Fylkesstatistikk
Studieforbundenes kursvirksomhet i 2019Oslo

5 081kurs
7 %tilrettelagte kurs
69 876deltakere
167 854kurstimer
247frivillige og ideelle organisasjoner
1 av 1kommuner med kursvirksomhet

Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i Oslo i 2019.

For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.

Vofo logo

Kurs i hele landet

Kursoversikt for alle fylker

Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2019

FylkeKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Oppland2 47562 68723 47213,1
2Hedmark2 38873 73721 65612,1
3Nordland2 46769 34023 64210,1
4Telemark1 65448 76814 8939,5
5Trøndelag4 265156 74347 9099,2
6Sogn og Fjordane99827 90611 8029,1
7Finnmark65423 1366 0108,6
8Møre og Romsdal2 21663 08524 1268,3
9Troms1 39646 59815 6538,3
10Hordaland4 335138 61946 6108,3
11Vest-Agder1 50645 45614 7368,0
12Vestfold1 97070 03420 9077,8
13Buskerud2 20375 79123 8897,8
14Aust-Agder90525 1478 8587,7
15Oslo5 081167 85469 8767,5
16Akershus4 524137 88354 7737,2
17Østfold2 13068 45921 1147,2
18Rogaland3 231100 00235 2476,8

Timer i perioden fra 2015 til 2019

Antall timer per år, i Oslo og hele landet

Kurs i perioden fra 2015 til 2019

Antall kurs per år, i Oslo og hele landet

Deltakere i perioden fra 2015 til 2019

Antall deltakere per år, i Oslo og hele landet

Studieforbund i Oslo

Kursoversikt for alle studieforbund

Antall kurs, timer og deltakere per studieforbund i Oslo 2019

StudieforbundKursKurstimerDeltakere
1Musikkens studieforbund (MSF)77247 3159 802
2Studieforbundet Livslang Læring (SLL)1 10737 28813 666
3Kristelig studieforbund (K-stud)72223 9135 835
4Idrettens studieforbund (ISF)46112 8227 348
5Akademisk Studieforbund (AKS)79412 64221 360
6Studieforbundet Funkis (Funkis)57512 0824 545
7Studieforbundet kultur og tradisjon (SKT)1999 0811 615
8Studieforbundet Solidaritet (SO)1044 419393
9Studieforbundet AOF Norge (AOF)1033 0021 978
10Studieforbundet natur og miljø (N&M)1352 9441 731
11Studieforbundet næring og samfunn (SNS)701 5421 294
12Venstres studieforbund (VS)25504228
13Samisk studieforbund (SOL)717056
14Senterpartiets Studieforbund (SpS)713025

Studieforbundenes kurstimer i 2018 og 2019

Antall kurstimer per år, etter studieforbund

Deltakere på kursemner

Deltakere innenfor ulike kursemner

Antall deltakere i Oslo 2019, etter hovedemne og kjønn

EmneKvinnerMennSum deltakere
1Estetiske fag og håndverksfag11 8137 35719 170
2Organisasjons- og ledelsesfag8 6319 97818 609
3Helse-, sosial- og idrettsfag5 6492 6838 332
4Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag3 5452 2465 791
5Samfunnsfag4 0061 2945 300
6Språkfag2 8571 6234 480
7Realfag, industri- og tekniske fag1 5192 7564 275
8Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag9221 3252 247
9Samferdsels- og kommunikasjonsfag306646952
10Økonomi og IKT-fag379278657
11Tjenesteyting og servicefag372663

Deltakernes alder i perioden fra 2015 til 2019

Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper

Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år

EmneDeltakere
1Samspill1 609
2Etikk1 532
3Instruktør-, trener- og lederutdanning1 471
4Musikk829
5Andre organisasjons- og ledelsesfag509

Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år

EmneDeltakere
1Kristendom1 728
2Instruktør-, trener- og lederutdanning1 146
3Sang, vokalmusikk og kor1 048
4Norsk som andrespråk993
5Psykologi974

Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år

EmneDeltakere
1Helse og omsorg2 233
2Psykologi2 085
3Tillitsvalgte i arbeidslivet1 860
4Norsk som andrespråk1 359
5Sang, vokalmusikk og kor1 171

Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet2 093
2Instruktør-, trener- og lederutdanning1 342
3Helse og omsorg1 262
4Sang, vokalmusikk og kor1 111
5Psykologi747

Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet1 830
2Sang, vokalmusikk og kor1 760
3Helse og omsorg909
4Samspill851
5Instruktør-, trener- og lederutdanning624

Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år

EmneDeltakere
1Sang, vokalmusikk og kor2 667
2Helse og omsorg1 659
3Samspill742
4Tillitsvalgte i arbeidslivet680
5Musikk377