Fylkesstatistikk
Studieforbundenes kursvirksomhet i 2018Oslo

4 842kurs
7 %tilrettelagte kurs
70 720deltakere
158 363kurstimer
246frivillige og ideelle organisasjoner
1 av 1kommuner med kursvirksomhet

Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i Oslo i 2018.

For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.

Vofo logo

Kurs i hele landet

Kursoversikt for alle fylker

Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2018

FylkeKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Oppland2 67865 61823 63314,1
2Hedmark2 24071 93021 38411,4
3Nordland2 41270 83223 6399,9
4Trøndelag4 404167 03948 4459,6
5Troms1 53051 48117 5529,2
6Telemark1 52546 48914 9318,8
7Finnmark66820 4736 2188,8
8Sogn og Fjordane96225 76911 7668,7
9Møre og Romsdal2 22362 09224 0018,3
10Hordaland4 266139 55146 6048,2
11Buskerud2 22380 02723 3057,9
12Vest-Agder1 45342 77913 7257,8
13Vestfold1 93162 62919 0687,8
14Oslo4 842158 36370 7207,2
15Akershus4 223130 91651 9526,9
16Aust-Agder77024 2968 3956,6
17Rogaland3 086103 78333 1466,5
18Østfold1 90265 77520 0646,4

Timer i perioden fra 2015 til 2018

Antall timer per år, i Oslo og hele landet

Kurs i perioden fra 2015 til 2018

Antall kurs per år, i Oslo og hele landet

Deltakere i perioden fra 2015 til 2018

Antall deltakere per år, i Oslo og hele landet

Studieforbund i Oslo

Kursoversikt for alle studieforbund

Antall kurs, timer og deltakere per studieforbund i Oslo 2018

StudieforbundKursKurstimerDeltakere
1Musikkens studieforbund (MSF)73946 0639 668
2Studieforbundet Livslang Læring (SLL)1 08635 95113 440
3Kristelig studieforbund (K-stud)66320 9025 282
4Akademisk Studieforbund (AKS)82214 97724 633
5Idrettens studieforbund (ISF)3899 5246 914
6Studieforbundet Funkis (Funkis)4609 4614 152
7Studieforbundet Solidaritet (SO)1237 132708
8Studieforbundet kultur og tradisjon (SKT)1555 2771 339
9Studieforbundet natur og miljø (N&M)1463 3181 527
10Studieforbundet AOF Norge (AOF)1032 9841 475
11Studieforbundet næring og samfunn (SNS)1091 9341 255
12Venstres studieforbund (VS)35682239
13Senterpartiets Studieforbund (SpS)1115086
14Samisk studieforbund (SOL)182

Studieforbundenes kurstimer i 2017 og 2018

Antall kurstimer per år, etter studieforbund

Deltakere på kursemner

Deltakere innenfor ulike kursemner

Antall deltakere i Oslo 2018, etter hovedemne og kjønn

EmneKvinnerMennSum deltakere
1Estetiske fag og håndverksfag11 0797 27518 354
2Organisasjons- og ledelsesfag8 8338 78917 622
3Helse-, sosial- og idrettsfag7 7674 55512 322
4Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag3 2192 2335 452
5Samfunnsfag3 8621 3975 259
6Språkfag2 8251 5704 395
7Realfag, industri- og tekniske fag8822 2393 121
8Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag9901 2482 238
9Økonomi og IKT-fag6425841 226
10Samferdsels- og kommunikasjonsfag217416633
11Tjenesteyting og servicefag316798

Deltakernes alder i perioden fra 2015 til 2018

Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper

Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år

EmneDeltakere
1Samspill1 786
2Etikk1 382
3Instruktør-, trener- og lederutdanning1 200
4Musikk737
5Andre organisasjons- og ledelsesfag614

Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år

EmneDeltakere
1Kristendom1 467
2Instruktør-, trener- og lederutdanning1 242
3Sang, vokalmusikk og kor1 066
4Norsk som andrespråk1 058
5Psykologi900

Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år

EmneDeltakere
1Helse og omsorg5 141
2Psykologi1 969
3Tillitsvalgte i arbeidslivet1 357
4Norsk som andrespråk1 298
5Sang, vokalmusikk og kor1 038

Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år

EmneDeltakere
1Helse og omsorg2 448
2Tillitsvalgte i arbeidslivet1 732
3Instruktør-, trener- og lederutdanning1 270
4Sang, vokalmusikk og kor1 088
5Andre organisasjons- og ledelsesfag742

Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år

EmneDeltakere
1Sang, vokalmusikk og kor1 695
2Tillitsvalgte i arbeidslivet1 395
3Helse og omsorg1 105
4Samspill773
5Instruktør-, trener- og lederutdanning755

Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år

EmneDeltakere
1Sang, vokalmusikk og kor2 569
2Helse og omsorg1 264
3Samspill699
4Tillitsvalgte i arbeidslivet620
5Musikk402