Studieforbundstatistikk
Studieforbundenes kursvirksomhet i 2019Kristelig studieforbund

5 338kurs
1 %tilrettelagte kurs
41 173deltakere
150 015kurstimer
59frivillige og ideelle organisasjoner
192 av 422kommuner med kursvirksomhet

Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i Kristelig studieforbund i 2019.

For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.

Vofo logo

Kurs i hele landet

Kursoversikt for alle fylker

Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2019

FylkeKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Telemark62215 6104 0173,6
2Oppland5309 3733 9222,8
3Vest-Agder44114 4363 3072,4
4Rogaland89125 7686 0361,9
5Aust-Agder1633 1771 0891,4
6Oslo72223 9135 8351,1
7Hordaland52812 8563 5771,0
8Buskerud2696 3383 5351,0
9Østfold1944 9092 4340,7
10Hedmark1265 9058660,6
11Akershus35212 5282 4750,6
12Vestfold1314 9281 3350,5
13Trøndelag1614 1401 1030,3
14Møre og Romsdal883 2775810,3
15Sogn og Fjordane305132750,3
16Nordland551 3173920,2
17Troms288753450,2
18Finnmark7152490,1

Timer i perioden fra 2015 til 2019

Antall timer per år, i Kristelig studieforbund og alle studieforbund

Kurs i perioden fra 2015 til 2019

Antall kurs per år, i Kristelig studieforbund og alle studieforbund

Deltakere i perioden fra 2015 til 2019

Antall deltakere per år, i Kristelig studieforbund og alle studieforbund

Organisasjoner i studieforbundet

Kursoversikt for topp 5 organisasjoner

Antall kurs, timer og deltakere per organisasjon i Kristelig studieforbund 2019

OrganisasjonKursKurstimerDeltakere
1Pinsebevegelsen1 20233 0976 561
2Menighetene i Den Norske Kirke87324 1368 701
3Hekta52912 4673 288
4Normisjon46311 4142 973
5Ungdom i Oppdrags Studieråd1329 5331 727

Organisasjonenes kurstimer i 2018 og 2019

Antall kurstimer per år, etter organisasjon

Deltakere på kursemner

Deltakere innenfor ulike kursemner

Antall deltakere i Kristelig studieforbund 2019, etter hovedemne og kjønn

EmneKvinnerMennSum deltakere
1Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag14 80910 00424 813
2Estetiske fag og håndverksfag4 9912 6357 626
3Organisasjons- og ledelsesfag1 4979952 492
4Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag1 2811 1752 456
5Helse-, sosial- og idrettsfag1 0291 1782 207
6Språkfag735221956
7Samfunnsfag391198589
8Økonomi og IKT-fag82028
9Tjenesteyting og servicefag516

Deltakernes alder i perioden fra 2015 til 2019

Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper

Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år

EmneDeltakere
1Kristendom9 780
2Friluftslivsfag2 409
3Andre organisasjons- og ledelsesfag1 242
4Sang, vokalmusikk og kor735
5Instruktør-, trener- og lederutdanning211

Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år

EmneDeltakere
1Kristendom4 180
2Sang, vokalmusikk og kor832
3Andre helse-, sosial- og idrettsfag211
4Samspill194
5Andre organisasjons- og ledelsesfag193

Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år

EmneDeltakere
1Kristendom2 703
2Sang, vokalmusikk og kor960
3Andre helse-, sosial- og idrettsfag390
4Norsk som andrespråk349
5Samspill65

Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år

EmneDeltakere
1Kristendom2 198
2Sang, vokalmusikk og kor692
3Andre helse-, sosial- og idrettsfag303
4Norsk som andrespråk253
5Andre organisasjons- og ledelsesfag84

Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år

EmneDeltakere
1Kristendom1 841
2Sang, vokalmusikk og kor993
3Andre helse-, sosial- og idrettsfag292
4Andre organisasjons- og ledelsesfag133
5Samspill86

Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år

EmneDeltakere
1Kristendom4 050
2Sang, vokalmusikk og kor1 850
3Andre helse-, sosial- og idrettsfag241
4Samspill215
5Andre organisasjons- og ledelsesfag135

Kommuner i Kristelig studieforbund

Kursoversikt for topp 25 av 422 kommuner

Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i Kristelig studieforbund 2019

KommuneKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Bø (Telemark)2082 5021 37031,4
2Krødsherad695521 22530,8
3Hemsedal621 67794425,0
4Kragerø2117 3171 16820,3
5Seljord4267233914,3
6Lillehammer4006 5272 99814,3
7Lom2470217910,5
8Øyer497872869,6
9Grimstad1272 1196945,5
10Lund152441344,7
11Iveland61911404,5
12Flesberg12504784,5
13Rennesøy192881953,9
14731 5294843,9
15Oppegård1024 2435013,7
16Kristiansand34011 0542 3833,7
17Nord-Fron192761623,3
18Gjesdal388283313,2
19Strand399322483,1
20Drangedal12492922,9
21Finnøy9187792,9
22Songdalen191 4891762,8
23Stavanger36012 2232 2842,7
24Våler (Østfold)156661032,7
25Meland21457972,6