Studieforbundstatistikk
Studieforbundenes kursvirksomhet i 2017Studieforbundet næring og samfunn

1 626kurs
7 %tilrettelagte kurs
15 002deltakere
40 368kurstimer
46frivillige og ideelle organisasjoner
283 av 426kommuner med kursvirksomhet

Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i Studieforbundet næring og samfunn i 2017.

For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.

Vofo logo

Kurs i hele landet

Kursoversikt for alle fylker

Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2017

FylkeKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Nord-Trøndelag16510 3076691,2
2Sogn og Fjordane751 1685490,7
3Nordland1552 8901 3590,6
4Aust-Agder681 6376170,6
5Oppland1081 4281 1650,6
6Møre og Romsdal1382 2551 4170,5
7Buskerud1272 2741 3260,5
8Troms531 8007790,3
9Telemark559894400,3
10Østfold882 2757150,3
11Sør-Trøndelag872 1506180,3
12Hedmark528594390,3
13Vest-Agder429732880,2
14Finnmark173472330,2
15Rogaland892 0087250,2
16Vestfold427844190,2
17Hordaland881 9197850,2
18Akershus971 7021 4160,2
19Oslo802 6031 0430,1

Timer i perioden fra 2015 til 2017

Antall timer per år, i Studieforbundet næring og samfunn og alle studieforbund

Kurs i perioden fra 2015 til 2017

Antall kurs per år, i Studieforbundet næring og samfunn og alle studieforbund

Deltakere i perioden fra 2015 til 2017

Antall deltakere per år, i Studieforbundet næring og samfunn og alle studieforbund

Organisasjoner i studieforbundet

Kursoversikt for topp 5 organisasjoner

Antall kurs, timer og deltakere per organisasjon i Studieforbundet næring og samfunn 2017

OrganisasjonKursKurstimerDeltakere
1Frisknett AS929 690136
2Norges Skogeierforbund4566 9553 133
3Norsk Fagutdanning AS803 8581 076
43071053 6301 222
5Norges Bygdekvinnelag1453 0551 095

Organisasjonenes kurstimer i 2016 og 2017

Antall kurstimer per år, etter organisasjon

Deltakere på kursemner

Deltakere innenfor ulike kursemner

Antall deltakere i Studieforbundet næring og samfunn 2017, etter hovedemne og kjønn

EmneKvinnerMennSum deltakere
1Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag8793 9364 815
2Realfag, industri- og tekniske fag1872 5832 770
3Estetiske fag og håndverksfag1 4804641 944
4Organisasjons- og ledelsesfag1 0097481 757
5Samfunnsfag7897091 498
6Helse-, sosial- og idrettsfag1 0083421 350
7Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag27257329
8Språkfag26436300
9Økonomi og IKT-fag8772159
10Samferdsels- og kommunikasjonsfag502070
11Tjenesteyting og servicefag8210

Deltakernes alder i perioden fra 2015 til 2017

Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper

Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år

EmneDeltakere
1Skogbruk714
2Andre samfunnsfaglige emner686
3Tillitsvalgte i frivillige organisasjoner207
4Politisk skolering197
5Teater, revy og drama149

Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år

EmneDeltakere
1Skogbruk472
2Andre industri- og tekniske fag311
3Bygg og anlegg281
4Tillitsvalgte i frivillige organisasjoner255
5Norsk som andrespråk179

Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år

EmneDeltakere
1Skogbruk503
2Andre industri- og tekniske fag401
3Bygg og anlegg350
4Andre samfunnsfaglige emner149
5Helse og omsorg143

Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år

EmneDeltakere
1Skogbruk398
2Andre industri- og tekniske fag320
3Bygg og anlegg244
4Husdyrhold154
5Hagebruk, plantekultur og plantevern147

Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år

EmneDeltakere
1Skogbruk355
2Andre industri- og tekniske fag278
3Tekstil200
4Helseopplysning/kosthold160
5Hagebruk, plantekultur og plantevern160

Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år

EmneDeltakere
1Tekstil437
2Litteratur240
3Skogbruk201
4Helseopplysning/kosthold180
5Andre samfunnsfaglige emner140

Kommuner i Studieforbundet næring og samfunn

Kursoversikt for topp 25 av 426 kommuner

Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i Studieforbundet næring og samfunn 2017

KommuneKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Nesna901 67856149,0
2Grong455 3034918,2
3Vegårshei10198784,8
4Norddal785624,2
5Gildeskål8171694,0
6Åmli7192883,8
7Namsskogan359153,4
8Sør-Fron979842,8
9Birkenes14333972,7
10Gloppen152201102,6
11Solund23092,5
12Steinkjer523 9671432,4
13Bokn224132,3
14Iveland3121152,2
15Marnardal570482,2
16Raarvihke - Røyrvik11562,1
17Overhalla8203812,1
18Folldal345291,9
19Frosta556431,9
20Namdalseid345171,9
21Halsa376161,9
22Flesberg5113571,9
23Snåase - Snåsa469411,9
24Vik563411,8
25Nærøy9118581,8