Studieforbundstatistikk
Studieforbundenes kursvirksomhet i 2019Studieforbundet Solidaritet

362kurs
36 %tilrettelagte kurs
1 685deltakere
44 621kurstimer
18frivillige og ideelle organisasjoner
29 av 422kommuner med kursvirksomhet

Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i Studieforbundet Solidaritet i 2019.

For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.

Vofo logo

Kurs i hele landet

Kursoversikt for alle fylker

Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2019

FylkeKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Hedmark428 2573070,2
2Vestfold468 6581560,2
3Rogaland775 0423790,2
4Oslo1044 4193930,2
5Buskerud268 9441120,1
6Trøndelag388 1771210,1
7Østfold144951120,0
8Finnmark2252160,0
9Vest-Agder344120,0
10Telemark239150,0
11Hordaland364240,0
12Oppland16930,0
13Akershus3145260,0
14Møre og Romsdal11690,0
15Troms0000,0
16Nordland0000,0
17Sogn og Fjordane0000,0
18Aust-Agder0000,0

Timer i perioden fra 2015 til 2019

Antall timer per år, i Studieforbundet Solidaritet og alle studieforbund

Kurs i perioden fra 2015 til 2019

Antall kurs per år, i Studieforbundet Solidaritet og alle studieforbund

Deltakere i perioden fra 2015 til 2019

Antall deltakere per år, i Studieforbundet Solidaritet og alle studieforbund

Organisasjoner i studieforbundet

Kursoversikt for topp 5 organisasjoner

Antall kurs, timer og deltakere per organisasjon i Studieforbundet Solidaritet 2019

OrganisasjonKursKurstimerDeltakere
1Camphill bevegelsen14124 599551
2Biodynamisk forening3310 880108
3SOFT - Samarbeidsorganisasjonen for film og teater122 32756
4Norsk Gardsost91 97640
5FLS - Foreningen for livsveiledning321 021335

Organisasjonenes kurstimer i 2018 og 2019

Antall kurstimer per år, etter organisasjon

Deltakere på kursemner

Deltakere innenfor ulike kursemner

Antall deltakere i Studieforbundet Solidaritet 2019, etter hovedemne og kjønn

EmneKvinnerMennSum deltakere
1Estetiske fag og håndverksfag321125446
2Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag201163364
3Helse-, sosial- og idrettsfag26174335
4Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag17435209
5Samfunnsfag10127128
6Tjenesteyting og servicefag8042122
7Språkfag272148
8Økonomi og IKT-fag111425
9Samferdsels- og kommunikasjonsfag718

Deltakernes alder i perioden fra 2015 til 2019

Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper

Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år

EmneDeltakere
1Andre naturbruk, økologi- og miljøvernsfag24
2Husdyrhold8
3Dans7
4Teater, revy og drama6
5Andre samfunnsfaglige emner6

Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år

EmneDeltakere
1Andre naturbruk, økologi- og miljøvernsfag64
2Jus45
3Dans26
4Andre samfunnsfaglige emner23
5Teater, revy og drama18

Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år

EmneDeltakere
1Dans52
2Andre naturbruk, økologi- og miljøvernsfag45
3Helseopplysning/kosthold32
4Andre samfunnsfaglige emner23
5Hotell, restaurant, og storkjøkken20

Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år

EmneDeltakere
1Andre tros- og livssynsfag58
2Helseopplysning/kosthold48
3Andre naturbruk, økologi- og miljøvernsfag39
4Jordbruk37
5Helse og omsorg22

Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år

EmneDeltakere
1Andre tros- og livssynsfag78
2Helseopplysning/kosthold68
3Andre naturbruk, økologi- og miljøvernsfag32
4Helse og omsorg30
5Sang, vokalmusikk og kor21

Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år

EmneDeltakere
1Helseopplysning/kosthold92
2Sang, vokalmusikk og kor47
3Andre naturbruk, økologi- og miljøvernsfag32
4Andre tros- og livssynsfag30
5Hotell, restaurant, og storkjøkken25

Kommuner i Studieforbundet Solidaritet

Kursoversikt for topp 25 av 422 kommuner

Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i Studieforbundet Solidaritet 2019

KommuneKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Vindafjord654 7483007,4
2Stange336 2812671,6
3Bjugn61 496211,2
4Løten91 976401,2
5Steinkjer165 080480,7
6Ringerike228 634780,7
7Sandefjord448 4751480,7
8Vardø120840,5
9Tingvoll11690,3
10Moss7141310,2
11Tinn124120,2
12Oslo kommune1044 4193930,2
13Jevnaker16930,1
14Malvik21 10460,1
15Vennesla22990,1
16Re116930,1
17Nesodden261230,1
18Stavanger12294790,1
19Sarpsborg4146430,1
20Trondheim14497460,1
21Halden296350,1
22Drammen4310340,1
23Ås18430,0
24Alta144120,0
25Tønsberg11450,0