Fylkesstatistikk
Studieforbundenes kursvirksomhet i 2020Agder

2 204kurs
7 %tilrettelagte kurs
20 666deltakere
51 994kurstimer
118frivillige og ideelle organisasjoner
25 av 25kommuner med kursvirksomhet

Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i Agder i 2020.

For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.

Vofo logo

Kurs i hele landet

Kursoversikt for alle fylker

Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2020

FylkeKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Innlandet3 50086 77531 4539,4
2Trøndelag3 604117 64336 4597,7
3Nordland1 77045 92516 4397,3
4Agder2 20451 99420 6667,2
5Troms og Finnmark1 70448 45716 6417,0
6Oslo4 567134 14975 3916,6
7Vestland4 036106 30739 8826,3
8Møre og Romsdal1 66737 47917 6976,3
9Vestfold og Telemark2 54672 87425 1606,1
10Viken6 676189 78169 2015,4
11Rogaland2 56468 83924 7045,3

Timer i perioden fra 2016 til 2020

Antall timer per år, i Agder og hele landet

Kurs i perioden fra 2016 til 2020

Antall kurs per år, i Agder og hele landet

Deltakere i perioden fra 2016 til 2020

Antall deltakere per år, i Agder og hele landet

Studieforbund i Agder

Kursoversikt for alle studieforbund

Antall kurs, timer og deltakere per studieforbund i Agder 2020

StudieforbundKursKurstimerDeltakere
1Kristelig studieforbund (K-stud)63014 9344 397
2Studieforbundet Funkis (Funkis)3876 7102 697
3Studieforbundet kultur og tradisjon (SKT)2126 6861 508
4Studieforbundet Livslang Læring (SLL)1976 2422 687
5Musikkens studieforbund (MSF)2165 3423 276
6Akademisk Studieforbund (AKS)1233 4032 094
7Idrettens studieforbund (ISF)1722 8731 692
8Studieforbundet natur og miljø (N&M)1262 7701 192
9Studieforbundet AOF Norge (AOF)421 302544
10Studieforbundet næring og samfunn (SNS)45672318
11Senterpartiets Studieforbund (SpS)26649142
12Venstres studieforbund (VS)23295108
13Studieforbundet Solidaritet (SO)511611

Studieforbundenes kurstimer i 2019 og 2020

Antall kurstimer per år, etter studieforbund

Deltakere på kursemner

Deltakere innenfor ulike kursemner

Antall deltakere i Agder 2020, etter hovedemne og kjønn

EmneKvinnerMennSum deltakere
1Estetiske fag og håndverksfag4 2982 9867 284
2Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag2 3661 8884 254
3Organisasjons- og ledelsesfag1 9291 9703 899
4Helse-, sosial- og idrettsfag2 0157302 745
5Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag4939101 403
6Språkfag309137446
7Samfunnsfag17671247
8Realfag, industri- og tekniske fag97142239
9Økonomi og IKT-fag601979
10Samferdsels- og kommunikasjonsfag234063
11Tjenesteyting og servicefag347

Deltakernes alder i perioden fra 2016 til 2020

Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper

Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år

EmneDeltakere
1Kristendom1 203
2Samspill504
3Etikk475
4Instruktør-, trener- og lederutdanning386
5Jakt219

Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år

EmneDeltakere
1Kristendom390
2Instruktør-, trener- og lederutdanning197
3Samspill168
4Tillitsvalgte i arbeidslivet167
5Jakt159

Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år

EmneDeltakere
1Kristendom500
2Tillitsvalgte i arbeidslivet283
3Instruktør-, trener- og lederutdanning234
4Sang, vokalmusikk og kor153
5Helse og omsorg153

Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år

EmneDeltakere
1Kristendom585
2Tillitsvalgte i arbeidslivet522
3Samspill293
4Helse og omsorg258
5Instruktør-, trener- og lederutdanning253

Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år

EmneDeltakere
1Sang, vokalmusikk og kor578
2Kristendom480
3Helse og omsorg385
4Tillitsvalgte i arbeidslivet381
5Samspill370

Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år

EmneDeltakere
1Helse og omsorg1 605
2Sang, vokalmusikk og kor1 491
3Kristendom534
4Musikk473
5Dans312

Kommuner i Agder

Kursoversikt for alle kommuner

Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i Agder 2020

KommuneKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Bykle114276011,4
2Gjerstad2655921110,7
3Tvedestrand581 0024899,6
4Bygland11273719,5
5Risør641 5175429,4
6Grimstad2204 0461 7979,3
7Kristiansand1 01126 2139 6129,1
8Lyngdal802 0146267,7
9Iveland101451847,5
10Evje og Hornnes235631686,3
11Sirdal11203646,0
12Birkenes315842565,9
13Arendal2566 3482 5905,7
14Flekkefjord511 0724965,6
15Lindesnes1162 1651 2575,0
16Åmli9368704,9
17Farsund479924724,8
18Kvinesdal287724094,7
19Froland275662244,5
20Lillesand478203384,2
21Hægebostad6144713,6
22Valle459283,4
23Vegårshei7131973,3
24Vennesla499905323,3
25Åseral12121,1