Fylkesstatistikk
Studieforbundenes kursvirksomhet i 2018Vestfold

1 931kurs
13 %tilrettelagte kurs
19 068deltakere
62 629kurstimer
118frivillige og ideelle organisasjoner
9 av 9kommuner med kursvirksomhet

Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i Vestfold i 2018.

For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.

Vofo logo

Kurs i hele landet

Kursoversikt for alle fylker

Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2018

FylkeKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Oppland2 67865 61823 63314,1
2Hedmark2 24071 93021 38411,4
3Nordland2 41270 83223 6399,9
4Trøndelag4 404167 03948 4459,6
5Troms1 53051 48117 5529,2
6Telemark1 52546 48914 9318,8
7Finnmark66820 4736 2188,8
8Sogn og Fjordane96225 76911 7668,7
9Møre og Romsdal2 22362 09224 0018,3
10Hordaland4 266139 55146 6048,2
11Buskerud2 22380 02723 3057,9
12Vest-Agder1 45342 77913 7257,8
13Vestfold1 93162 62919 0687,8
14Oslo4 842158 36370 7207,2
15Akershus4 223130 91651 9526,9
16Aust-Agder77024 2968 3956,6
17Rogaland3 086103 78333 1466,5
18Østfold1 90265 77520 0646,4

Timer i perioden fra 2015 til 2018

Antall timer per år, i Vestfold og hele landet

Kurs i perioden fra 2015 til 2018

Antall kurs per år, i Vestfold og hele landet

Deltakere i perioden fra 2015 til 2018

Antall deltakere per år, i Vestfold og hele landet

Studieforbund i Vestfold

Kursoversikt for alle studieforbund

Antall kurs, timer og deltakere per studieforbund i Vestfold 2018

StudieforbundKursKurstimerDeltakere
1Studieforbundet Livslang Læring (SLL)33113 7144 826
2Musikkens studieforbund (MSF)20611 5202 966
3Studieforbundet kultur og tradisjon (SKT)33011 4722 708
4Studieforbundet Funkis (Funkis)3515 8412 703
5Kristelig studieforbund (K-stud)2095 5311 465
6Idrettens studieforbund (ISF)1894 5741 431
7Studieforbundet Solidaritet (SO)244 43183
8Studieforbundet natur og miljø (N&M)1332 282876
9Studieforbundet næring og samfunn (SNS)44951524
10Studieforbundet AOF Norge (AOF)33736630
11Akademisk Studieforbund (AKS)39675678
12Venstres studieforbund (VS)28661125
13Senterpartiets Studieforbund (SpS)1424153

Studieforbundenes kurstimer i 2017 og 2018

Antall kurstimer per år, etter studieforbund

Deltakere på kursemner

Deltakere innenfor ulike kursemner

Antall deltakere i Vestfold 2018, etter hovedemne og kjønn

EmneKvinnerMennSum deltakere
1Estetiske fag og håndverksfag5 7503 3409 090
2Organisasjons- og ledelsesfag1 5301 6063 136
3Helse-, sosial- og idrettsfag1 5937072 300
4Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag8818961 777
5Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag7167271 443
6Realfag, industri- og tekniske fag137569706
7Samfunnsfag18280262
8Språkfag14668214
9Økonomi og IKT-fag642892
10Tjenesteyting og servicefag221234
11Samferdsels- og kommunikasjonsfag41014

Deltakernes alder i perioden fra 2015 til 2018

Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper

Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år

EmneDeltakere
1Etikk1 090
2Samspill961
3Instruktør-, trener- og lederutdanning386
4Friluftslivsfag364
5Teater, revy og drama195

Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år

EmneDeltakere
1Instruktør-, trener- og lederutdanning145
2Bygg og anlegg130
3Tillitsvalgte i arbeidslivet102
4Samspill92
5Jakt88

Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år

EmneDeltakere
1Instruktør-, trener- og lederutdanning279
2Tillitsvalgte i arbeidslivet157
3Sang, vokalmusikk og kor137
4Helse og omsorg128
5Bygg og anlegg102

Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år

EmneDeltakere
1Instruktør-, trener- og lederutdanning435
2Samspill260
3Sang, vokalmusikk og kor259
4Tillitsvalgte i arbeidslivet195
5Helse og omsorg168

Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år

EmneDeltakere
1Sang, vokalmusikk og kor680
2Samspill404
3Musikk238
4Helse og omsorg204
5Tekstil190

Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år

EmneDeltakere
1Helse og omsorg1 520
2Sang, vokalmusikk og kor1 506
3Tekstil559
4Dans492
5Musikk367

Kommuner i Vestfold

Kursoversikt for alle kommuner

Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i Vestfold 2018

KommuneKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Tønsberg48912 8924 25910,8
2Færder2555 8712 3029,5
3Sandefjord54222 6465 8208,7
4Re791 8229428,2
5Larvik2949 5692 9556,3
6Holmestrand792 8237665,6
7Horten1334 8601 2584,9
8Sande (Vestfold)381 2833723,9
9Svelvik177382472,5