Fylkesstatistikk
Studieforbundenes kursvirksomhet i 2018Agder

2 223kurs
9 %tilrettelagte kurs
22 120deltakere
67 075kurstimer
127frivillige og ideelle organisasjoner
30 av 30kommuner med kursvirksomhet

Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i Agder i 2018.

For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.

Vofo logo

Kurs i hele landet

Kursoversikt for alle fylker

Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2018

FylkeKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Oppland2 67865 61823 63314,1
2Hedmark2 24071 93021 38411,4
3Nordland2 41270 83223 6399,9
4Trøndelag4 404167 03948 4459,6
5Troms1 53051 48117 5529,2
6Telemark1 52546 48914 9318,8
7Finnmark66820 4736 2188,8
8Sogn og Fjordane96225 76911 7668,7
9Møre og Romsdal2 22362 09224 0018,3
10Hordaland4 266139 55146 6048,2
11Buskerud2 22380 02723 3057,9
12Vest-Agder1 45342 77913 7257,8
13Vestfold1 93162 62919 0687,8
14Oslo4 842158 36370 7207,2
15Akershus4 223130 91651 9526,9
16Aust-Agder77024 2968 3956,6
17Rogaland3 086103 78333 1466,5
18Østfold1 90265 77520 0646,4

Timer i perioden fra 2015 til 2018

Antall timer per år, i Agder og hele landet

Kurs i perioden fra 2015 til 2018

Antall kurs per år, i Agder og hele landet

Deltakere i perioden fra 2015 til 2018

Antall deltakere per år, i Agder og hele landet

Studieforbund i Agder

Kursoversikt for alle studieforbund

Antall kurs, timer og deltakere per studieforbund i Agder 2018

StudieforbundKursKurstimerDeltakere
1Kristelig studieforbund (K-stud)42412 8733 416
2Studieforbundet Livslang Læring (SLL)24710 0653 025
3Musikkens studieforbund (MSF)2529 4344 087
4Studieforbundet Funkis (Funkis)3769 1152 260
5Studieforbundet kultur og tradisjon (SKT)2607 9362 434
6Idrettens studieforbund (ISF)1395 1101 490
7Akademisk Studieforbund (AKS)1474 2382 014
8Studieforbundet natur og miljø (N&M)1773 7511 539
9Studieforbundet næring og samfunn (SNS)941 888729
10Studieforbundet AOF Norge (AOF)511 644871
11Senterpartiets Studieforbund (SpS)34593153
12Venstres studieforbund (VS)22428102

Studieforbundenes kurstimer i 2017 og 2018

Antall kurstimer per år, etter studieforbund

Deltakere på kursemner

Deltakere innenfor ulike kursemner

Antall deltakere i Agder 2018, etter hovedemne og kjønn

EmneKvinnerMennSum deltakere
1Estetiske fag og håndverksfag5 6673 9629 629
2Organisasjons- og ledelsesfag2 1202 0104 130
3Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag1 4291 0682 497
4Helse-, sosial- og idrettsfag1 6225342 156
5Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag9151 2292 144
6Språkfag466189655
7Realfag, industri- og tekniske fag84263347
8Samfunnsfag177100277
9Økonomi og IKT-fag61139200
10Samferdsels- og kommunikasjonsfag353368
11Tjenesteyting og servicefag13417

Deltakernes alder i perioden fra 2015 til 2018

Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper

Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år

EmneDeltakere
1Kristendom612
2Samspill550
3Instruktør-, trener- og lederutdanning493
4Friluftslivsfag404
5Etikk374

Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år

EmneDeltakere
1Kristendom236
2Samspill195
3Instruktør-, trener- og lederutdanning187
4Jakt178
5Musikk143

Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet342
2Kristendom231
3Instruktør-, trener- og lederutdanning221
4Sang, vokalmusikk og kor210
5Samspill163

Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet516
2Sang, vokalmusikk og kor371
3Kristendom271
4Samspill268
5Instruktør-, trener- og lederutdanning259

Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år

EmneDeltakere
1Sang, vokalmusikk og kor746
2Tillitsvalgte i arbeidslivet434
3Samspill311
4Kristendom233
5Helse og omsorg221

Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år

EmneDeltakere
1Sang, vokalmusikk og kor1 773
2Helse og omsorg1 191
3Musikk522
4Dans471
5Tekstil339

Kommuner i Agder

Kursoversikt for alle kommuner

Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i Agder 2018

KommuneKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Gjerstad4091243416,2
2Bygland1957415315,7
3Iveland1525514611,3
4Marnardal2656419211,3
5Vegårshei221 22126010,5
6Bykle103055510,4
7Kristiansand87326 8877 9069,5
8Åseral9135519,5
9Tvedestrand521 5786058,5
10Flekkefjord702 0065817,7
11Lyngdal641 8626317,5
12Risør512 0404657,4
13Søgne812 7227467,1
14Mandal1103 1051 3197,0
15Arendal2989 8173 3956,7
16Evje og Hornnes246723196,6
17Kvinesdal351 0122825,8
18Grimstad1323 5881 3465,7
19Audnedal10219935,6
20Vennesla791 4647055,4
21Åmli9225534,9
22Lillesand501 5535224,6
23Farsund411 1414474,2
24Valle567514,1
25Lindesnes194741563,8
26Froland228991303,8
27Hægebostad6125573,5
28Birkenes165221593,1
29Sirdal5145462,7
30Songdalen188301952,7