Fylkesstatistikk
Studieforbundenes kursvirksomhet i 2019Østfold

2 130kurs
25 %tilrettelagte kurs
21 114deltakere
68 459kurstimer
119frivillige og ideelle organisasjoner
18 av 18kommuner med kursvirksomhet

Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i Østfold i 2019.

For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.

Vofo logo

Kurs i hele landet

Kursoversikt for alle fylker

Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2019

FylkeKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Oppland2 47562 68723 47213,1
2Hedmark2 38873 73721 65612,1
3Nordland2 46769 34023 64210,1
4Telemark1 65448 76814 8939,5
5Trøndelag4 265156 74347 9099,2
6Sogn og Fjordane99827 90611 8029,1
7Finnmark65423 1366 0108,6
8Møre og Romsdal2 21663 08524 1268,3
9Troms1 39646 59815 6538,3
10Hordaland4 335138 61946 6108,3
11Vest-Agder1 50645 45614 7368,0
12Vestfold1 97070 03420 9077,8
13Buskerud2 20375 79123 8897,8
14Aust-Agder90525 1478 8587,7
15Oslo5 081167 85469 8767,5
16Akershus4 524137 88354 7737,2
17Østfold2 13068 45921 1147,2
18Rogaland3 231100 00235 2476,8

Timer i perioden fra 2015 til 2019

Antall timer per år, i Østfold og hele landet

Kurs i perioden fra 2015 til 2019

Antall kurs per år, i Østfold og hele landet

Deltakere i perioden fra 2015 til 2019

Antall deltakere per år, i Østfold og hele landet

Studieforbund i Østfold

Kursoversikt for alle studieforbund

Antall kurs, timer og deltakere per studieforbund i Østfold 2019

StudieforbundKursKurstimerDeltakere
1Studieforbundet AOF Norge (AOF)24616 0791 915
2Musikkens studieforbund (MSF)28412 9384 231
3Studieforbundet Funkis (Funkis)56610 7173 358
4Studieforbundet Livslang Læring (SLL)1826 8943 077
5Studieforbundet kultur og tradisjon (SKT)2066 2631 534
6Kristelig studieforbund (K-stud)1944 9092 434
7Idrettens studieforbund (ISF)1464 6081 829
8Studieforbundet natur og miljø (N&M)1773 4161 364
9Studieforbundet næring og samfunn (SNS)48883318
10Senterpartiets Studieforbund (SpS)33690195
11Studieforbundet Solidaritet (SO)14495112
12Akademisk Studieforbund (AKS)22388695
13Venstres studieforbund (VS)1217952

Studieforbundenes kurstimer i 2018 og 2019

Antall kurstimer per år, etter studieforbund

Deltakere på kursemner

Deltakere innenfor ulike kursemner

Antall deltakere i Østfold 2019, etter hovedemne og kjønn

EmneKvinnerMennSum deltakere
1Estetiske fag og håndverksfag5 9503 5419 491
2Organisasjons- og ledelsesfag2 1671 8494 016
3Helse-, sosial- og idrettsfag1 9161 6693 585
4Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag1 0077601 767
5Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag6567931 449
6Realfag, industri- og tekniske fag86334420
7Språkfag10554159
8Samfunnsfag8060140
9Økonomi og IKT-fag333871
10Tjenesteyting og servicefag7411
11Samferdsels- og kommunikasjonsfag235

Deltakernes alder i perioden fra 2015 til 2019

Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper

Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år

EmneDeltakere
1Etikk609
2Instruktør-, trener- og lederutdanning502
3Andre organisasjons- og ledelsesfag318
4Samspill293
5Musikk240

Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år

EmneDeltakere
1Instruktør-, trener- og lederutdanning177
2Tillitsvalgte i arbeidslivet172
3Sang, vokalmusikk og kor146
4Samspill142
5Andre helse-, sosial- og idrettsfag138

Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet351
2Sang, vokalmusikk og kor268
3Instruktør-, trener- og lederutdanning261
4Andre helse-, sosial- og idrettsfag259
5Samspill128

Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år

EmneDeltakere
1Sang, vokalmusikk og kor407
2Samspill376
3Instruktør-, trener- og lederutdanning363
4Tillitsvalgte i arbeidslivet352
5Helse og omsorg336

Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år

EmneDeltakere
1Sang, vokalmusikk og kor807
2Samspill498
3Helse og omsorg378
4Tillitsvalgte i arbeidslivet304
5Andre helse-, sosial- og idrettsfag161

Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år

EmneDeltakere
1Sang, vokalmusikk og kor2 202
2Helse og omsorg1 613
3Dans668
4Samspill543
5Kristendom437

Kommuner i Østfold

Kursoversikt for alle kommuner

Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i Østfold 2019

KommuneKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Sarpsborg62616 9645 77011,2
2Rakkestad831 67784310,1
3Moss2366 5892 1407,2
4Råde541 4323927,2
5Fredrikstad54420 7725 6036,7
6Eidsberg752 7818096,6
7Halden2037 6712 3926,5
8Askim923 2469185,8
9Våler (Østfold)311 2262205,5
10Hvaler246211695,2
11Trøgstad279032785,0
12Skiptvet184622214,7
13Rygge652 0176784,0
14Aremark591433,7
15Hobøl184991573,2
16Spydeberg151 2111782,5
17Marker8190792,2
18Rømskog13051,5