Studieforbundstatistikk
Studieforbundenes kursvirksomhet i 2018Studieforbundet Folkeuniversitetet

7 392kurs
2 %tilrettelagte kurs
95 141deltakere
274 500kurstimer
16frivillige og ideelle organisasjoner
328 av 422kommuner med kursvirksomhet

Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i Studieforbundet Folkeuniversitetet i 2018.

For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.

Vofo logo

Kurs i hele landet

Kursoversikt for alle fylker

Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2018

FylkeKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Hordaland1 18943 69813 1112,3
2Hedmark40614 6204 6212,1
3Oppland36912 3285 2331,9
4Sogn og Fjordane2007 1012 8041,8
5Troms28611 3912 9131,7
6Oslo1 08635 95113 4401,6
7Trøndelag68222 8809 7501,5
8Møre og Romsdal37413 5974 8151,4
9Finnmark1023 0261 2631,3
10Vestfold33113 7144 8261,3
11Nordland32313 2734 0531,3
12Buskerud37016 3174 4631,3
13Rogaland57820 8747 5481,2
14Akershus55821 9708 4980,9
15Aust-Agder984 2121 2450,8
16Vest-Agder1495 8531 7800,8
17Telemark1155 3161 8360,7
18Østfold1768 3792 9420,6

Timer i perioden fra 2015 til 2018

Antall timer per år, i Studieforbundet Folkeuniversitetet og alle studieforbund

Kurs i perioden fra 2015 til 2018

Antall kurs per år, i Studieforbundet Folkeuniversitetet og alle studieforbund

Deltakere i perioden fra 2015 til 2018

Antall deltakere per år, i Studieforbundet Folkeuniversitetet og alle studieforbund

Organisasjoner i studieforbundet

Kursoversikt for topp 5 organisasjoner

Antall kurs, timer og deltakere per organisasjon i Studieforbundet Folkeuniversitetet 2018

OrganisasjonKursKurstimerDeltakere
1Norges Musikkorps Forbund3 880149 60760 779
2Studieforbundet Folkeuniversitetet1 77682 82213 529
3Human-Etisk Forbund75920 22311 023
4Nasjonalforeningen for folkehelsen3769 3462 468
5Maskinentreprenørenes Landsforbund1313 7422 089

Organisasjonenes kurstimer i 2017 og 2018

Antall kurstimer per år, etter organisasjon

Deltakere på kursemner

Deltakere innenfor ulike kursemner

Antall deltakere i Studieforbundet Folkeuniversitetet 2018, etter hovedemne og kjønn

EmneKvinnerMennSum deltakere
1Estetiske fag og håndverksfag35 87327 37963 252
2Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag5 3776 17011 547
3Språkfag5 1212 9808 101
4Helse-, sosial- og idrettsfag2 9351 5224 457
5Organisasjons- og ledelsesfag1 4611 2902 751
6Realfag, industri- og tekniske fag2071 8922 099
7Økonomi og IKT-fag8603161 176
8Samfunnsfag7283401 068
9Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag120204324
10Tjenesteyting og servicefag12079199
11Samferdsels- og kommunikasjonsfag52115167

Deltakernes alder i perioden fra 2015 til 2018

Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper

Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år

EmneDeltakere
1Samspill17 190
2Etikk10 985
3Instrumentalopplæring2 935
4Musikkteori1 194
5Dans653

Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år

EmneDeltakere
1Samspill4 394
2Norsk som andrespråk1 756
3Instrumentalopplæring954
4Bygg og anlegg661
5Førstehjelp304

Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år

EmneDeltakere
1Samspill3 779
2Norsk som andrespråk2 140
3Instrumentalopplæring608
4Andre helse-, sosial- og idrettsfag470
5Bygg og anlegg437

Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år

EmneDeltakere
1Samspill7 971
2Instrumentalopplæring973
3Norsk som andrespråk751
4Bygg og anlegg469
5Andre helse-, sosial- og idrettsfag414

Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år

EmneDeltakere
1Samspill9 994
2Instrumentalopplæring1 191
3Andre helse-, sosial- og idrettsfag350
4Bygg og anlegg343
5Spansk266

Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år

EmneDeltakere
1Samspill7 257
2Andre helse-, sosial- og idrettsfag903
3Andre IKT-fag865
4Instrumentalopplæring738
5Andre estetiske fag636

Kommuner i Studieforbundet Folkeuniversitetet

Kursoversikt for topp 25 av 422 kommuner

Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i Studieforbundet Folkeuniversitetet 2018

KommuneKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Fosnes2388713337,2
2Løten1394 1031 03418,3
3Etnedal1436712110,4
4Solund81611269,9
5Radøy451 2895498,8
6Hitra408552558,6
7Namdalseid114891936,9
8Bjugn327632146,6
9Berlevåg6149906,1
10Lødingen12290955,7
11Dovre153102315,7
12Lindås883 7988245,6
13Norddal9392795,4
14Jevnaker369393265,3
15Dønna71621455,0
16Rendalen92721374,9
17Bremanger187182414,8
18Målselv325782134,7
19Nordkapp154231374,6
20Ørskog105351534,4
21Salangen92391294,0
22Jølster123421043,9
23Gulen9406963,8
24Gol171 0861483,7
25Lierne5169373,6