Studieforbundstatistikk
Studieforbundenes kursvirksomhet i 2018Studieforbundet Solidaritet

486kurs
39 %tilrettelagte kurs
2 569deltakere
59 221kurstimer
19frivillige og ideelle organisasjoner
36 av 422kommuner med kursvirksomhet

Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i Studieforbundet Solidaritet i 2018.

For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.

Vofo logo

Kurs i hele landet

Kursoversikt for alle fylker

Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2018

FylkeKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Rogaland1289 3594650,3
2Hedmark437 4083770,2
3Oslo1237 1327080,2
4Oppland271 778970,1
5Buskerud4014 0201390,1
6Trøndelag5311 8332780,1
7Vestfold244 431830,1
8Østfold124341850,0
9Akershus201 8091160,0
10Troms5235380,0
11Finnmark244140,0
12Nordland3184280,0
13Hordaland5514360,0
14Sogn og Fjordane14050,0
15Møre og Romsdal0000,0
16Vest-Agder0000,0
17Aust-Agder0000,0
18Telemark0000,0

Timer i perioden fra 2015 til 2018

Antall timer per år, i Studieforbundet Solidaritet og alle studieforbund

Kurs i perioden fra 2015 til 2018

Antall kurs per år, i Studieforbundet Solidaritet og alle studieforbund

Deltakere i perioden fra 2015 til 2018

Antall deltakere per år, i Studieforbundet Solidaritet og alle studieforbund

Organisasjoner i studieforbundet

Kursoversikt for topp 5 organisasjoner

Antall kurs, timer og deltakere per organisasjon i Studieforbundet Solidaritet 2018

OrganisasjonKursKurstimerDeltakere
1Camphill bevegelsen19733 376672
2Biodynamisk forening299 752104
3FLS - Foreningen for livsveiledning914 775812
4Norske Økosamfunns forening192 40794
5Norsk Gardsost51 98416

Organisasjonenes kurstimer i 2017 og 2018

Antall kurstimer per år, etter organisasjon

Deltakere på kursemner

Deltakere innenfor ulike kursemner

Antall deltakere i Studieforbundet Solidaritet 2018, etter hovedemne og kjønn

EmneKvinnerMennSum deltakere
1Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag444133577
2Estetiske fag og håndverksfag387184571
3Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag218231449
4Helse-, sosial- og idrettsfag28468352
5Samfunnsfag21241253
6Tjenesteyting og servicefag13233165
7Språkfag10554159
8Økonomi og IKT-fag141226
9Organisasjons- og ledelsesfag639
10Realfag, industri- og tekniske fag448

Deltakernes alder i perioden fra 2015 til 2018

Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper

Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år

EmneDeltakere
1Andre naturbruk, økologi- og miljøvernsfag11
2Jordbruk6
3Norsk som andrespråk3
4Dans3
5Helseopplysning/kosthold3

Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år

EmneDeltakere
1Andre naturbruk, økologi- og miljøvernsfag89
2Jus43
3Jordbruk33
4Andre samfunnsfaglige emner28
5Husdyrhold26

Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år

EmneDeltakere
1Helseopplysning/kosthold57
2Andre naturbruk, økologi- og miljøvernsfag57
3Andre tros- og livssynsfag54
4Tre34
5Andre samfunnsfaglige emner34

Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år

EmneDeltakere
1Andre tros- og livssynsfag133
2Helseopplysning/kosthold96
3Andre naturbruk, økologi- og miljøvernsfag60
4Andre samfunnsfaglige emner53
5Norsk som andrespråk40

Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år

EmneDeltakere
1Andre tros- og livssynsfag186
2Helseopplysning/kosthold78
3Sang, vokalmusikk og kor58
4Andre naturbruk, økologi- og miljøvernsfag53
5Andre samfunnsfaglige emner48

Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år

EmneDeltakere
1Sang, vokalmusikk og kor125
2Andre tros- og livssynsfag109
3Helseopplysning/kosthold86
4Andre samfunnsfaglige emner40
5Andre naturbruk, økologi- og miljøvernsfag32

Kommuner i Studieforbundet Solidaritet

Kursoversikt for topp 25 av 422 kommuner

Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i Studieforbundet Solidaritet 2018

KommuneKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Vindafjord1139 07838212,9
2Bjugn144 123602,9
3Stange385 4243611,8
4Østre Toten231 511751,5
5Hurdal4163301,4
6Solund14051,2
7Ringerike3713 7231221,2
8Steinkjer155 160480,7
9Løten51 984160,7
10Enebakk5131340,5
11Ås91 470360,4
12Jevnaker3147160,4
13Lom112060,4
14Sandefjord214 332590,3
15Ullensvang124140,3
16Malvik41 824120,3
17Alstahaug288160,3
18Etne18030,2
19Moss6133300,2
20Oslo kommune1237 1327080,2
21Vadsø13630,2
22Meløy196120,2
23Halden4216780,1
24Kvam178120,1
25Stavanger15281830,1