Studieforbundstatistikk
Studieforbundenes kursvirksomhet i 2019Samisk studieforbund

104kurs
65 %tilrettelagte kurs
526deltakere
9 751kurstimer
1frivillige og ideelle organisasjoner
17 av 422kommuner med kursvirksomhet

Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i Samisk studieforbund i 2019.

For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.

Vofo logo

Kurs i hele landet

Kursoversikt for alle fylker

Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2019

FylkeKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Finnmark778 4433571,0
2Troms151 068800,1
3Oslo7170560,0
4Hedmark24070,0
5Møre og Romsdal222190,0
6Trøndelag1870,0
7Nordland0000,0
8Sogn og Fjordane0000,0
9Hordaland0000,0
10Rogaland0000,0
11Vest-Agder0000,0
12Aust-Agder0000,0
13Telemark0000,0
14Vestfold0000,0
15Buskerud0000,0
16Oppland0000,0
17Akershus0000,0
18Østfold0000,0

Timer i perioden fra 2015 til 2019

Antall timer per år, i Samisk studieforbund og alle studieforbund

Kurs i perioden fra 2015 til 2019

Antall kurs per år, i Samisk studieforbund og alle studieforbund

Deltakere i perioden fra 2015 til 2019

Antall deltakere per år, i Samisk studieforbund og alle studieforbund

Organisasjoner i studieforbundet

Kursoversikt for alle organisasjoner

Antall kurs, timer og deltakere per organisasjon i Samisk studieforbund 2019

OrganisasjonKursKurstimerDeltakere
1Samisk studieforbund1049 751526

Organisasjonenes kurstimer i 2018 og 2019

Antall kurstimer per år, etter organisasjon

Deltakere på kursemner

Deltakere innenfor ulike kursemner

Antall deltakere i Samisk studieforbund 2019, etter hovedemne og kjønn

EmneKvinnerMennSum deltakere
1Estetiske fag og håndverksfag33940379
2Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag4556101
3Språkfag341246

Deltakernes alder i perioden fra 2015 til 2019

Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper

Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år

EmneDeltakere
1Fiske og havbruk14
2Kostymer, design13
3Andre håndverksfag12
4Friluftslivsfag3
5Husdyrhold1

Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år

EmneDeltakere
1Kostymer, design27
2Fiske og havbruk25
3Andre håndverksfag24
4Samisk5
5Husdyrhold5

Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år

EmneDeltakere
1Kostymer, design21
2Andre håndverksfag15
3Samisk8
4Sang, vokalmusikk og kor8
5Husdyrhold7

Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år

EmneDeltakere
1Kostymer, design36
2Andre håndverksfag33
3Sang, vokalmusikk og kor16
4Samisk14
5Husdyrhold4

Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år

EmneDeltakere
1Andre håndverksfag32
2Kostymer, design25
3Sang, vokalmusikk og kor8
4Samisk7
5Kunsthåndverk6

Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år

EmneDeltakere
1Andre håndverksfag42
2Kostymer, design25
3Samisk12
4Kunsthåndverk10
5Sang, vokalmusikk og kor10

Kommuner i Samisk studieforbund

Kursoversikt for topp 25 av 422 kommuner

Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i Samisk studieforbund 2019

KommuneKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Guovdageaidnu - Kautokeino505 51522917,1
2Kvænangen11869489,2
3Loppa110351,1
4Unjárga - Nesseby13051,1
5Gratangen134100,9
6Porsanger - Porsángu - Porsanki3186180,8
7Kárásjohka - Karasjok231070,7
8Alta142 040630,7
9Sør-Varanger5142260,5
10Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono14080,5
11Lyngen14060,4
12Nordreisa - Ráisa - Raisi18580,2
13Hammerfest111740,1
14Molde222190,1
15Hamar24070,1
16Oslo kommune7170560,0
17Trondheim1870,0
18Kristiansand0000,0
19Mandal0000,0
20Farsund0000,0
21Flekkefjord0000,0
22Vennesla0000,0
23Songdalen0000,0
24Søgne0000,0
25Marnardal0000,0