Studieforbundstatistikk
Studieforbundenes kursvirksomhet i 2018Kristelig studieforbund

5 174kurs
1 %tilrettelagte kurs
37 640deltakere
155 793kurstimer
58frivillige og ideelle organisasjoner
197 av 422kommuner med kursvirksomhet

Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i Kristelig studieforbund i 2018.

For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.

Vofo logo

Kurs i hele landet

Kursoversikt for alle fylker

Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2018

FylkeKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Telemark57416 1233 8713,3
2Oppland57310 5733 7313,0
3Vest-Agder36310 9912 7561,9
4Rogaland86725 1676 0461,8
5Oslo66320 9025 2821,0
6Trøndelag42718 9341 8430,9
7Vestfold2095 5311 4650,8
8Hordaland41412 5842 8150,8
9Buskerud1785 2851 9280,6
10Hedmark1215 0299600,6
11Østfold1624 4842 1380,5
12Akershus32911 4352 3560,5
13Aust-Agder611 8826600,5
14Sogn og Fjordane509054520,5
15Nordland721 9505300,3
16Møre og Romsdal742 6734920,3
17Troms281 1172560,2
18Finnmark9228590,1

Timer i perioden fra 2015 til 2018

Antall timer per år, i Kristelig studieforbund og alle studieforbund

Kurs i perioden fra 2015 til 2018

Antall kurs per år, i Kristelig studieforbund og alle studieforbund

Deltakere i perioden fra 2015 til 2018

Antall deltakere per år, i Kristelig studieforbund og alle studieforbund

Organisasjoner i studieforbundet

Kursoversikt for topp 5 organisasjoner

Antall kurs, timer og deltakere per organisasjon i Kristelig studieforbund 2018

OrganisasjonKursKurstimerDeltakere
1Pinsebevegelsen98529 5895 544
2Menighetene i Den Norske Kirke85523 0837 949
3Norges KFUK-KFUM-speiderne42717 8881 668
4Hekta64415 1753 694
5Ungdom i Oppdrags Studieråd1329 5271 468

Organisasjonenes kurstimer i 2017 og 2018

Antall kurstimer per år, etter organisasjon

Deltakere på kursemner

Deltakere innenfor ulike kursemner

Antall deltakere i Kristelig studieforbund 2018, etter hovedemne og kjønn

EmneKvinnerMennSum deltakere
1Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag12 0628 56120 623
2Estetiske fag og håndverksfag4 5612 5697 130
3Organisasjons- og ledelsesfag1 8911 4783 369
4Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag1 3841 3482 732
5Helse-, sosial- og idrettsfag8921 1492 041
6Språkfag726238964
7Samfunnsfag477298775
8Tjenesteyting og servicefag606

Deltakernes alder i perioden fra 2015 til 2018

Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper

Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år

EmneDeltakere
1Kristendom8 199
2Friluftslivsfag2 689
3Andre organisasjons- og ledelsesfag2 147
4Sang, vokalmusikk og kor716
5Teater, revy og drama173

Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år

EmneDeltakere
1Kristendom3 707
2Sang, vokalmusikk og kor912
3Andre helse-, sosial- og idrettsfag237
4Andre organisasjons- og ledelsesfag218
5Norsk som andrespråk206

Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år

EmneDeltakere
1Kristendom2 203
2Sang, vokalmusikk og kor886
3Norsk som andrespråk366
4Andre helse-, sosial- og idrettsfag325
5Andre organisasjons- og ledelsesfag89

Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år

EmneDeltakere
1Kristendom1 614
2Sang, vokalmusikk og kor634
3Andre helse-, sosial- og idrettsfag253
4Norsk som andrespråk229
5Andre organisasjons- og ledelsesfag158

Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år

EmneDeltakere
1Kristendom1 499
2Sang, vokalmusikk og kor967
3Andre helse-, sosial- og idrettsfag330
4Andre organisasjons- og ledelsesfag115
5Norsk som andrespråk95

Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år

EmneDeltakere
1Kristendom3 361
2Sang, vokalmusikk og kor1 653
3Samspill194
4Andre helse-, sosial- og idrettsfag194
5Andre samfunnsfaglige emner188

Kommuner i Kristelig studieforbund

Kursoversikt for topp 25 av 422 kommuner

Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i Kristelig studieforbund 2018

KommuneKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Bø (Telemark)1682 0201 26126,0
2Kragerø2398 3371 30422,7
3Hemsedal451 23778718,3
4Lillehammer4958 3433 04617,7
5Seljord4474834914,9
6Stjørdal27014 50182711,3
7Lom216021659,0
8Agdenes11307746,5
9891 6476304,7
10Finnøy152381354,7
11Kviteseid10382674,2
12Færder1071 7583964,0
13Øyer203201843,9
14Lund12206753,7
15Gjesdal437153283,6
16Oppegård933 7164613,4
17Gloppen202781703,4
18Kristiansand2858 9961 9863,1
19Iveland453823,0
20Drangedal11440772,7
21Meland21481912,6
22Stavanger33312 0992 1352,5
23Rennesøy122611242,5
24Forsand360172,4
25Våler (Østfold)13647812,4