Fylkesstatistikk
Studieforbundenes kursvirksomhet i 2017Oslo

4 888kurs
10 %tilrettelagte kurs
75 147deltakere
154 542kurstimer
246frivillige og ideelle organisasjoner
1 av 1kommuner med kursvirksomhet

Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i Oslo i 2017.

For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.

Vofo logo

Kurs i hele landet

Kursoversikt for alle fylker

Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2017

FylkeKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Oppland2 58367 23126 25813,6
2Hedmark2 36871 87722 72012,1
3Nord-Trøndelag1 65258 99917 36312,0
4Nordland2 52475 51025 58810,4
5Telemark1 65551 05516 0629,5
6Troms1 58150 91817 7749,5
7Finnmark72223 7607 5599,5
8Sogn og Fjordane97526 55911 5888,8
9Møre og Romsdal2 31463 93327 7928,7
10Hordaland4 508142 41950 9478,7
11Vest-Agder1 56245 93114 9398,5
12Sør-Trøndelag2 57293 04636 7768,1
13Buskerud2 19871 77425 7207,9
14Vestfold1 93967 83624 9677,8
15Akershus4 441135 09553 7467,3
16Oslo4 888154 54275 1477,3
17Aust-Agder81324 9799 4987,0
18Rogaland3 289101 71735 8937,0
19Østfold1 96371 45722 1216,7

Timer i perioden fra 2015 til 2017

Antall timer per år, i Oslo og hele landet

Kurs i perioden fra 2015 til 2017

Antall kurs per år, i Oslo og hele landet

Deltakere i perioden fra 2015 til 2017

Antall deltakere per år, i Oslo og hele landet

Studieforbund i Oslo

Kursoversikt for alle studieforbund

Antall kurs, timer og deltakere per studieforbund i Oslo 2017

StudieforbundKursKurstimerDeltakere
1Studieforbundet Livslang Læring (SLL)1 19838 90514 593
2Musikkens studieforbund (MSF)44228 8604 283
3Kristelig studieforbund (K-stud)64420 1046 251
4Akademisk Studieforbund (AKS)83615 05125 007
5Studieforbundet KOR (SfK)26411 7015 398
6Studieforbundet Funkis (Funkis)47210 1834 343
7Idrettens studieforbund (ISF)3197 2087 900
8Studieforbundet kultur og tradisjon (SKT)1606 5691 169
9Studieforbundet Solidaritet (SO)1155 279459
10Studieforbundet AOF Norge (AOF)1413 6342 485
11Studieforbundet natur og miljø (N&M)1623 4061 795
12Studieforbundet næring og samfunn (SNS)802 6031 043
13Venstres studieforbund (VS)36694267
14Senterpartiets Studieforbund (SpS)15223120
15Samisk studieforbund (SOL)412234

Studieforbundenes kurstimer i 2016 og 2017

Antall kurstimer per år, etter studieforbund

Deltakere på kursemner

Deltakere innenfor ulike kursemner

Antall deltakere i Oslo 2017, etter hovedemne og kjønn

EmneKvinnerMennSum deltakere
1Organisasjons- og ledelsesfag9 58911 38220 971
2Estetiske fag og håndverksfag11 5137 35618 869
3Helse-, sosial- og idrettsfag6 8323 71310 545
4Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag3 1882 3365 524
5Realfag, industri- og tekniske fag1 1203 8424 962
6Språkfag2 9711 6234 594
7Samfunnsfag3 0591 0724 131
8Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag1 3161 6682 984
9Samferdsels- og kommunikasjonsfag4228901 312
10Økonomi og IKT-fag6635231 186
11Tjenesteyting og servicefag214869

Deltakernes alder i perioden fra 2015 til 2017

Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper

Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år

EmneDeltakere
1Samspill1 676
2Instruktør-, trener- og lederutdanning1 533
3Etikk1 444
4Musikk692
5Andre organisasjons- og ledelsesfag557

Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år

EmneDeltakere
1Kristendom1 540
2Instruktør-, trener- og lederutdanning1 436
3Sang, vokalmusikk og kor1 276
4Norsk som andrespråk1 201
5Psykologi929

Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år

EmneDeltakere
1Helse og omsorg2 955
2Psykologi1 609
3Tillitsvalgte i arbeidslivet1 600
4Sang, vokalmusikk og kor1 330
5Norsk som andrespråk1 307

Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet2 278
2Instruktør-, trener- og lederutdanning1 783
3Andre helse-, sosial- og idrettsfag1 200
4Sang, vokalmusikk og kor1 197
5Helse og omsorg1 105

Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet1 873
2Sang, vokalmusikk og kor1 869
3Bygg og anlegg841
4Andre organisasjons- og ledelsesfag837
5Samspill696

Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år

EmneDeltakere
1Sang, vokalmusikk og kor2 469
2Helse og omsorg1 170
3Tillitsvalgte i arbeidslivet1 006
4Samspill675
5Andre helse-, sosial- og idrettsfag454