Fylkesstatistikk
Studieforbundenes kursvirksomhet i 2019Vestfold

1 970kurs
10 %tilrettelagte kurs
20 907deltakere
70 034kurstimer
120frivillige og ideelle organisasjoner
9 av 9kommuner med kursvirksomhet

Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i Vestfold i 2019.

For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.

Vofo logo

Kurs i hele landet

Kursoversikt for alle fylker

Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2019

FylkeKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Oppland2 47562 68723 47213,1
2Hedmark2 38873 73721 65612,1
3Nordland2 46769 34023 64210,1
4Telemark1 65448 76814 8939,5
5Trøndelag4 265156 74347 9099,2
6Sogn og Fjordane99827 90611 8029,1
7Finnmark65423 1366 0108,6
8Møre og Romsdal2 21663 08524 1268,3
9Troms1 39646 59815 6538,3
10Hordaland4 335138 61946 6108,3
11Vest-Agder1 50645 45614 7368,0
12Vestfold1 97070 03420 9077,8
13Buskerud2 20375 79123 8897,8
14Aust-Agder90525 1478 8587,7
15Oslo5 081167 85469 8767,5
16Akershus4 524137 88354 7737,2
17Østfold2 13068 45921 1147,2
18Rogaland3 231100 00235 2476,8

Timer i perioden fra 2015 til 2019

Antall timer per år, i Vestfold og hele landet

Kurs i perioden fra 2015 til 2019

Antall kurs per år, i Vestfold og hele landet

Deltakere i perioden fra 2015 til 2019

Antall deltakere per år, i Vestfold og hele landet

Studieforbund i Vestfold

Kursoversikt for alle studieforbund

Antall kurs, timer og deltakere per studieforbund i Vestfold 2019

StudieforbundKursKurstimerDeltakere
1Studieforbundet kultur og tradisjon (SKT)39713 3403 252
2Studieforbundet Livslang Læring (SLL)27212 3464 107
3Musikkens studieforbund (MSF)20711 8373 024
4Studieforbundet Solidaritet (SO)468 658156
5Studieforbundet Funkis (Funkis)3617 8102 650
6Idrettens studieforbund (ISF)2545 5342 283
7Kristelig studieforbund (K-stud)1314 9281 335
8Studieforbundet natur og miljø (N&M)1312 313920
9Studieforbundet AOF Norge (AOF)45985929
10Venstres studieforbund (VS)45846180
11Akademisk Studieforbund (AKS)407361 576
12Studieforbundet næring og samfunn (SNS)33547439
13Senterpartiets Studieforbund (SpS)815456

Studieforbundenes kurstimer i 2018 og 2019

Antall kurstimer per år, etter studieforbund

Deltakere på kursemner

Deltakere innenfor ulike kursemner

Antall deltakere i Vestfold 2019, etter hovedemne og kjønn

EmneKvinnerMennSum deltakere
1Estetiske fag og håndverksfag6 1203 2679 387
2Organisasjons- og ledelsesfag2 5192 5175 036
3Helse-, sosial- og idrettsfag1 7396342 373
4Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag8768101 686
5Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag5115211 032
6Realfag, industri- og tekniske fag136832968
7Språkfag11852170
8Samfunnsfag8128109
9Økonomi og IKT-fag6835103
10Tjenesteyting og servicefag271239
11Samferdsels- og kommunikasjonsfag044

Deltakernes alder i perioden fra 2015 til 2019

Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper

Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år

EmneDeltakere
1Samspill930
2Etikk841
3Instruktør-, trener- og lederutdanning466
4Dans235
5Kristendom235

Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år

EmneDeltakere
1Instruktør-, trener- og lederutdanning178
2Bygg og anlegg170
3Tillitsvalgte i arbeidslivet144
4Jakt94
5Helse og omsorg80

Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år

EmneDeltakere
1Instruktør-, trener- og lederutdanning482
2Tillitsvalgte i arbeidslivet333
3Sang, vokalmusikk og kor142
4Helse og omsorg124
5Bygg og anlegg119

Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år

EmneDeltakere
1Instruktør-, trener- og lederutdanning823
2Tillitsvalgte i arbeidslivet474
3Sang, vokalmusikk og kor242
4Samspill212
5Musikk157

Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år

EmneDeltakere
1Sang, vokalmusikk og kor635
2Tillitsvalgte i arbeidslivet404
3Samspill336
4Musikk282
5Instruktør-, trener- og lederutdanning231

Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år

EmneDeltakere
1Helse og omsorg1 606
2Sang, vokalmusikk og kor1 426
3Tekstil602
4Dans526
5Musikk491

Kommuner i Vestfold

Kursoversikt for alle kommuner

Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i Vestfold 2019

KommuneKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Tønsberg49813 5454 94210,8
2Sandefjord64331 2636 93010,2
3Holmestrand1144 0841 0077,9
4Re721 9748297,4
5Larvik3299 4393 5377,0
6Færder1273 5601 5944,8
7Horten1274 0521 0794,6
8Sande (Vestfold)371 2443773,7
9Svelvik208342423,0