Fylkesstatistikk
Studieforbundenes kursvirksomhet i 2020Akershus

3 586kurs
12 %tilrettelagte kurs
38 953deltakere
97 019kurstimer
159frivillige og ideelle organisasjoner
21 av 21kommuner med kursvirksomhet

Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i Akershus i 2020.

For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.

Vofo logo

Kurs i hele landet

Kursoversikt for alle fylker

Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2020

FylkeKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Innlandet3 50086 77531 4539,4
2Trøndelag3 604117 64336 4597,7
3Nordland1 77045 92516 4397,3
4Agder2 20451 99420 6667,2
5Troms og Finnmark1 70448 45716 6417,0
6Oslo4 567134 14975 3916,6
7Vestland4 036106 30739 8826,3
8Møre og Romsdal1 66737 47917 6976,3
9Vestfold og Telemark2 54672 87425 1606,1
10Viken6 676189 78169 2015,4
11Rogaland2 56468 83924 7045,3

Timer i perioden fra 2016 til 2020

Antall timer per år, i Akershus og hele landet

Kurs i perioden fra 2016 til 2020

Antall kurs per år, i Akershus og hele landet

Deltakere i perioden fra 2016 til 2020

Antall deltakere per år, i Akershus og hele landet

Studieforbund i Akershus

Kursoversikt for alle studieforbund

Antall kurs, timer og deltakere per studieforbund i Akershus 2020

StudieforbundKursKurstimerDeltakere
1Studieforbundet kultur og tradisjon (SKT)71421 8034 550
2Studieforbundet Livslang Læring (SLL)59518 8879 161
3Studieforbundet Funkis (Funkis)72218 3994 491
4Musikkens studieforbund (MSF)49415 5755 988
5Kristelig studieforbund (K-stud)2537 6512 090
6Idrettens studieforbund (ISF)3004 8104 290
7Studieforbundet natur og miljø (N&M)2394 3962 061
8Studieforbundet AOF Norge (AOF)652 2671 095
9Akademisk Studieforbund (AKS)761 2384 115
10Studieforbundet næring og samfunn (SNS)61864712
11Venstres studieforbund (VS)29529203
12Senterpartiets Studieforbund (SpS)35503181
13Studieforbundet Solidaritet (SO)39716

Studieforbundenes kurstimer i 2019 og 2020

Antall kurstimer per år, etter studieforbund

Deltakere på kursemner

Deltakere innenfor ulike kursemner

Antall deltakere i Akershus 2020, etter hovedemne og kjønn

EmneKvinnerMennSum deltakere
1Estetiske fag og håndverksfag10 6906 10416 794
2Organisasjons- og ledelsesfag4 6864 7549 440
3Helse-, sosial- og idrettsfag2 8531 2944 147
4Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag1 9261 7463 672
5Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag1 0091 3422 351
6Realfag, industri- og tekniske fag2837661 049
7Samfunnsfag428288716
8Språkfag265144409
9Økonomi og IKT-fag174183357
10Tjenesteyting og servicefag15318

Deltakernes alder i perioden fra 2016 til 2020

Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper

Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år

EmneDeltakere
1Etikk2 008
2Samspill1 791
3Kristendom992
4Instruktør-, trener- og lederutdanning956
5Andre organisasjons- og ledelsesfag603

Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år

EmneDeltakere
1Samspill467
2Tillitsvalgte i arbeidslivet430
3Instruktør-, trener- og lederutdanning369
4Andre organisasjons- og ledelsesfag335
5Psykologi234

Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet527
2Samspill395
3Andre organisasjons- og ledelsesfag374
4Instruktør-, trener- og lederutdanning333
5Bygg og anlegg213

Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år

EmneDeltakere
1Samspill743
2Tillitsvalgte i arbeidslivet660
3Andre organisasjons- og ledelsesfag593
4Instruktør-, trener- og lederutdanning557
5Sang, vokalmusikk og kor372

Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år

EmneDeltakere
1Samspill1 138
2Sang, vokalmusikk og kor1 019
3Tillitsvalgte i arbeidslivet532
4Musikk496
5Andre organisasjons- og ledelsesfag371

Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år

EmneDeltakere
1Sang, vokalmusikk og kor2 368
2Helse og omsorg1 551
3Tekstil1 139
4Musikk915
5Samspill744

Kommuner i Akershus

Kursoversikt for alle kommuner

Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i Akershus 2020

KommuneKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Hurdal2657 8011 18992,9
2Jevnaker691 44855910,1
3Gjerdrum551 6544148,0
4Lillestrøm61815 0097 5797,2
5Aurskog-Høland1112 6546896,4
6Ullensaker2495 1744 2516,3
7Ås1264 1971 1596,2
8Vestby1084 0107906,0
9Nittedal1322 7591 3165,4
10Nordre Follo3148 3303 2645,3
11Eidsvoll1272 7251 1095,0
12Lørenskog1935 7092 1564,7
13Asker38513 2974 1104,1
14Enebakk441 6573374,0
15Bærum49513 6716 4543,9
16Frogn591 1217963,7
17Nes791 8639943,4
18Nannestad408373352,8
19Rælingen489705852,6
20Nesodden491 6185912,5
21Lunner205152762,2