Fylkesstatistikk
Studieforbundenes kursvirksomhet i 2019Buskerud

2 203kurs
14 %tilrettelagte kurs
23 889deltakere
75 791kurstimer
137frivillige og ideelle organisasjoner
21 av 21kommuner med kursvirksomhet

Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i Buskerud i 2019.

For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.

Vofo logo

Kurs i hele landet

Kursoversikt for alle fylker

Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2019

FylkeKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Oppland2 47562 68723 47213,1
2Hedmark2 38873 73721 65612,1
3Nordland2 46769 34023 64210,1
4Telemark1 65448 76814 8939,5
5Trøndelag4 265156 74347 9099,2
6Sogn og Fjordane99827 90611 8029,1
7Finnmark65423 1366 0108,6
8Møre og Romsdal2 21663 08524 1268,3
9Troms1 39646 59815 6538,3
10Hordaland4 335138 61946 6108,3
11Vest-Agder1 50645 45614 7368,0
12Vestfold1 97070 03420 9077,8
13Buskerud2 20375 79123 8897,8
14Aust-Agder90525 1478 8587,7
15Oslo5 081167 85469 8767,5
16Akershus4 524137 88354 7737,2
17Østfold2 13068 45921 1147,2
18Rogaland3 231100 00235 2476,8

Timer i perioden fra 2015 til 2019

Antall timer per år, i Buskerud og hele landet

Kurs i perioden fra 2015 til 2019

Antall kurs per år, i Buskerud og hele landet

Deltakere i perioden fra 2015 til 2019

Antall deltakere per år, i Buskerud og hele landet

Studieforbund i Buskerud

Kursoversikt for alle studieforbund

Antall kurs, timer og deltakere per studieforbund i Buskerud 2019

StudieforbundKursKurstimerDeltakere
1Studieforbundet Livslang Læring (SLL)33815 4514 087
2Musikkens studieforbund (MSF)26013 1963 120
3Studieforbundet Funkis (Funkis)50311 5844 269
4Studieforbundet Solidaritet (SO)268 944112
5Studieforbundet kultur og tradisjon (SKT)2256 9681 759
6Kristelig studieforbund (K-stud)2696 3383 535
7Studieforbundet natur og miljø (N&M)2084 2111 921
8Idrettens studieforbund (ISF)1153 7761 183
9Studieforbundet næring og samfunn (SNS)991 8311 035
10Senterpartiets Studieforbund (SpS)491 094201
11Studieforbundet AOF Norge (AOF)511 0791 144
12Akademisk Studieforbund (AKS)419331 436
13Venstres studieforbund (VS)1938687

Studieforbundenes kurstimer i 2018 og 2019

Antall kurstimer per år, etter studieforbund

Deltakere på kursemner

Deltakere innenfor ulike kursemner

Antall deltakere i Buskerud 2019, etter hovedemne og kjønn

EmneKvinnerMennSum deltakere
1Estetiske fag og håndverksfag5 2392 8238 062
2Organisasjons- og ledelsesfag2 3542 2224 576
3Helse-, sosial- og idrettsfag3 0501 2484 298
4Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag1 9671 7103 677
5Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag6159931 608
6Realfag, industri- og tekniske fag153422575
7Samfunnsfag297201498
8Språkfag283161444
9Økonomi og IKT-fag483482
10Samferdsels- og kommunikasjonsfag122436
11Tjenesteyting og servicefag231033

Deltakernes alder i perioden fra 2015 til 2019

Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper

Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år

EmneDeltakere
1Kristendom1 492
2Etikk660
3Instruktør-, trener- og lederutdanning521
4Samspill461
5Andre samfunnsfaglige emner202

Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet358
2Kristendom261
3Instruktør-, trener- og lederutdanning132
4Samspill129
5Jakt126

Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet408
2Kristendom275
3Samspill171
4Sang, vokalmusikk og kor171
5Instruktør-, trener- og lederutdanning161

Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet495
2Helse og omsorg343
3Sang, vokalmusikk og kor297
4Samspill244
5Instruktør-, trener- og lederutdanning244

Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år

EmneDeltakere
1Sang, vokalmusikk og kor577
2Helse og omsorg501
3Samspill448
4Tillitsvalgte i arbeidslivet400
5Musikk222

Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år

EmneDeltakere
1Helse og omsorg1 977
2Sang, vokalmusikk og kor1 314
3Dans612
4Tekstil403
5Samspill387

Kommuner i Buskerud

Kursoversikt for alle kommuner

Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i Buskerud 2019

KommuneKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Krødsherad911 0371 40540,6
2Hemsedal882 3571 10335,5
3Flå2754031925,7
4Gol952 50679720,8
5Rollag271 06217319,0
6Nore og Uvdal3673538814,7
7Ål601 56961512,8
8Hol451 50560010,1
9Nes (Buskerud)329001909,7
10Flesberg257332099,3
11Kongsberg2517 8143 1669,1
12Hole611 2729448,9
13Modum1153 2121 0388,2
14Ringerike22815 0802 0167,5
15Drammen50119 1915 2637,3
16Øvre Eiker1334 0671 3227,0
17Lier1795 1421 7686,8
18Sigdal205602035,7
19Hurum441 8004304,6
20Røyken742 4217993,3
21Nedre Eiker652 2168002,6