Studieforbundstatistikk
Studieforbundenes kursvirksomhet i 2017Samisk studieforbund

110kurs
77 %tilrettelagte kurs
615deltakere
8 989kurstimer
1frivillige og ideelle organisasjoner
17 av 426kommuner med kursvirksomhet

Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i Samisk studieforbund i 2017.

For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.

Vofo logo

Kurs i hele landet

Kursoversikt for alle fylker

Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2017

FylkeKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Finnmark898 2744601,2
2Troms12494920,1
3Hedmark23190,0
4Nordland252110,0
5Oslo4122340,0
6Sør-Trøndelag11690,0
7Nord-Trøndelag0000,0
8Møre og Romsdal0000,0
9Sogn og Fjordane0000,0
10Hordaland0000,0
11Rogaland0000,0
12Vest-Agder0000,0
13Aust-Agder0000,0
14Telemark0000,0
15Vestfold0000,0
16Buskerud0000,0
17Oppland0000,0
18Akershus0000,0
19Østfold0000,0

Timer i perioden fra 2015 til 2017

Antall timer per år, i Samisk studieforbund og alle studieforbund

Kurs i perioden fra 2015 til 2017

Antall kurs per år, i Samisk studieforbund og alle studieforbund

Deltakere i perioden fra 2015 til 2017

Antall deltakere per år, i Samisk studieforbund og alle studieforbund

Organisasjoner i studieforbundet

Kursoversikt for alle organisasjoner

Antall kurs, timer og deltakere per organisasjon i Samisk studieforbund 2017

OrganisasjonKursKurstimerDeltakere
1Samisk studieforbund1108 989615

Organisasjonenes kurstimer i 2016 og 2017

Antall kurstimer per år, etter organisasjon

Deltakere på kursemner

Deltakere innenfor ulike kursemner

Antall deltakere i Samisk studieforbund 2017, etter hovedemne og kjønn

EmneKvinnerMennSum deltakere
1Estetiske fag og håndverksfag38857445
2Språkfag532780
3Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag242448
4Samfunnsfag9817
5Økonomi og IKT-fag13417
6Helse-, sosial- og idrettsfag415
7Realfag, industri- og tekniske fag213

Deltakernes alder i perioden fra 2015 til 2017

Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper

Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år

EmneDeltakere
1Kostymer, design29
2Fiske og havbruk14
3Andre håndverksfag10
4Samisk9
5Andre naturbruk, økologi- og miljøvernsfag4

Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år

EmneDeltakere
1Kostymer, design36
2Samisk29
3Andre håndverksfag13
4Fiske og havbruk8
5Andre naturbruk, økologi- og miljøvernsfag7

Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år

EmneDeltakere
1Kostymer, design42
2Andre håndverksfag11
3Samisk10
4Musikk4
5Fiske og havbruk4

Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år

EmneDeltakere
1Kostymer, design72
2Andre håndverksfag12
3Samisk10
4Pedagogikk og undervisning3
5Sang, vokalmusikk og kor2

Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år

EmneDeltakere
1Kostymer, design53
2Sang, vokalmusikk og kor40
3Andre håndverksfag25
4Samisk11
5Tekstbehandling, regneark, grafikk 7

Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år

EmneDeltakere
1Kostymer, design48
2Andre håndverksfag17
3Sang, vokalmusikk og kor10
4Tekstbehandling, regneark, grafikk 10
5Samisk8

Kommuner i Samisk studieforbund

Kursoversikt for topp 25 av 426 kommuner

Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i Samisk studieforbund 2017

KommuneKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Guovdageaidnu - Kautokeino484 17822416,3
2Unjárga - Nesseby4140214,2
3Kvænangen3200142,4
4Porsanger - Porsángu - Porsanki5348281,3
5Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono234241,1
6Skånland3124161,0
7Alta202 6201181,0
8Kárásjohka - Karasjok222060,7
9Hattfjelldal14070,7
10Grane11240,7
11Sør-Varanger6128440,6
12Rennebu11690,4
13Deatnu - Tana14080,3
14Hammerfest3600110,3
15Hamar23190,1
16Tromsø4136380,1
17Oslo kommune4122340,0
18Kristiansand0000,0
19Mandal0000,0
20Farsund0000,0
21Flekkefjord0000,0
22Vennesla0000,0
23Songdalen0000,0
24Søgne0000,0
25Marnardal0000,0