Fylkesstatistikk
Studieforbundenes kursvirksomhet i 2018Aust-Agder

770kurs
9 %tilrettelagte kurs
8 395deltakere
24 296kurstimer
86frivillige og ideelle organisasjoner
15 av 15kommuner med kursvirksomhet

Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i Aust-Agder i 2018.

For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.

Vofo logo

Kurs i hele landet

Kursoversikt for alle fylker

Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2018

FylkeKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Oppland2 67865 61823 63314,1
2Hedmark2 24071 93021 38411,4
3Nordland2 41270 83223 6399,9
4Trøndelag4 404167 03948 4459,6
5Troms1 53051 48117 5529,2
6Telemark1 52546 48914 9318,8
7Finnmark66820 4736 2188,8
8Sogn og Fjordane96225 76911 7668,7
9Møre og Romsdal2 22362 09224 0018,3
10Hordaland4 266139 55146 6048,2
11Buskerud2 22380 02723 3057,9
12Vest-Agder1 45342 77913 7257,8
13Vestfold1 93162 62919 0687,8
14Oslo4 842158 36370 7207,2
15Akershus4 223130 91651 9526,9
16Aust-Agder77024 2968 3956,6
17Rogaland3 086103 78333 1466,5
18Østfold1 90265 77520 0646,4

Timer i perioden fra 2015 til 2018

Antall timer per år, i Aust-Agder og hele landet

Kurs i perioden fra 2015 til 2018

Antall kurs per år, i Aust-Agder og hele landet

Deltakere i perioden fra 2015 til 2018

Antall deltakere per år, i Aust-Agder og hele landet

Studieforbund i Aust-Agder

Kursoversikt for alle studieforbund

Antall kurs, timer og deltakere per studieforbund i Aust-Agder 2018

StudieforbundKursKurstimerDeltakere
1Studieforbundet Livslang Læring (SLL)984 2121 245
2Musikkens studieforbund (MSF)924 0941 791
3Studieforbundet kultur og tradisjon (SKT)1223 8881 318
4Studieforbundet Funkis (Funkis)1513 716827
5Idrettens studieforbund (ISF)542 428475
6Kristelig studieforbund (K-stud)611 882660
7Studieforbundet natur og miljø (N&M)811 626705
8Studieforbundet næring og samfunn (SNS)531 182442
9Studieforbundet AOF Norge (AOF)21675327
10Senterpartiets Studieforbund (SpS)1630168
11Venstres studieforbund (VS)915545
12Akademisk Studieforbund (AKS)12137492

Studieforbundenes kurstimer i 2017 og 2018

Antall kurstimer per år, etter studieforbund

Deltakere på kursemner

Deltakere innenfor ulike kursemner

Antall deltakere i Aust-Agder 2018, etter hovedemne og kjønn

EmneKvinnerMennSum deltakere
1Estetiske fag og håndverksfag2 5871 5104 097
2Organisasjons- og ledelsesfag8205991 419
3Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag368538906
4Helse-, sosial- og idrettsfag578243821
5Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag411323734
6Språkfag11144155
7Samfunnsfag7532107
8Realfag, industri- og tekniske fag394382
9Økonomi og IKT-fag532174

Deltakernes alder i perioden fra 2015 til 2018

Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper

Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år

EmneDeltakere
1Samspill257
2Teater, revy og drama230
3Kristendom225
4Etikk159
5Instruktør-, trener- og lederutdanning153

Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år

EmneDeltakere
1Andre naturbruk, økologi- og miljøvernsfag104
2Jakt94
3Instruktør-, trener- og lederutdanning84
4Tillitsvalgte i arbeidslivet56
5Husdyrhold54

Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet144
2Sang, vokalmusikk og kor87
3Instruktør-, trener- og lederutdanning73
4Husdyrhold47
5Jakt44

Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet195
2Sang, vokalmusikk og kor164
3Samspill113
4Folkedans95
5Instruktør-, trener- og lederutdanning93

Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år

EmneDeltakere
1Sang, vokalmusikk og kor285
2Tillitsvalgte i arbeidslivet172
3Samspill126
4Tekstil98
5Musikk86

Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år

EmneDeltakere
1Sang, vokalmusikk og kor853
2Helse og omsorg463
3Musikk254
4Tekstil151
5Folkedans147

Kommuner i Aust-Agder

Kursoversikt for alle kommuner

Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i Aust-Agder 2018

KommuneKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Gjerstad4091243416,2
2Bygland1957415315,7
3Iveland1525514611,3
4Vegårshei221 22126010,5
5Bykle103055510,4
6Tvedestrand521 5786058,5
7Risør512 0404657,4
8Arendal2989 8173 3956,7
9Evje og Hornnes246723196,6
10Grimstad1323 5881 3465,7
11Åmli9225534,9
12Lillesand501 5535224,6
13Valle567514,1
14Froland228991303,8
15Birkenes165221593,1