Studieforbundstatistikk
Studieforbundenes kursvirksomhet i 2019Studieforbundet næring og samfunn

1 339kurs
10 %tilrettelagte kurs
12 107deltakere
38 037kurstimer
40frivillige og ideelle organisasjoner
248 av 422kommuner med kursvirksomhet

Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i Studieforbundet næring og samfunn i 2019.

For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.

Vofo logo

Kurs i hele landet

Kursoversikt for alle fylker

Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2019

FylkeKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Sogn og Fjordane671 0965910,6
2Trøndelag27618 1791 2720,6
3Nordland1242 2778410,5
4Aust-Agder541 3264440,5
5Oppland831 1491 0420,4
6Buskerud991 8311 0350,3
7Møre og Romsdal911 4647320,3
8Telemark477524100,3
9Troms429536100,3
10Hedmark457026270,2
11Vest-Agder347633020,2
12Østfold488833180,2
13Rogaland701 6515400,1
14Hordaland731 5266190,1
15Vestfold335474390,1
16Akershus781 2009560,1
17Oslo701 5421 2940,1
18Finnmark5196350,1

Timer i perioden fra 2015 til 2019

Antall timer per år, i Studieforbundet næring og samfunn og alle studieforbund

Kurs i perioden fra 2015 til 2019

Antall kurs per år, i Studieforbundet næring og samfunn og alle studieforbund

Deltakere i perioden fra 2015 til 2019

Antall deltakere per år, i Studieforbundet næring og samfunn og alle studieforbund

Organisasjoner i studieforbundet

Kursoversikt for topp 5 organisasjoner

Antall kurs, timer og deltakere per organisasjon i Studieforbundet næring og samfunn 2019

OrganisasjonKursKurstimerDeltakere
1Frisknett AS19115 722507
2Norges Skogeierforbund4416 6693 577
3Norsk Fagutdanning AS953 4471 211
4Norges Kvinne- og Familieforbund1302 877931
5Norges Bygdekvinnelag1192 277922

Organisasjonenes kurstimer i 2018 og 2019

Antall kurstimer per år, etter organisasjon

Deltakere på kursemner

Deltakere innenfor ulike kursemner

Antall deltakere i Studieforbundet næring og samfunn 2019, etter hovedemne og kjønn

EmneKvinnerMennSum deltakere
1Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag6993 4934 192
2Realfag, industri- og tekniske fag2311 6971 928
3Organisasjons- og ledelsesfag1 0046341 638
4Estetiske fag og håndverksfag1 1483061 454
5Helse-, sosial- og idrettsfag1 0052791 284
6Samfunnsfag4875421 029
7Språkfag17624200
8Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag18010190
9Økonomi og IKT-fag5843101
10Samferdsels- og kommunikasjonsfag375491

Deltakernes alder i perioden fra 2015 til 2019

Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper

Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år

EmneDeltakere
1Skogbruk726
2Tillitsvalgte i frivillige organisasjoner542
3Andre samfunnsfaglige emner454
4Teater, revy og drama131
5Andre industri- og tekniske fag121

Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år

EmneDeltakere
1Skogbruk518
2Bygg og anlegg275
3Jakt201
4Andre industri- og tekniske fag185
5Andre samfunnsfaglige emner125

Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år

EmneDeltakere
1Skogbruk525
2Andre industri- og tekniske fag261
3Bygg og anlegg248
4Jakt232
5Norsk som andrespråk116

Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år

EmneDeltakere
1Skogbruk488
2Bygg og anlegg237
3Andre industri- og tekniske fag211
4Jakt192
5Helseopplysning/kosthold102

Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år

EmneDeltakere
1Tekstil330
2Skogbruk292
3Andre håndverksfag174
4Litteratur165
5Andre industri- og tekniske fag162

Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år

EmneDeltakere
1Skogbruk203
2Tekstil108
3Andre håndverksfag96
4Helseopplysning/kosthold92
5Andre helse-, sosial- og idrettsfag89

Kommuner i Studieforbundet næring og samfunn

Kursoversikt for topp 25 av 422 kommuner

Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i Studieforbundet næring og samfunn 2019

KommuneKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Nesna641 22738835,7
2Steinkjer1399 8024746,3
3Vegårshei8186693,8
4Norddal6113393,6
5Vega4116283,2
6Granvin345193,2
7Balestrand460233,1
8Marnardal7126763,0
9Sør-Aurdal9109523,0
10Vik882633,0
11Flå333212,9
12Ulvik333202,7
13Tingvoll889462,6
14Valle3111142,6
15Tydal29172,5
16Hole171802232,5
17Nore og Uvdal6108552,5
18Stjørdal535 6821262,2
19Åmli4140292,2
20Bygland230191,7
21Fosnes12371,7
22Overhalla6199581,5
23Gloppen9134541,5
24Gildeskål344191,5
25Ullensvang584281,5