Studieforbundstatistikk
Studieforbundenes kursvirksomhet i 2017Studieforbundet Solidaritet

417kurs
29 %tilrettelagte kurs
2 011deltakere
46 300kurstimer
17frivillige og ideelle organisasjoner
46 av 426kommuner med kursvirksomhet

Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i Studieforbundet Solidaritet i 2017.

For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.

Vofo logo

Kurs i hele landet

Kursoversikt for alle fylker

Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2017

FylkeKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Oppland503 0681810,3
2Hedmark388 0763810,2
3Oslo1155 2794590,2
4Nord-Trøndelag204 890610,1
5Vestfold337 496800,1
6Buskerud315 0471540,1
7Rogaland473 2211840,1
8Sør-Trøndelag316 5511300,1
9Østfold133871720,0
10Nordland7174510,0
11Finnmark223260,0
12Akershus15627680,0
13Troms4408390,0
14Møre og Romsdal4280150,0
15Telemark2351120,0
16Hordaland5213180,0
17Sogn og Fjordane0000,0
18Vest-Agder0000,0
19Aust-Agder0000,0

Timer i perioden fra 2015 til 2017

Antall timer per år, i Studieforbundet Solidaritet og alle studieforbund

Kurs i perioden fra 2015 til 2017

Antall kurs per år, i Studieforbundet Solidaritet og alle studieforbund

Deltakere i perioden fra 2015 til 2017

Antall deltakere per år, i Studieforbundet Solidaritet og alle studieforbund

Organisasjoner i studieforbundet

Kursoversikt for topp 5 organisasjoner

Antall kurs, timer og deltakere per organisasjon i Studieforbundet Solidaritet 2017

OrganisasjonKursKurstimerDeltakere
1Camphill bevegelsen10121 153314
2Biodynamisk forening3311 067144
3SOFT - Samarbeidsorganisasjonen for film og teater333 314140
4NFHS - Norsk forbund for helsepedagogikk462 812148
5FLS - Foreningen for livsveiledning681 965581

Organisasjonenes kurstimer i 2016 og 2017

Antall kurstimer per år, etter organisasjon

Deltakere på kursemner

Deltakere innenfor ulike kursemner

Antall deltakere i Studieforbundet Solidaritet 2017, etter hovedemne og kjønn

EmneKvinnerMennSum deltakere
1Estetiske fag og håndverksfag398188586
2Helse-, sosial- og idrettsfag31468382
3Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag197165362
4Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag22158279
5Samfunnsfag15537192
6Tjenesteyting og servicefag7832110
7Språkfag771996
8Økonomi og IKT-fag404

Deltakernes alder i perioden fra 2015 til 2017

Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper

Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år

EmneDeltakere
1Tegning, maling, grafikk18
2Andre naturbruk, økologi- og miljøvernsfag16
3Helseopplysning/kosthold13
4Husdyrhold13
5Dans7

Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år

EmneDeltakere
1Andre naturbruk, økologi- og miljøvernsfag75
2Jus56
3Helseopplysning/kosthold29
4Husdyrhold27
5Norsk som andrespråk22

Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år

EmneDeltakere
1Helseopplysning/kosthold52
2Andre naturbruk, økologi- og miljøvernsfag40
3Andre tros- og livssynsfag32
4Pedagogikk og undervisning22
5Dans21

Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år

EmneDeltakere
1Helseopplysning/kosthold61
2Andre tros- og livssynsfag51
3Andre naturbruk, økologi- og miljøvernsfag47
4Dans17
5Tegning, maling, grafikk15

Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år

EmneDeltakere
1Helseopplysning/kosthold102
2Andre tros- og livssynsfag86
3Sang, vokalmusikk og kor58
4Andre naturbruk, økologi- og miljøvernsfag48
5Tegning, maling, grafikk30

Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år

EmneDeltakere
1Helseopplysning/kosthold111
2Sang, vokalmusikk og kor97
3Andre tros- og livssynsfag50
4Andre naturbruk, økologi- og miljøvernsfag35
5Tegning, maling, grafikk20

Kommuner i Studieforbundet Solidaritet

Kursoversikt for topp 25 av 426 kommuner

Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i Studieforbundet Solidaritet 2017

KommuneKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Bjugn174 494383,5
2Vindafjord292 898983,3
3Østre Toten462 8121483,1
4Stange356 8913721,7
5Hattfjelldal233221,4
6Kvalsund113631,0
7Steinkjer194 872550,9
8Gjemnes213080,8
9Ringerike224 7961110,7
10Enebakk8224350,7
11Eide215070,6
12Herøy (Nordland)12450,6
13Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono122420,5
14Sandefjord287 295510,5
15Jevnaker3223310,4
16Malvik61 565420,4
17Alvdal1950,4
18Alstahaug396140,4
19Hurdal112070,3
20Sigdal11060,3
21Løten21 17640,3
22Meldal116110,3
23Ringebu13320,2
24Re226220,2
25Nærøy11860,2