Studieforbundstatistikk
Studieforbundenes kursvirksomhet i 2018Akademisk Studieforbund

1 948kurs
1 %tilrettelagte kurs
61 749deltakere
42 160kurstimer
25frivillige og ideelle organisasjoner
81 av 422kommuner med kursvirksomhet

Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i Akademisk Studieforbund i 2018.

For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.

Vofo logo

Kurs i hele landet

Kursoversikt for alle fylker

Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2018

FylkeKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Oslo82214 97724 6331,2
2Vest-Agder1354 1011 5220,7
3Troms751 3562 5070,5
4Akershus2263 9989 8100,4
5Hordaland1593 2856 0970,3
6Trøndelag1272 3645 8030,3
7Finnmark202494930,3
8Rogaland1083 4232 1100,2
9Hedmark384 1911 1440,2
10Vestfold396756780,2
11Buskerud439461 6580,2
12Nordland365771 0290,1
13Sogn og Fjordane131648470,1
14Oppland214068330,1
15Møre og Romsdal294848360,1
16Østfold325646410,1
17Aust-Agder121374920,1
18Telemark132636160,1

Timer i perioden fra 2015 til 2018

Antall timer per år, i Akademisk Studieforbund og alle studieforbund

Kurs i perioden fra 2015 til 2018

Antall kurs per år, i Akademisk Studieforbund og alle studieforbund

Deltakere i perioden fra 2015 til 2018

Antall deltakere per år, i Akademisk Studieforbund og alle studieforbund

Organisasjoner i studieforbundet

Kursoversikt for topp 5 organisasjoner

Antall kurs, timer og deltakere per organisasjon i Akademisk Studieforbund 2018

OrganisasjonKursKurstimerDeltakere
1Den norske legeforening3428 65713 406
2Tekna - Teknisk naturvitenskapelig forening4736 91620 570
3Norsk Psykologiforening2023 7494 876
4Aftenskolen Agder1143 744806
5Fjellugla kompetanse133 735192

Organisasjonenes kurstimer i 2017 og 2018

Antall kurstimer per år, etter organisasjon

Deltakere på kursemner

Deltakere innenfor ulike kursemner

Antall deltakere i Akademisk Studieforbund 2018, etter hovedemne og kjønn

EmneKvinnerMennSum deltakere
1Organisasjons- og ledelsesfag15 0867 56122 647
2Helse-, sosial- og idrettsfag9 0646 01115 075
3Realfag, industri- og tekniske fag3 5877 26210 849
4Samfunnsfag4 3961 6286 024
5Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag1 1101 2852 395
6Økonomi og IKT-fag7661 0821 848
7Samferdsels- og kommunikasjonsfag5171 0181 535
8Språkfag383261644
9Estetiske fag og håndverksfag40858466
10Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag85167252
11Tjenesteyting og servicefag12214

Deltakernes alder i perioden fra 2015 til 2018

Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper

Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år

EmneDeltakere
1Andre industri- og tekniske fag124
2Andre realfag33
3Andre naturbruk, økologi- og miljøvernsfag17
4Norsk som andrespråk16
5Maritim trafikkopplæring, kyst- og sjøfartsfag16

Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år

EmneDeltakere
1Andre industri- og tekniske fag2 148
2Tillitsvalgte i arbeidslivet1 891
3Psykologi1 073
4Helse og omsorg971
5Andre naturbruk, økologi- og miljøvernsfag799

Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år

EmneDeltakere
1Helse og omsorg7 990
2Tillitsvalgte i arbeidslivet4 655
3Psykologi2 243
4Andre industri- og tekniske fag1 225
5Bygg og anlegg895

Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet6 293
2Helse og omsorg4 081
3Andre industri- og tekniske fag1 127
4Bygg og anlegg1 036
5Andre organisasjons- og ledelsesfag998

Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet4 536
2Helse og omsorg1 129
3Andre industri- og tekniske fag838
4Bygg og anlegg800
5Andre organisasjons- og ledelsesfag654

Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet1 881
2Bygg og anlegg835
3Andre industri- og tekniske fag662
4Helse og omsorg355
5Andre organisasjons- og ledelsesfag299

Kommuner i Akademisk Studieforbund

Kursoversikt for topp 25 av 422 kommuner

Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i Akademisk Studieforbund 2018

KommuneKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Frøya141681 1542,8
2Ullensaker831 4484 2692,3
3Kristiansand1243 9361 1231,4
4Oslo kommune69412 85422 1241,0
5Skedsmo538972 2651,0
6Hol3662060,7
7Tromsø499121 8400,6
8Asker368917390,6
9Stavanger702 1521 3120,5
10Trondheim1001 9214 0060,5
11Sørfold118160,5
12Bergen1362 9774 5980,5
13Sandefjord284474540,4
14Rygge71071100,4
15Lillehammer122802150,4
16Leikanger18360,4
17Lørenskog161792740,4
18Ås8894450,4
19Kongsberg102542050,4
20Tynset2154140,4
21Ringsaker123 5974210,4
22Lyngdal335710,4
23Vestby6652030,3
24Førde4641140,3
25Hamar92372290,3