Studieforbundstatistikk
Studieforbundenes kursvirksomhet i 2018Samisk studieforbund

85kurs
71 %tilrettelagte kurs
435deltakere
7 025kurstimer
1frivillige og ideelle organisasjoner
13 av 422kommuner med kursvirksomhet

Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i Samisk studieforbund i 2018.

For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.

Vofo logo

Kurs i hele landet

Kursoversikt for alle fylker

Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2018

FylkeKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Finnmark645 8573180,8
2Troms161 064900,1
3Hedmark24090,0
4Nordland14070,0
5Trøndelag11690,0
6Oslo1820,0
7Møre og Romsdal0000,0
8Sogn og Fjordane0000,0
9Hordaland0000,0
10Rogaland0000,0
11Vest-Agder0000,0
12Aust-Agder0000,0
13Telemark0000,0
14Vestfold0000,0
15Buskerud0000,0
16Oppland0000,0
17Akershus0000,0
18Østfold0000,0

Timer i perioden fra 2015 til 2018

Antall timer per år, i Samisk studieforbund og alle studieforbund

Kurs i perioden fra 2015 til 2018

Antall kurs per år, i Samisk studieforbund og alle studieforbund

Deltakere i perioden fra 2015 til 2018

Antall deltakere per år, i Samisk studieforbund og alle studieforbund

Organisasjoner i studieforbundet

Kursoversikt for alle organisasjoner

Antall kurs, timer og deltakere per organisasjon i Samisk studieforbund 2018

OrganisasjonKursKurstimerDeltakere
1Samisk studieforbund857 025435

Organisasjonenes kurstimer i 2017 og 2018

Antall kurstimer per år, etter organisasjon

Deltakere på kursemner

Deltakere innenfor ulike kursemner

Antall deltakere i Samisk studieforbund 2018, etter hovedemne og kjønn

EmneKvinnerMennSum deltakere
1Estetiske fag og håndverksfag28738325
2Språkfag462167
3Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag192443

Deltakernes alder i perioden fra 2015 til 2018

Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper

Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år

EmneDeltakere
1Fiske og havbruk15
2Kostymer, design14
3Samisk3
4Sang, vokalmusikk og kor1
5Kunsthåndverk0

Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år

EmneDeltakere
1Kostymer, design31
2Fiske og havbruk21
3Andre håndverksfag8
4Samisk7
5Sang, vokalmusikk og kor5

Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år

EmneDeltakere
1Kostymer, design32
2Samisk12
3Sang, vokalmusikk og kor6
4Andre håndverksfag6
5Kunsthåndverk2

Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år

EmneDeltakere
1Kostymer, design50
2Samisk29
3Sang, vokalmusikk og kor8
4Andre håndverksfag6
5Andre naturbruk, økologi- og miljøvernsfag2

Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år

EmneDeltakere
1Kostymer, design40
2Sang, vokalmusikk og kor20
3Andre håndverksfag11
4Samisk9
5Kunsthåndverk4

Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år

EmneDeltakere
1Kostymer, design46
2Sang, vokalmusikk og kor14
3Andre håndverksfag12
4Samisk7
5Kunsthåndverk7

Kommuner i Samisk studieforbund

Kursoversikt for topp 25 av 422 kommuner

Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i Samisk studieforbund 2018

KommuneKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Guovdageaidnu - Kautokeino333 08317211,2
2Unjárga - Nesseby7252377,4
3Kvænangen6461284,9
4Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono4263221,9
5Kárásjohka - Karasjok5472211,9
6Nordreisa - Ráisa - Raisi5320321,0
7Alta161 850740,8
8Porsanger - Porsángu - Porsanki3200140,8
9Hattfjelldal14070,7
10Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono12080,5
11Hamar24090,1
12Trondheim11690,0
13Oslo kommune1820,0
14Kristiansand0000,0
15Mandal0000,0
16Farsund0000,0
17Flekkefjord0000,0
18Vennesla0000,0
19Songdalen0000,0
20Søgne0000,0
21Marnardal0000,0
22Åseral0000,0
23Audnedal0000,0
24Lindesnes0000,0
25Lyngdal0000,0