Fylkesstatistikk
Studieforbundenes kursvirksomhet i 2017Vest-Agder

1 562kurs
15 %tilrettelagte kurs
14 939deltakere
45 931kurstimer
117frivillige og ideelle organisasjoner
15 av 15kommuner med kursvirksomhet

Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i Vest-Agder i 2017.

For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.

Vofo logo

Kurs i hele landet

Kursoversikt for alle fylker

Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2017

FylkeKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Oppland2 58367 23126 25813,6
2Hedmark2 36871 87722 72012,1
3Nord-Trøndelag1 65258 99917 36312,0
4Nordland2 52475 51025 58810,4
5Telemark1 65551 05516 0629,5
6Troms1 58150 91817 7749,5
7Finnmark72223 7607 5599,5
8Sogn og Fjordane97526 55911 5888,8
9Møre og Romsdal2 31463 93327 7928,7
10Hordaland4 508142 41950 9478,7
11Vest-Agder1 56245 93114 9398,5
12Sør-Trøndelag2 57293 04636 7768,1
13Buskerud2 19871 77425 7207,9
14Vestfold1 93967 83624 9677,8
15Akershus4 441135 09553 7467,3
16Oslo4 888154 54275 1477,3
17Aust-Agder81324 9799 4987,0
18Rogaland3 289101 71735 8937,0
19Østfold1 96371 45722 1216,7

Timer i perioden fra 2015 til 2017

Antall timer per år, i Vest-Agder og hele landet

Kurs i perioden fra 2015 til 2017

Antall kurs per år, i Vest-Agder og hele landet

Deltakere i perioden fra 2015 til 2017

Antall deltakere per år, i Vest-Agder og hele landet

Studieforbund i Vest-Agder

Kursoversikt for alle studieforbund

Antall kurs, timer og deltakere per studieforbund i Vest-Agder 2017

StudieforbundKursKurstimerDeltakere
1Kristelig studieforbund (K-stud)42411 4873 003
2Studieforbundet Funkis (Funkis)2427 0161 708
3Studieforbundet Livslang Læring (SLL)1616 4241 902
4Musikkens studieforbund (MSF)1284 3601 702
5Akademisk Studieforbund (AKS)1374 2661 249
6Studieforbundet kultur og tradisjon (SKT)1463 8931 292
7Idrettens studieforbund (ISF)772 1271 415
8Studieforbundet natur og miljø (N&M)781 719832
9Studieforbundet KOR (SfK)491 456829
10Studieforbundet AOF Norge (AOF)361 252524
11Studieforbundet næring og samfunn (SNS)42973288
12Senterpartiets Studieforbund (SpS)26586103
13Venstres studieforbund (VS)1637292

Studieforbundenes kurstimer i 2016 og 2017

Antall kurstimer per år, etter studieforbund

Deltakere på kursemner

Deltakere innenfor ulike kursemner

Antall deltakere i Vest-Agder 2017, etter hovedemne og kjønn

EmneKvinnerMennSum deltakere
1Estetiske fag og håndverksfag3 2872 5865 873
2Organisasjons- og ledelsesfag1 6031 6373 240
3Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag1 0878511 938
4Helse-, sosial- og idrettsfag1 1124491 561
5Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag5497601 309
6Språkfag246129375
7Realfag, industri- og tekniske fag29262291
8Samfunnsfag9252144
9Samferdsels- og kommunikasjonsfag324577
10Økonomi og IKT-fag472471
11Tjenesteyting og servicefag332760

Deltakernes alder i perioden fra 2015 til 2017

Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper

Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år

EmneDeltakere
1Kristendom662
2Instruktør-, trener- og lederutdanning505
3Friluftslivsfag453
4Samspill327
5Etikk230

Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år

EmneDeltakere
1Kristendom188
2Instruktør-, trener- og lederutdanning164
3Musikk158
4Jakt119
5Sang, vokalmusikk og kor116

Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år

EmneDeltakere
1Instruktør-, trener- og lederutdanning246
2Kristendom183
3Tillitsvalgte i arbeidslivet172
4Sang, vokalmusikk og kor128
5Helse og omsorg89

Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år

EmneDeltakere
1Instruktør-, trener- og lederutdanning347
2Tillitsvalgte i arbeidslivet260
3Sang, vokalmusikk og kor236
4Kristendom187
5Samspill184

Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år

EmneDeltakere
1Sang, vokalmusikk og kor553
2Tillitsvalgte i arbeidslivet242
3Samspill185
4Kristendom162
5Musikk130

Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år

EmneDeltakere
1Sang, vokalmusikk og kor979
2Helse og omsorg729
3Dans447
4Musikk267
5Tre266

Kommuner i Vest-Agder

Kursoversikt for alle kommuner

Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i Vest-Agder 2017

KommuneKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Flekkefjord1062 96999211,7
2Farsund972 5557809,9
3Sirdal184681459,8
4Åseral9198509,6
5Kristiansand83125 0357 6349,3
6Lyngdal762 1337038,8
7Søgne973 1818938,6
8Mandal1183 3971 3827,6
9Audnedal13272897,4
10Marnardal153251326,5
11Kvinesdal351 1985195,8
12Hægebostad9193565,3
13Vennesla761 8506125,3
14Lindesnes245723364,8
15Songdalen311 4972884,7