Fylkesstatistikk
Studieforbundenes kursvirksomhet i 2018Akershus

4 223kurs
17 %tilrettelagte kurs
51 952deltakere
130 916kurstimer
193frivillige og ideelle organisasjoner
22 av 22kommuner med kursvirksomhet

Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i Akershus i 2018.

For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.

Vofo logo

Kurs i hele landet

Kursoversikt for alle fylker

Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2018

FylkeKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Oppland2 67865 61823 63314,1
2Hedmark2 24071 93021 38411,4
3Nordland2 41270 83223 6399,9
4Trøndelag4 404167 03948 4459,6
5Troms1 53051 48117 5529,2
6Telemark1 52546 48914 9318,8
7Finnmark66820 4736 2188,8
8Sogn og Fjordane96225 76911 7668,7
9Møre og Romsdal2 22362 09224 0018,3
10Hordaland4 266139 55146 6048,2
11Buskerud2 22380 02723 3057,9
12Vest-Agder1 45342 77913 7257,8
13Vestfold1 93162 62919 0687,8
14Oslo4 842158 36370 7207,2
15Akershus4 223130 91651 9526,9
16Aust-Agder77024 2968 3956,6
17Rogaland3 086103 78333 1466,5
18Østfold1 90265 77520 0646,4

Timer i perioden fra 2015 til 2018

Antall timer per år, i Akershus og hele landet

Kurs i perioden fra 2015 til 2018

Antall kurs per år, i Akershus og hele landet

Deltakere i perioden fra 2015 til 2018

Antall deltakere per år, i Akershus og hele landet

Studieforbund i Akershus

Kursoversikt for alle studieforbund

Antall kurs, timer og deltakere per studieforbund i Akershus 2018

StudieforbundKursKurstimerDeltakere
1Studieforbundet kultur og tradisjon (SKT)87230 6655 621
2Musikkens studieforbund (MSF)46223 5556 466
3Studieforbundet Livslang Læring (SLL)55821 9708 498
4Studieforbundet Funkis (Funkis)93720 2967 411
5Kristelig studieforbund (K-stud)32911 4352 356
6Idrettens studieforbund (ISF)2665 6684 225
7Studieforbundet natur og miljø (N&M)2615 2292 290
8Studieforbundet AOF Norge (AOF)1614 0473 992
9Akademisk Studieforbund (AKS)2263 9989 810
10Studieforbundet Solidaritet (SO)201 809116
11Studieforbundet næring og samfunn (SNS)821 361904
12Venstres studieforbund (VS)24456124
13Senterpartiets Studieforbund (SpS)25427139

Studieforbundenes kurstimer i 2017 og 2018

Antall kurstimer per år, etter studieforbund

Deltakere på kursemner

Deltakere innenfor ulike kursemner

Antall deltakere i Akershus 2018, etter hovedemne og kjønn

EmneKvinnerMennSum deltakere
1Estetiske fag og håndverksfag11 7256 24017 965
2Organisasjons- og ledelsesfag8 3968 07016 466
3Helse-, sosial- og idrettsfag3 8871 9655 852
4Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag1 9141 6203 534
5Realfag, industri- og tekniske fag6492 3963 045
6Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag1 2091 1952 404
7Samfunnsfag7812941 075
8Økonomi og IKT-fag327247574
9Språkfag382159541
10Samferdsels- og kommunikasjonsfag209254463
11Tjenesteyting og servicefag171633

Deltakernes alder i perioden fra 2015 til 2018

Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper

Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år

EmneDeltakere
1Samspill1 825
2Etikk1 548
3Kristendom837
4Andre organisasjons- og ledelsesfag813
5Instruktør-, trener- og lederutdanning804

Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet1 065
2Andre industri- og tekniske fag470
3Samspill399
4Instruktør-, trener- og lederutdanning362
5Helse og omsorg304

Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet1 582
2Instruktør-, trener- og lederutdanning467
3Bygg og anlegg459
4Samspill442
5Helse og omsorg430

Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet1 788
2Instruktør-, trener- og lederutdanning829
3Samspill734
4Andre organisasjons- og ledelsesfag710
5Sang, vokalmusikk og kor660

Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet1 507
2Sang, vokalmusikk og kor1 409
3Samspill736
4Organisasjonskunnskap631
5Helse og omsorg620

Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år

EmneDeltakere
1Sang, vokalmusikk og kor2 309
2Helse og omsorg2 133
3Tekstil1 306
4Dans806
5Musikk682

Kommuner i Akershus

Kursoversikt for alle kommuner

Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i Akershus 2018

KommuneKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Hurdal2566 4501 84988,2
2Ullensaker51010 78910 93513,9
3Skedsmo56216 7238 17410,4
4Vestby1583 9371 1959,0
5Nittedal1855 4711 6607,9
6Ski2397 7333 2247,7
7Aurskog-Høland1252 8988667,6
8Sørum1344 4359397,5
9Ås1436 7791 6717,1
10Oppegård1896 8401 6027,0
11Fet801 8898106,9
12Gjerdrum451 8434416,7
13Asker38913 6083 9436,4
14Lørenskog2306 7942 4985,9
15Nannestad641 9706154,8
16Eidsvoll1133 6161 0194,6
17Enebakk492 1344054,5
18Frogn692 2017444,4
19Nes (Akershus)862 3359754,0
20Bærum48518 8126 5103,9
21Rælingen501 5246932,8
22Nesodden461 8354762,4