Fylkesstatistikk
Studieforbundenes kursvirksomhet i 2019Vest-Agder

1 506kurs
9 %tilrettelagte kurs
14 736deltakere
45 456kurstimer
118frivillige og ideelle organisasjoner
15 av 15kommuner med kursvirksomhet

Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i Vest-Agder i 2019.

For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.

Vofo logo

Kurs i hele landet

Kursoversikt for alle fylker

Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2019

FylkeKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Oppland2 47562 68723 47213,1
2Hedmark2 38873 73721 65612,1
3Nordland2 46769 34023 64210,1
4Telemark1 65448 76814 8939,5
5Trøndelag4 265156 74347 9099,2
6Sogn og Fjordane99827 90611 8029,1
7Finnmark65423 1366 0108,6
8Møre og Romsdal2 21663 08524 1268,3
9Troms1 39646 59815 6538,3
10Hordaland4 335138 61946 6108,3
11Vest-Agder1 50645 45614 7368,0
12Vestfold1 97070 03420 9077,8
13Buskerud2 20375 79123 8897,8
14Aust-Agder90525 1478 8587,7
15Oslo5 081167 85469 8767,5
16Akershus4 524137 88354 7737,2
17Østfold2 13068 45921 1147,2
18Rogaland3 231100 00235 2476,8

Timer i perioden fra 2015 til 2019

Antall timer per år, i Vest-Agder og hele landet

Kurs i perioden fra 2015 til 2019

Antall kurs per år, i Vest-Agder og hele landet

Deltakere i perioden fra 2015 til 2019

Antall deltakere per år, i Vest-Agder og hele landet

Studieforbund i Vest-Agder

Kursoversikt for alle studieforbund

Antall kurs, timer og deltakere per studieforbund i Vest-Agder 2019

StudieforbundKursKurstimerDeltakere
1Kristelig studieforbund (K-stud)44114 4363 307
2Studieforbundet Livslang Læring (SLL)1465 9681 780
3Musikkens studieforbund (MSF)1675 9142 450
4Studieforbundet Funkis (Funkis)2365 2771 907
5Akademisk Studieforbund (AKS)1234 2861 522
6Studieforbundet kultur og tradisjon (SKT)1393 6831 088
7Idrettens studieforbund (ISF)841 7041 138
8Studieforbundet natur og miljø (N&M)751 519705
9Studieforbundet AOF Norge (AOF)261 137398
10Studieforbundet næring og samfunn (SNS)34763302
11Senterpartiets Studieforbund (SpS)2145381
12Venstres studieforbund (VS)1127246
13Studieforbundet Solidaritet (SO)34412

Studieforbundenes kurstimer i 2018 og 2019

Antall kurstimer per år, etter studieforbund

Deltakere på kursemner

Deltakere innenfor ulike kursemner

Antall deltakere i Vest-Agder 2019, etter hovedemne og kjønn

EmneKvinnerMennSum deltakere
1Estetiske fag og håndverksfag3 1722 5095 681
2Organisasjons- og ledelsesfag1 0251 4072 432
3Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag1 3201 0152 335
4Helse-, sosial- og idrettsfag1 4804811 961
5Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag4776221 099
6Språkfag370187557
7Realfag, industri- og tekniske fag72304376
8Samfunnsfag14877225
9Økonomi og IKT-fag27128
10Samferdsels- og kommunikasjonsfag42428
11Tjenesteyting og servicefag5914

Deltakernes alder i perioden fra 2015 til 2019

Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper

Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år

EmneDeltakere
1Kristendom517
2Instruktør-, trener- og lederutdanning342
3Friluftslivsfag323
4Samspill305
5Etikk293

Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år

EmneDeltakere
1Kristendom251
2Samspill189
3Musikk134
4Instruktør-, trener- og lederutdanning122
5Tillitsvalgte i arbeidslivet116

Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år

EmneDeltakere
1Kristendom309
2Tillitsvalgte i arbeidslivet179
3Instruktør-, trener- og lederutdanning179
4Sang, vokalmusikk og kor131
5Helse og omsorg116

Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år

EmneDeltakere
1Kristendom299
2Sang, vokalmusikk og kor228
3Helse og omsorg207
4Instruktør-, trener- og lederutdanning203
5Tillitsvalgte i arbeidslivet171

Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år

EmneDeltakere
1Sang, vokalmusikk og kor458
2Kristendom306
3Helse og omsorg220
4Samspill165
5Tillitsvalgte i arbeidslivet159

Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år

EmneDeltakere
1Helse og omsorg1 073
2Sang, vokalmusikk og kor1 012
3Dans347
4Kristendom336
5Musikk327

Kommuner i Vest-Agder

Kursoversikt for alle kommuner

Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i Vest-Agder 2019

KommuneKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Åseral101565710,6
2Kristiansand89927 8408 9239,7
3Lyngdal782 1696599,1
4Søgne983 0678488,6
5Marnardal163151487,0
6Flekkefjord631 8236856,9
7Mandal1083 1731 3106,9
8Audnedal12248806,7
9Farsund581 5056366,0
10Kvinesdal359452985,8
11Sirdal92571034,9
12Vennesla701 3744894,8
13Songdalen291 7702874,3
14Lindesnes15682873,0
15Hægebostad4105372,4