Studieforbundstatistikk
Studieforbundenes kursvirksomhet i 2020Akademisk Studieforbund

1 537kurs
1 %tilrettelagte kurs
54 114deltakere
24 805kurstimer
23frivillige og ideelle organisasjoner
74 av 356kommuner med kursvirksomhet

Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i Akademisk Studieforbund i 2020.

For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.

Vofo logo

Kurs i hele landet

Kursoversikt for alle fylker

Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2020

FylkeKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Oslo91411 37735 9171,3
2Agder1233 4032 0940,4
3Rogaland932 1811 8050,2
4Troms og Finnmark394828660,2
5Trøndelag689502 6530,1
6Innlandet422 1979350,1
7Nordland244056140,1
8Viken1202 0305 3180,1
9Vestland611 0162 5100,1
10Vestfold og Telemark395941 0360,1
11Møre og Romsdal141703660,1

Timer i perioden fra 2016 til 2020

Antall timer per år, i Akademisk Studieforbund og alle studieforbund

Kurs i perioden fra 2016 til 2020

Antall kurs per år, i Akademisk Studieforbund og alle studieforbund

Deltakere i perioden fra 2016 til 2020

Antall deltakere per år, i Akademisk Studieforbund og alle studieforbund

Organisasjoner i studieforbundet

Kursoversikt for topp 5 organisasjoner

Antall kurs, timer og deltakere per organisasjon i Akademisk Studieforbund 2020

OrganisasjonKursKurstimerDeltakere
1Tekna - Teknisk naturvitenskapelig forening5324 94525 769
2Norsk Psykologiforening1793 2617 636
3Aftenskolen Agder772 913561
4Norsk Sykepleierforbund1212 2733 084
5Fjellugla kompetanse191 956271

Organisasjonenes kurstimer i 2019 og 2020

Antall kurstimer per år, etter organisasjon

Deltakere på kursemner

Deltakere innenfor ulike kursemner

Antall deltakere i Akademisk Studieforbund 2020, etter hovedemne og kjønn

EmneKvinnerMennSum deltakere
1Organisasjons- og ledelsesfag12 8356 85719 692
2Realfag, industri- og tekniske fag5 8597 06112 920
3Samfunnsfag5 2954 2989 593
4Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag2 3632 1644 527
5Helse-, sosial- og idrettsfag1 7758072 582
6Økonomi og IKT-fag9981 3772 375
7Samferdsels- og kommunikasjonsfag5238471 370
8Estetiske fag og håndverksfag38052432
9Språkfag225165390
10Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag69164233

Deltakernes alder i perioden fra 2016 til 2020

Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper

Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år

EmneDeltakere
1Jus280
2Informasjonsteknologi (IT) og annen elektronisk kommunikasjon58
3Andre realfag48
4Andre industri- og tekniske fag31
5Andre naturbruk, økologi- og miljøvernsfag26

Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år

EmneDeltakere
1Psykologi3 489
2Tillitsvalgte i arbeidslivet1 887
3Andre industri- og tekniske fag1 670
4Andre naturbruk, økologi- og miljøvernsfag1 301
5Informasjonsteknologi (IT) og annen elektronisk kommunikasjon511

Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet4 332
2Andre industri- og tekniske fag1 944
3Psykologi1 041
4Bygg og anlegg752
5Andre organisasjons- og ledelsesfag713

Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet5 312
2Andre industri- og tekniske fag1 714
3Helse og omsorg787
4Psykologi702
5Andre organisasjons- og ledelsesfag675

Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet4 154
2Psykologi1 723
3Andre industri- og tekniske fag1 553
4Bygg og anlegg654
5Andre organisasjons- og ledelsesfag500

Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet1 561
2Andre industri- og tekniske fag1 025
3Psykologi691
4Bygg og anlegg444
5Jus334

Kommuner i Akademisk Studieforbund

Kursoversikt for topp 25 av 356 kommuner

Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i Akademisk Studieforbund 2020

KommuneKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Tynset102161041,8
2Oslo86710 82834 7281,3
3Kristiansand1063 2531 5810,9
4Fjaler265500,7
5Øystre Slidre24420,6
6Øyer352910,6
7Ullensaker223521 2680,6
8Selbu219350,5
9Alta101072190,5
10Krødsherad12230,5
11Kviteseid112450,4
12Meråker17230,4
13Stavanger581 4281 2650,4
14Årdal212400,4
15Kárásjohka - Karasjok14120,4
16Kongsberg102871770,4
17Grimstad8782960,3
18Tromsø253566040,3
19Lillehammer9813420,3
20Porsgrunn101023550,3
21Trondheim566942 2630,3
22Sogndal326420,3
23Stjørdal61062110,2
24Ås5272420,2
25Ringsaker81 7252070,2