Kursstatistikk
Studieforbundenes kursvirksomhet i 2019KD-studieforbund

11 579kurs
3 %tilrettelagte kurs
185 147deltakere
386 296kurstimer
99frivillige og ideelle organisasjoner
366 av 422kommuner med kursvirksomhet

Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i KD-studieforbund i 2019.

For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.

Vofo logo

Kurs i hele landet

Kursoversikt for alle fylker

Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2019

FylkeKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Sogn og Fjordane3449 6875 0623,1
2Oslo2 07454 47438 2983,0
3Oppland54614 9247 5122,9
4Hordaland1 36946 48819 5992,6
5Troms43015 8976 7302,6
6Hedmark49418 1616 6472,5
7Trøndelag1 06744 52417 2872,3
8Nordland54616 3547 4702,2
9Rogaland96531 31914 7412,0
10Buskerud52919 2947 7021,9
11Vest-Agder32912 1544 0021,8
12Møre og Romsdal46414 6457 3061,7
13Østfold49824 2446 0051,7
14Akershus1 02031 90522 6431,6
15Finnmark1193 1561 6821,6
16Vestfold39014 6147 0511,6
17Aust-Agder1806 1192 4331,5
18Telemark2158 3372 9771,2

Timer i perioden fra 2015 til 2019

Antall timer per år, i KD-studieforbund og alle studieforbund

Kurs i perioden fra 2015 til 2019

Antall kurs per år, i KD-studieforbund og alle studieforbund

Deltakere i perioden fra 2015 til 2019

Antall deltakere per år, i KD-studieforbund og alle studieforbund

Studieforbund i KD-studieforbund

Kursoversikt for alle studieforbund

Antall kurs, timer og deltakere per studieforbund i KD-studieforbund 2019

StudieforbundKursKurstimerDeltakere
1Studieforbundet Livslang Læring (SLL)7 110265 92093 834
2Studieforbundet AOF Norge (AOF)1 40146 42324 874
3Studieforbundet næring og samfunn (SNS)1 33938 03712 107
4Akademisk Studieforbund (AKS)1 72935 91654 332

Studieforbundenes kurstimer i 2018 og 2019

Antall kurstimer per år, etter studieforbund

Deltakere på kursemner

Deltakere innenfor ulike kursemner

Antall deltakere i KD-studieforbund 2019, etter hovedemne og kjønn

EmneKvinnerMennSum deltakere
1Estetiske fag og håndverksfag36 99827 88064 878
2Organisasjons- og ledelsesfag28 82421 83750 661
3Realfag, industri- og tekniske fag4 44911 12915 578
4Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag6 4136 90113 314
5Helse-, sosial- og idrettsfag8 7604 28813 048
6Språkfag5 4013 2778 678
7Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag2 1214 9917 112
8Samfunnsfag5 0801 9607 040
9Økonomi og IKT-fag1 7021 0412 743
10Samferdsels- og kommunikasjonsfag6361 1461 782
11Tjenesteyting og servicefag22192313

Deltakernes alder i perioden fra 2015 til 2019

Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper

Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år

EmneDeltakere
1Samspill15 808
2Etikk12 135
3Instrumentalopplæring2 937
4Musikkteori1 015
5Skogbruk726

Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet5 485
2Samspill4 711
3Andre industri- og tekniske fag1 962
4Bygg og anlegg1 912
5Norsk som andrespråk1 834

Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet9 503
2Samspill3 736
3Helse og omsorg3 243
4Psykologi2 325
5Norsk som andrespråk2 324

Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet11 086
2Samspill7 579
3Bygg og anlegg1 761
4Helse og omsorg1 726
5Organisasjonskunnskap1 240

Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år

EmneDeltakere
1Samspill10 547
2Tillitsvalgte i arbeidslivet9 953
3Bygg og anlegg1 520
4Organisasjonskunnskap1 406
5Instrumentalopplæring1 287

Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år

EmneDeltakere
1Samspill7 960
2Tillitsvalgte i arbeidslivet3 674
3Andre helse-, sosial- og idrettsfag1 157
4Andre IKT-fag1 150
5Instrumentalopplæring800

Kommuner i KD-studieforbund

Kursoversikt for topp 25 av 422 kommuner

Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i KD-studieforbund 2019

KommuneKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Nesna641 22738835,7
2Fosnes2095312533,1
3Ulvik1833735816,5
4Dovre3947928214,9
5Løten922 66780612,0
6Jevnaker641 7015319,3
7Etnedal123061079,2
8Steinkjer17010 7491 2627,7
9Norddal123361187,3
10Hitra346772317,2
11Lødingen143481306,7
12Tynset371 0464626,6
13Gol299213836,3
14Jølster193882126,2
15Solund5170866,1
16Radøy271 2313515,3
17Stjørdal1277 6431 7345,3
18Lindås823 3298605,2
19Gulen124901075,2
20Aurland93141355,1
21Røros281 4204465,0
22Ørskog114921704,9
23Førde621 7179254,7
24Eid298763854,7
25Smøla102742244,7