Studieforbundstatistikk
Studieforbundenes kursvirksomhet i 2019Akademisk Studieforbund

1 729kurs
1 %tilrettelagte kurs
54 332deltakere
35 916kurstimer
25frivillige og ideelle organisasjoner
86 av 422kommuner med kursvirksomhet

Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i Akademisk Studieforbund i 2019.

For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.

Vofo logo

Kurs i hele landet

Kursoversikt for alle fylker

Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2019

FylkeKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Oslo79412 64221 3601,2
2Vest-Agder1234 2861 5220,7
3Akershus1933 7158 0310,3
4Troms487902 1890,3
5Hedmark493 8869980,2
6Finnmark182813730,2
7Rogaland1123 0973 1480,2
8Hordaland981 9644 1020,2
9Trøndelag821 3824 7430,2
10Vestfold407361 5760,2
11Buskerud419331 4360,1
12Nordland344591 1420,1
13Sogn og Fjordane152767550,1
14Oppland203636750,1
15Aust-Agder122035270,1
16Møre og Romsdal214038880,1
17Østfold223886950,1
18Telemark71121720,0

Timer i perioden fra 2015 til 2019

Antall timer per år, i Akademisk Studieforbund og alle studieforbund

Kurs i perioden fra 2015 til 2019

Antall kurs per år, i Akademisk Studieforbund og alle studieforbund

Deltakere i perioden fra 2015 til 2019

Antall deltakere per år, i Akademisk Studieforbund og alle studieforbund

Organisasjoner i studieforbundet

Kursoversikt for topp 5 organisasjoner

Antall kurs, timer og deltakere per organisasjon i Akademisk Studieforbund 2019

OrganisasjonKursKurstimerDeltakere
1Tekna - Teknisk naturvitenskapelig forening4326 28420 876
2Aftenskolen Agder1033 815866
3Norsk Psykologiforening1993 6975 058
4Fjellugla kompetanse323 666395
5Norsk Sykepleierforbund1493 5005 194

Organisasjonenes kurstimer i 2018 og 2019

Antall kurstimer per år, etter organisasjon

Deltakere på kursemner

Deltakere innenfor ulike kursemner

Antall deltakere i Akademisk Studieforbund 2019, etter hovedemne og kjønn

EmneKvinnerMennSum deltakere
1Organisasjons- og ledelsesfag16 3138 07824 391
2Realfag, industri- og tekniske fag3 8097 51311 322
3Helse-, sosial- og idrettsfag3 9402 4616 401
4Samfunnsfag4 1111 2635 374
5Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag1 2731 1852 458
6Samferdsels- og kommunikasjonsfag5821 0461 628
7Økonomi og IKT-fag6636171 280
8Språkfag378324702
9Estetiske fag og håndverksfag39086476
10Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag96204300

Deltakernes alder i perioden fra 2015 til 2019

Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper

Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år

EmneDeltakere
1Andre industri- og tekniske fag133
2Andre realfag11
3Norsk som andrespråk9
4Tegning, maling, grafikk9
5Bygg og anlegg5

Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet2 384
2Andre industri- og tekniske fag1 772
3Psykologi1 137
4Bygg og anlegg847
5Helse og omsorg410

Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet5 723
2Helse og omsorg3 028
3Psykologi2 313
4Bygg og anlegg1 183
5Andre industri- og tekniske fag1 012

Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet6 720
2Helse og omsorg1 490
3Bygg og anlegg1 061
4Andre industri- og tekniske fag956
5Psykologi887

Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet5 337
2Bygg og anlegg1 103
3Andre industri- og tekniske fag865
4Helse og omsorg566
5Andre organisasjons- og ledelsesfag536

Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet1 928
2Bygg og anlegg665
3Andre industri- og tekniske fag565
4Helse og omsorg331
5Psykologi282

Kommuner i Akademisk Studieforbund

Kursoversikt for topp 25 av 422 kommuner

Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i Akademisk Studieforbund 2019

KommuneKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Tynset214372133,8
2Ullensaker581 0622 6261,5
3Kristiansand1184 1681 4071,3
4Øyer694661,2
5Oslo kommune65410 42318 2821,0
6Øystre Slidre357530,9
7Hol4812600,9
8Valle1860,9
9Stor-Elvdal2140220,8
10Skedsmo386931 2630,7
11Tolga15240,6
12Asker381 0671 0550,6
13Stavanger702 0601 8240,5
14Kongsberg134352910,5
15Gol228810,4
16Lørenskog171973330,4
17Kárásjohka - Karasjok116120,4
18Trondheim671 1573 9260,3
19Vestby61061530,3
20Tromsø254801 6990,3
21Time6221710,3
22Ringsaker113 0732260,3
23Tønsberg143364930,3
24Hole2242450,3
25Bergen821 7842 8090,3