Fylkesstatistikk
Studieforbundenes kursvirksomhet i 2017Sør-Trøndelag

2 572kurs
19 %tilrettelagte kurs
36 776deltakere
93 046kurstimer
149frivillige og ideelle organisasjoner
25 av 25kommuner med kursvirksomhet

Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i Sør-Trøndelag i 2017.

For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.

Vofo logo

Kurs i hele landet

Kursoversikt for alle fylker

Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2017

FylkeKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Oppland2 58367 23126 25813,6
2Hedmark2 36871 87722 72012,1
3Nord-Trøndelag1 65258 99917 36312,0
4Nordland2 52475 51025 58810,4
5Telemark1 65551 05516 0629,5
6Troms1 58150 91817 7749,5
7Finnmark72223 7607 5599,5
8Sogn og Fjordane97526 55911 5888,8
9Møre og Romsdal2 31463 93327 7928,7
10Hordaland4 508142 41950 9478,7
11Vest-Agder1 56245 93114 9398,5
12Sør-Trøndelag2 57293 04636 7768,1
13Buskerud2 19871 77425 7207,9
14Vestfold1 93967 83624 9677,8
15Akershus4 441135 09553 7467,3
16Oslo4 888154 54275 1477,3
17Aust-Agder81324 9799 4987,0
18Rogaland3 289101 71735 8937,0
19Østfold1 96371 45722 1216,7

Timer i perioden fra 2015 til 2017

Antall timer per år, i Sør-Trøndelag og hele landet

Kurs i perioden fra 2015 til 2017

Antall kurs per år, i Sør-Trøndelag og hele landet

Deltakere i perioden fra 2015 til 2017

Antall deltakere per år, i Sør-Trøndelag og hele landet

Studieforbund i Sør-Trøndelag

Kursoversikt for alle studieforbund

Antall kurs, timer og deltakere per studieforbund i Sør-Trøndelag 2017

StudieforbundKursKurstimerDeltakere
1Musikkens studieforbund (MSF)25816 9213 111
2Studieforbundet Livslang Læring (SLL)47216 4207 124
3Studieforbundet kultur og tradisjon (SKT)31011 3712 803
4Studieforbundet Funkis (Funkis)45010 4493 292
5Studieforbundet KOR (SfK)1999 3614 225
6Studieforbundet Solidaritet (SO)316 551130
7Studieforbundet natur og miljø (N&M)1884 9452 047
8Idrettens studieforbund (ISF)1814 4834 040
9Kristelig studieforbund (K-stud)1463 8641 090
10Studieforbundet AOF Norge (AOF)672 990838
11Akademisk Studieforbund (AKS)1482 6347 298
12Studieforbundet næring og samfunn (SNS)872 150618
13Senterpartiets Studieforbund (SpS)28778119
14Venstres studieforbund (VS)611332
15Samisk studieforbund (SOL)1169

Studieforbundenes kurstimer i 2016 og 2017

Antall kurstimer per år, etter studieforbund

Deltakere på kursemner

Deltakere innenfor ulike kursemner

Antall deltakere i Sør-Trøndelag 2017, etter hovedemne og kjønn

EmneKvinnerMennSum deltakere
1Estetiske fag og håndverksfag9 8996 26316 162
2Organisasjons- og ledelsesfag3 3593 9287 287
3Helse-, sosial- og idrettsfag2 9421 6104 552
4Realfag, industri- og tekniske fag1 0402 2883 328
5Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag1 1181 3312 449
6Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag7977291 526
7Samferdsels- og kommunikasjonsfag197373570
8Samfunnsfag217153370
9Språkfag185124309
10Økonomi og IKT-fag83115198
11Tjenesteyting og servicefag22325

Deltakernes alder i perioden fra 2015 til 2017

Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper

Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år

EmneDeltakere
1Samspill1 423
2Instrumentalopplæring767
3Etikk728
4Instruktør-, trener- og lederutdanning687
5Jakt252

Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år

EmneDeltakere
1Sang, vokalmusikk og kor1 002
2Andre industri- og tekniske fag906
3Samspill679
4Instruktør-, trener- og lederutdanning501
5Jakt497

Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år

EmneDeltakere
1Helse og omsorg1 378
2Instruktør-, trener- og lederutdanning852
3Sang, vokalmusikk og kor487
4Samspill327
5Tillitsvalgte i arbeidslivet325

Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år

EmneDeltakere
1Instruktør-, trener- og lederutdanning1 464
2Sang, vokalmusikk og kor765
3Samspill605
4Tillitsvalgte i arbeidslivet508
5Helse og omsorg438

Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år

EmneDeltakere
1Sang, vokalmusikk og kor1 522
2Samspill648
3Bygg og anlegg375
4Tillitsvalgte i arbeidslivet353
5Helse og omsorg307

Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år

EmneDeltakere
1Sang, vokalmusikk og kor2 408
2Helse og omsorg1 432
3Dans1 258
4Samspill371
5Tekstil303

Kommuner i Sør-Trøndelag

Kursoversikt for alle kommuner

Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i Sør-Trøndelag 2017

KommuneKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Røros1365 3081 21224,2
2Hitra731 99158315,7
3Rennebu3791034014,5
4Rissa842 31283912,7
5Midtre Gauldal713 20993711,2
6Hemne471 89136211,0
7Åfjord351 02536910,7
8Bjugn475 5993499,7
9Klæbu581 5656149,6
10Holtålen186792028,8
11Selbu368804168,8
12Oppdal591 9706798,5
13Tydal7212788,1
14Trondheim1 44351 52223 4947,6
15Frøya379541 7007,5
16Melhus1113 3011 1846,8
17Ørland361 1373566,8
18Osen6166516,1
19Snillfjord678276,1
20Malvik783 4321 0015,6
21Orkdal652 1638005,5
22Skaun421 6895105,3
23Roan5120355,2
24Meldal206182435,1
25Agdenes6204563,5