Fylkesstatistikk
Studieforbundenes kursvirksomhet i 2018Rogaland

3 086kurs
7 %tilrettelagte kurs
33 146deltakere
103 783kurstimer
148frivillige og ideelle organisasjoner
25 av 26kommuner med kursvirksomhet

Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i Rogaland i 2018.

For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.

Vofo logo

Kurs i hele landet

Kursoversikt for alle fylker

Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2018

FylkeKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Oppland2 67865 61823 63314,1
2Hedmark2 24071 93021 38411,4
3Nordland2 41270 83223 6399,9
4Trøndelag4 404167 03948 4459,6
5Troms1 53051 48117 5529,2
6Telemark1 52546 48914 9318,8
7Finnmark66820 4736 2188,8
8Sogn og Fjordane96225 76911 7668,7
9Møre og Romsdal2 22362 09224 0018,3
10Hordaland4 266139 55146 6048,2
11Buskerud2 22380 02723 3057,9
12Vest-Agder1 45342 77913 7257,8
13Vestfold1 93162 62919 0687,8
14Oslo4 842158 36370 7207,2
15Akershus4 223130 91651 9526,9
16Aust-Agder77024 2968 3956,6
17Rogaland3 086103 78333 1466,5
18Østfold1 90265 77520 0646,4

Timer i perioden fra 2015 til 2018

Antall timer per år, i Rogaland og hele landet

Kurs i perioden fra 2015 til 2018

Antall kurs per år, i Rogaland og hele landet

Deltakere i perioden fra 2015 til 2018

Antall deltakere per år, i Rogaland og hele landet

Studieforbund i Rogaland

Kursoversikt for alle studieforbund

Antall kurs, timer og deltakere per studieforbund i Rogaland 2018

StudieforbundKursKurstimerDeltakere
1Kristelig studieforbund (K-stud)86725 1676 046
2Studieforbundet Livslang Læring (SLL)57820 8747 548
3Musikkens studieforbund (MSF)28313 6454 693
4Studieforbundet Solidaritet (SO)1289 359465
5Studieforbundet AOF Norge (AOF)1989 0373 283
6Studieforbundet kultur og tradisjon (SKT)2808 8022 118
7Studieforbundet Funkis (Funkis)2324 5692 149
8Idrettens studieforbund (ISF)1804 3232 621
9Akademisk Studieforbund (AKS)1083 4232 110
10Studieforbundet natur og miljø (N&M)951 9741 182
11Studieforbundet næring og samfunn (SNS)611 215581
12Senterpartiets Studieforbund (SpS)57928257
13Venstres studieforbund (VS)1946793

Studieforbundenes kurstimer i 2017 og 2018

Antall kurstimer per år, etter studieforbund

Deltakere på kursemner

Deltakere innenfor ulike kursemner

Antall deltakere i Rogaland 2018, etter hovedemne og kjønn

EmneKvinnerMennSum deltakere
1Estetiske fag og håndverksfag8 5185 29613 814
2Organisasjons- og ledelsesfag3 3254 2727 597
3Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag2 6632 1554 818
4Helse-, sosial- og idrettsfag1 8878142 701
5Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag4768241 300
6Språkfag8134521 265
7Realfag, industri- og tekniske fag3627031 065
8Samfunnsfag175123298
9Tjenesteyting og servicefag12720147
10Samferdsels- og kommunikasjonsfag2794121
11Økonomi og IKT-fag13720

Deltakernes alder i perioden fra 2015 til 2018

Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper

Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år

EmneDeltakere
1Samspill2 024
2Kristendom979
3Etikk860
4Instruktør-, trener- og lederutdanning692
5Instrumentalopplæring415

Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år

EmneDeltakere
1Kristendom712
2Tillitsvalgte i arbeidslivet430
3Samspill349
4Sang, vokalmusikk og kor337
5Instruktør-, trener- og lederutdanning334

Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet638
2Kristendom544
3Instruktør-, trener- og lederutdanning482
4Sang, vokalmusikk og kor468
5Samspill324

Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet852
2Samspill600
3Instruktør-, trener- og lederutdanning577
4Sang, vokalmusikk og kor519
5Kristendom516

Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år

EmneDeltakere
1Sang, vokalmusikk og kor1 009
2Tillitsvalgte i arbeidslivet870
3Samspill735
4Kristendom396
5Musikk205

Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år

EmneDeltakere
1Sang, vokalmusikk og kor2 172
2Helse og omsorg985
3Kristendom628
4Dans565
5Samspill560

Kommuner i Rogaland

Kursoversikt for alle kommuner

Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i Rogaland 2018

KommuneKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Vindafjord15110 41763817,2
2Tysvær1192 8031 23610,8
3Finnøy3383623710,3
4Lund327092709,9
5Kvitsøy5160489,2
6Haugesund31013 8933 6618,3
7Stavanger1 06134 73512 1618,0
81373 1161 1597,3
9Sauda331 3163047,1
10Rennesøy338093566,8
11Suldal265663746,8
12Time1174 2311 3796,3
13Eigersund852 1901 0715,7
14Sola1465 2782 1815,6
15Hjelmeland156202035,5
16Gjesdal651 3626395,5
17Sandnes41011 1653 6675,4
18Karmøy1514 8991 7933,6
19Bjerkreim101721003,5
20Klepp622 0377003,2
21Forsand478233,2
22Strand361 0243772,8
23Randaberg311 0712112,8
24Bokn24592,4
25Sokndal5153611,5
26Utsira0000,0