084,7
17Sigdal132971143,7
18Lier782 3636902,9