Fylkesstatistikk
Studieforbundenes kursvirksomhet i 2018Vest-Agder

1 453kurs
9 %tilrettelagte kurs
13 725deltakere
42 779kurstimer
103frivillige og ideelle organisasjoner
15 av 15kommuner med kursvirksomhet

Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i Vest-Agder i 2018.

For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.

Vofo logo

Kurs i hele landet

Kursoversikt for alle fylker

Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2018

FylkeKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Oppland2 67865 61823 63314,1
2Hedmark2 24071 93021 38411,4
3Nordland2 41270 83223 6399,9
4Trøndelag4 404167 03948 4459,6
5Troms1 53051 48117 5529,2
6Telemark1 52546 48914 9318,8
7Finnmark66820 4736 2188,8
8Sogn og Fjordane96225 76911 7668,7
9Møre og Romsdal2 22362 09224 0018,3
10Hordaland4 266139 55146 6048,2
11Buskerud2 22380 02723 3057,9
12Vest-Agder1 45342 77913 7257,8
13Vestfold1 93162 62919 0687,8
14Oslo4 842158 36370 7207,2
15Akershus4 223130 91651 9526,9
16Aust-Agder77024 2968 3956,6
17Rogaland3 086103 78333 1466,5
18Østfold1 90265 77520 0646,4

Timer i perioden fra 2015 til 2018

Antall timer per år, i Vest-Agder og hele landet

Kurs i perioden fra 2015 til 2018

Antall kurs per år, i Vest-Agder og hele landet

Deltakere i perioden fra 2015 til 2018

Antall deltakere per år, i Vest-Agder og hele landet

Studieforbund i Vest-Agder

Kursoversikt for alle studieforbund

Antall kurs, timer og deltakere per studieforbund i Vest-Agder 2018

StudieforbundKursKurstimerDeltakere
1Kristelig studieforbund (K-stud)36310 9912 756
2Studieforbundet Livslang Læring (SLL)1495 8531 780
3Studieforbundet Funkis (Funkis)2255 3991 433
4Musikkens studieforbund (MSF)1605 3402 296
5Akademisk Studieforbund (AKS)1354 1011 522
6Studieforbundet kultur og tradisjon (SKT)1384 0481 116
7Idrettens studieforbund (ISF)852 6821 015
8Studieforbundet natur og miljø (N&M)962 125834
9Studieforbundet AOF Norge (AOF)30969544
10Studieforbundet næring og samfunn (SNS)41706287
11Senterpartiets Studieforbund (SpS)1829285
12Venstres studieforbund (VS)1327357

Studieforbundenes kurstimer i 2017 og 2018

Antall kurstimer per år, etter studieforbund

Deltakere på kursemner

Deltakere innenfor ulike kursemner

Antall deltakere i Vest-Agder 2018, etter hovedemne og kjønn

EmneKvinnerMennSum deltakere
1Estetiske fag og håndverksfag3 0802 4525 532
2Organisasjons- og ledelsesfag1 3001 4112 711
3Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag1 0187451 763
4Helse-, sosial- og idrettsfag1 0442911 335
5Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag5476911 238
6Språkfag355145500
7Realfag, industri- og tekniske fag45220265
8Samfunnsfag10268170
9Økonomi og IKT-fag8118126
10Samferdsels- og kommunikasjonsfag353368
11Tjenesteyting og servicefag13417

Deltakernes alder i perioden fra 2015 til 2018

Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper

Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år

EmneDeltakere
1Friluftslivsfag391
2Kristendom387
3Instruktør-, trener- og lederutdanning340
4Samspill293
5Etikk215

Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år

EmneDeltakere
1Kristendom216
2Samspill147
3Musikk115
4Instruktør-, trener- og lederutdanning103
5Sang, vokalmusikk og kor96

Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år

EmneDeltakere
1Kristendom201
2Tillitsvalgte i arbeidslivet198
3Instruktør-, trener- og lederutdanning148
4Samspill133
5Sang, vokalmusikk og kor123

Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet321
2Kristendom228
3Sang, vokalmusikk og kor207
4Instruktør-, trener- og lederutdanning166
5Samspill155

Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år

EmneDeltakere
1Sang, vokalmusikk og kor461
2Tillitsvalgte i arbeidslivet262
3Kristendom187
4Samspill185
5Helse og omsorg142

Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år

EmneDeltakere
1Sang, vokalmusikk og kor920
2Helse og omsorg728
3Dans393
4Musikk268
5Tre221

Kommuner i Vest-Agder

Kursoversikt for alle kommuner

Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i Vest-Agder 2018

KommuneKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Marnardal2656419211,3
2Kristiansand87326 8877 9069,5
3Åseral9135519,5
4Flekkefjord702 0065817,7
5Lyngdal641 8626317,5
6Søgne812 7227467,1
7Mandal1103 1051 3197,0
8Kvinesdal351 0122825,8
9Audnedal10219935,6
10Vennesla791 4647055,4
11Farsund411 1414474,2
12Lindesnes194741563,8
13Hægebostad6125573,5
14Sirdal5145462,7
15Songdalen188301952,7