Fylkesstatistikk
Studieforbundenes kursvirksomhet i 2018Buskerud

2 223kurs
15 %tilrettelagte kurs
23 305deltakere
80 027kurstimer
143frivillige og ideelle organisasjoner
21 av 21kommuner med kursvirksomhet

Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i Buskerud i 2018.

For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.

Vofo logo

Kurs i hele landet

Kursoversikt for alle fylker

Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2018

FylkeKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Oppland2 67865 61823 63314,1
2Hedmark2 24071 93021 38411,4
3Nordland2 41270 83223 6399,9
4Trøndelag4 404167 03948 4459,6
5Troms1 53051 48117 5529,2
6Telemark1 52546 48914 9318,8
7Finnmark66820 4736 2188,8
8Sogn og Fjordane96225 76911 7668,7
9Møre og Romsdal2 22362 09224 0018,3
10Hordaland4 266139 55146 6048,2
11Buskerud2 22380 02723 3057,9
12Vest-Agder1 45342 77913 7257,8
13Vestfold1 93162 62919 0687,8
14Oslo4 842158 36370 7207,2
15Akershus4 223130 91651 9526,9
16Aust-Agder77024 2968 3956,6
17Rogaland3 086103 78333 1466,5
18Østfold1 90265 77520 0646,4

Timer i perioden fra 2015 til 2018

Antall timer per år, i Buskerud og hele landet

Kurs i perioden fra 2015 til 2018

Antall kurs per år, i Buskerud og hele landet

Deltakere i perioden fra 2015 til 2018

Antall deltakere per år, i Buskerud og hele landet

Studieforbund i Buskerud

Kursoversikt for alle studieforbund

Antall kurs, timer og deltakere per studieforbund i Buskerud 2018

StudieforbundKursKurstimerDeltakere
1Studieforbundet Livslang Læring (SLL)37016 3174 463
2Studieforbundet Solidaritet (SO)4014 020139
3Musikkens studieforbund (MSF)26413 1013 126
4Studieforbundet Funkis (Funkis)50210 5973 908
5Studieforbundet kultur og tradisjon (SKT)2256 9291 724
6Kristelig studieforbund (K-stud)1785 2851 928
7Studieforbundet natur og miljø (N&M)2585 1732 163
8Idrettens studieforbund (ISF)1253 3661 435
9Studieforbundet næring og samfunn (SNS)971 8101 009
10Studieforbundet AOF Norge (AOF)701 3321 379
11Akademisk Studieforbund (AKS)439461 658
12Senterpartiets Studieforbund (SpS)36837270
13Venstres studieforbund (VS)15314103

Studieforbundenes kurstimer i 2017 og 2018

Antall kurstimer per år, etter studieforbund

Deltakere på kursemner

Deltakere innenfor ulike kursemner

Antall deltakere i Buskerud 2018, etter hovedemne og kjønn

EmneKvinnerMennSum deltakere
1Estetiske fag og håndverksfag5 3312 7518 082
2Organisasjons- og ledelsesfag2 8012 3925 193
3Helse-, sosial- og idrettsfag2 4171 1903 607
4Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag1 2521 0102 262
5Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag6931 1791 872
6Realfag, industri- og tekniske fag189773962
7Språkfag327161488
8Samfunnsfag323145468
9Økonomi og IKT-fag14986235
10Samferdsels- og kommunikasjonsfag155974
11Tjenesteyting og servicefag55762

Deltakernes alder i perioden fra 2015 til 2018

Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper

Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år

EmneDeltakere
1Etikk702
2Samspill467
3Instruktør-, trener- og lederutdanning428
4Kristendom199
5Jakt170

Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år

EmneDeltakere
1Kristendom292
2Tillitsvalgte i arbeidslivet288
3Organisasjonskunnskap151
4Instruktør-, trener- og lederutdanning130
5Jakt129

Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet379
2Kristendom289
3Sang, vokalmusikk og kor195
4Instruktør-, trener- og lederutdanning168
5Samspill148

Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet529
2Samspill309
3Sang, vokalmusikk og kor293
4Helse og omsorg261
5Instruktør-, trener- og lederutdanning234

Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år

EmneDeltakere
1Sang, vokalmusikk og kor586
2Samspill435
3Tillitsvalgte i arbeidslivet418
4Helse og omsorg409
5Musikk194

Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år

EmneDeltakere
1Helse og omsorg1 561
2Sang, vokalmusikk og kor1 206
3Tekstil496
4Dans478
5Samspill347

Kommuner i Buskerud

Kursoversikt for alle kommuner

Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i Buskerud 2018

KommuneKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Flå3771738434,6
2Hemsedal752 05997630,5
3Gol922 5791 01820,1
4Rollag1973312113,5
5Nes (Buskerud)4490034113,2
6Nore og Uvdal3277724412,9
7Krødsherad2743622811,9
8Hole721 4731 01510,5
9Hol461 25061510,2
10Kongsberg2637 5012 9869,6
11Ål441 3614119,5
12Modum1213 2431 0608,7
13Lier2156 4071 9728,3
14Drammen56020 2765 9368,1
15Ringerike23019 5781 7997,6
16Sigdal225172526,3
17Øvre Eiker1143 5481 2356,0
18Hurum561 9885495,9
19Flesberg153701705,6
20Røyken692 1047703,1
21Nedre Eiker582 0487142,3