Studieforbundstatistikk
Studieforbundenes kursvirksomhet i 2019Studieforbundet Folkeuniversitetet

7 110kurs
2 %tilrettelagte kurs
93 834deltakere
265 920kurstimer
15frivillige og ideelle organisasjoner
325 av 422kommuner med kursvirksomhet

Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i Studieforbundet Folkeuniversitetet i 2019.

For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.

Vofo logo

Kurs i hele landet

Kursoversikt for alle fylker

Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2019

FylkeKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Oppland39812 5814 9882,1
2Hordaland1 09840 78512 4522,1
3Sogn og Fjordane2297 5803 2462,1
4Hedmark35112 7814 1671,8
5Troms28813 0192 9751,7
6Oslo1 10737 28813 6661,6
7Trøndelag60621 2509 4411,3
8Rogaland60821 4927 3221,3
9Nordland29311 7233 8611,2
10Buskerud33815 4514 0871,2
11Møre og Romsdal31511 9904 8581,2
12Vestfold27212 3464 1071,1
13Finnmark802 4699791,1
14Akershus58822 6059 7390,9
15Aust-Agder964 0521 1970,8
16Vest-Agder1465 9681 7800,8
17Telemark1155 6461 8920,7
18Østfold1826 8943 0770,6

Timer i perioden fra 2015 til 2019

Antall timer per år, i Studieforbundet Folkeuniversitetet og alle studieforbund

Kurs i perioden fra 2015 til 2019

Antall kurs per år, i Studieforbundet Folkeuniversitetet og alle studieforbund

Deltakere i perioden fra 2015 til 2019

Antall deltakere per år, i Studieforbundet Folkeuniversitetet og alle studieforbund

Organisasjoner i studieforbundet

Kursoversikt for topp 5 organisasjoner

Antall kurs, timer og deltakere per organisasjon i Studieforbundet Folkeuniversitetet 2019

OrganisasjonKursKurstimerDeltakere
1Norges Musikkorps Forbund3 733144 66060 204
2Studieforbundet Folkeuniversitetet1 53077 12011 610
3Human-Etisk Forbund82721 85012 135
4Nasjonalforeningen for folkehelsen3478 4982 277
5Norges Røde Kors1493 7241 403

Organisasjonenes kurstimer i 2018 og 2019

Antall kurstimer per år, etter organisasjon

Deltakere på kursemner

Deltakere innenfor ulike kursemner

Antall deltakere i Studieforbundet Folkeuniversitetet 2019, etter hovedemne og kjønn

EmneKvinnerMennSum deltakere
1Estetiske fag og håndverksfag34 95527 12562 080
2Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag6 0576 55512 612
3Språkfag4 7382 8717 609
4Helse-, sosial- og idrettsfag3 5311 4975 028
5Organisasjons- og ledelsesfag1 1271 0822 209
6Realfag, industri- og tekniske fag1971 7681 965
7Økonomi og IKT-fag9543621 316
8Samfunnsfag465151616
9Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag100157257
10Tjenesteyting og servicefag661379
11Samferdsels- og kommunikasjonsfag174663

Deltakernes alder i perioden fra 2015 til 2019

Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper

Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år

EmneDeltakere
1Samspill15 808
2Etikk12 135
3Instrumentalopplæring2 937
4Musikkteori1 015
5Dans630

Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år

EmneDeltakere
1Samspill4 706
2Norsk som andrespråk1 670
3Instrumentalopplæring899
4Bygg og anlegg776
5Førstehjelp515

Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år

EmneDeltakere
1Samspill3 733
2Norsk som andrespråk2 046
3Instrumentalopplæring590
4Andre helse-, sosial- og idrettsfag562
5Bygg og anlegg454

Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år

EmneDeltakere
1Samspill7 577
2Instrumentalopplæring963
3Norsk som andrespråk746
4Andre helse-, sosial- og idrettsfag493
5Bygg og anlegg356

Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år

EmneDeltakere
1Samspill10 544
2Instrumentalopplæring1 287
3Andre helse-, sosial- og idrettsfag376
4Bygg og anlegg260
5Organisasjonskunnskap230

Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år

EmneDeltakere
1Samspill7 958
2Andre IKT-fag1 138
3Andre helse-, sosial- og idrettsfag996
4Instrumentalopplæring800
5Tre348

Kommuner i Studieforbundet Folkeuniversitetet

Kursoversikt for topp 25 av 422 kommuner

Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i Studieforbundet Folkeuniversitetet 2019

KommuneKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Fosnes1993011831,4
2Dovre3847027814,5
3Løten892 62279111,6
4Etnedal123061079,2
5Jevnaker611 6404548,9
6Hitra336472217,0
7Lødingen143481306,7
8Solund5170866,1
9Radøy271 2313515,3
10Gulen124901075,2
11Lindås813 3088485,1
12Nordkapp153571384,7
13Aurland83011224,5
14Ørskog104821664,4
15Smøla92662044,2
16Bremanger156182314,0
17Jølster123031563,9
18Eid248102753,9
19Steigen102362333,9
20Gol177431153,7
21Norddal6223793,6
22Lillehammer952 5191 1833,4
23Vågsøy196572873,2
24Høyanger134891873,2
25Namdalseid5129743,2