Studieforbundstatistikk
Studieforbundenes kursvirksomhet i 2019Studieforbundet AOF Norge

1 401kurs
8 %tilrettelagte kurs
24 874deltakere
46 423kurstimer
19frivillige og ideelle organisasjoner
145 av 422kommuner med kursvirksomhet

Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i Studieforbundet AOF Norge i 2019.

For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.

Vofo logo

Kurs i hele landet

Kursoversikt for alle fylker

Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2019

FylkeKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Østfold24616 0791 9150,8
2Nordland951 8951 6260,4
3Rogaland1755 0793 7310,4
4Troms521 1359560,3
5Sogn og Fjordane337354700,3
6Telemark461 8275030,3
7Akershus1614 3853 9170,3
8Hedmark497928550,2
9Oppland458318070,2
10Trøndelag1033 7131 8310,2
11Finnmark162102950,2
12Hordaland1002 2132 4260,2
13Buskerud511 0791 1440,2
14Vestfold459859290,2
15Aust-Agder185382650,2
16Oslo1033 0021 9780,2
17Møre og Romsdal377888280,1
18Vest-Agder261 1373980,1

Timer i perioden fra 2015 til 2019

Antall timer per år, i Studieforbundet AOF Norge og alle studieforbund

Kurs i perioden fra 2015 til 2019

Antall kurs per år, i Studieforbundet AOF Norge og alle studieforbund

Deltakere i perioden fra 2015 til 2019

Antall deltakere per år, i Studieforbundet AOF Norge og alle studieforbund

Organisasjoner i studieforbundet

Kursoversikt for topp 5 organisasjoner

Antall kurs, timer og deltakere per organisasjon i Studieforbundet AOF Norge 2019

OrganisasjonKursKurstimerDeltakere
1Studieforbundet AOF Norge44230 2783 876
2Fagforbundet3496 5166 925
3Fellesforbundet1582 7323 903
4Handel og Kontor i Norge751 3061 449
5Industri Energi961 2642 492

Organisasjonenes kurstimer i 2018 og 2019

Antall kurstimer per år, etter organisasjon

Deltakere på kursemner

Deltakere innenfor ulike kursemner

Antall deltakere i Studieforbundet AOF Norge 2019, etter hovedemne og kjønn

EmneKvinnerMennSum deltakere
1Organisasjons- og ledelsesfag10 38012 04322 423
2Estetiske fag og håndverksfag505363868
3Realfag, industri- og tekniske fag212151363
4Helse-, sosial- og idrettsfag28451335
5Tjenesteyting og servicefag15579234
6Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag80132212
7Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag49156205
8Språkfag10958167
9Økonomi og IKT-fag271946
10Samfunnsfag17421

Deltakernes alder i perioden fra 2015 til 2019

Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper

Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet345
2Teater, revy og drama154
3Organisasjonskunnskap81
4Jakt46
5Arbeidsmiljø/verneombud44

Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet3 101
2Organisasjonskunnskap665
3Arbeidsmiljø/verneombud102
4Teater, revy og drama93
5Jakt59

Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet3 780
2Organisasjonskunnskap825
3Arbeidsmiljø/verneombud93
4Andre helse-, sosial- og idrettsfag88
5Bygg og anlegg81

Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet4 366
2Organisasjonskunnskap974
3Bygg og anlegg107
4Andre helse-, sosial- og idrettsfag91
5Teater, revy og drama82

Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet4 616
2Organisasjonskunnskap1 150
3Bygg og anlegg72
4Andre tjenesteytings- og servicefag63
5Andre helse-, sosial- og idrettsfag62

Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet1 746
2Organisasjonskunnskap377
3Teater, revy og drama70
4Andre helse-, sosial- og idrettsfag44
5Musikk35

Kommuner i Studieforbundet AOF Norge

Kursoversikt for topp 25 av 422 kommuner

Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i Studieforbundet AOF Norge 2019

KommuneKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Ulvik1530433813,7
2Røros181 1982853,2
3Ski732 3681 7522,4
4Sarpsborg995 5269921,8
5Stjørdal407598241,7
6Jølster460441,3
7Gol61071641,3
8Fredrikstad1036 8505551,3
9Flora133461531,1
10Sirdal260301,1
11Hurdal362631,0
12Seljord3220201,0
13Haugesund352 1913990,9
14Vågan91371570,9
15Bodø437808780,8
16Øyer41111010,8
17Fyresdal11640,8
18Skedsmo428809700,8
19Kárásjohka - Karasjok223380,7
20Vefsn102701500,7
21Aremark18110,7
22Kongsberg203535050,7
23Fauske - Fuossko71651040,7
24Ringsaker244194860,7
25Stranda3531240,7