Fylkesstatistikk
Studieforbundenes kursvirksomhet i 2017Nord-Trøndelag

1 652kurs
29 %tilrettelagte kurs
17 363deltakere
58 999kurstimer
94frivillige og ideelle organisasjoner
23 av 23kommuner med kursvirksomhet

Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i Nord-Trøndelag i 2017.

For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.

Vofo logo

Kurs i hele landet

Kursoversikt for alle fylker

Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2017

FylkeKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Oppland2 58367 23126 25813,6
2Hedmark2 36871 87722 72012,1
3Nord-Trøndelag1 65258 99917 36312,0
4Nordland2 52475 51025 58810,4
5Telemark1 65551 05516 0629,5
6Troms1 58150 91817 7749,5
7Finnmark72223 7607 5599,5
8Sogn og Fjordane97526 55911 5888,8
9Møre og Romsdal2 31463 93327 7928,7
10Hordaland4 508142 41950 9478,7
11Vest-Agder1 56245 93114 9398,5
12Sør-Trøndelag2 57293 04636 7768,1
13Buskerud2 19871 77425 7207,9
14Vestfold1 93967 83624 9677,8
15Akershus4 441135 09553 7467,3
16Oslo4 888154 54275 1477,3
17Aust-Agder81324 9799 4987,0
18Rogaland3 289101 71735 8937,0
19Østfold1 96371 45722 1216,7

Timer i perioden fra 2015 til 2017

Antall timer per år, i Nord-Trøndelag og hele landet

Kurs i perioden fra 2015 til 2017

Antall kurs per år, i Nord-Trøndelag og hele landet

Deltakere i perioden fra 2015 til 2017

Antall deltakere per år, i Nord-Trøndelag og hele landet

Studieforbund i Nord-Trøndelag

Kursoversikt for alle studieforbund

Antall kurs, timer og deltakere per studieforbund i Nord-Trøndelag 2017

StudieforbundKursKurstimerDeltakere
1Studieforbundet Funkis (Funkis)44411 9353 149
2Studieforbundet næring og samfunn (SNS)16510 307669
3Studieforbundet Livslang Læring (SLL)2047 7052 757
4Studieforbundet KOR (SfK)1756 7562 619
5Musikkens studieforbund (MSF)1095 2701 080
6Studieforbundet Solidaritet (SO)204 89061
7Studieforbundet kultur og tradisjon (SKT)1784 8371 464
8Studieforbundet natur og miljø (N&M)1482 5581 285
9Idrettens studieforbund (ISF)962 4012 095
10Studieforbundet AOF Norge (AOF)539281 165
11Kristelig studieforbund (K-stud)27620329
12Senterpartiets Studieforbund (SpS)1341773
13Venstres studieforbund (VS)922537
14Akademisk Studieforbund (AKS)11150580

Studieforbundenes kurstimer i 2016 og 2017

Antall kurstimer per år, etter studieforbund

Deltakere på kursemner

Deltakere innenfor ulike kursemner

Antall deltakere i Nord-Trøndelag 2017, etter hovedemne og kjønn

EmneKvinnerMennSum deltakere
1Estetiske fag og håndverksfag4 8902 9237 813
2Organisasjons- og ledelsesfag2 5562 2574 813
3Helse-, sosial- og idrettsfag1 4196802 099
4Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag6279211 548
5Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag312248560
6Realfag, industri- og tekniske fag11274285
7Samfunnsfag7764141
8Samferdsels- og kommunikasjonsfag106676
9Tjenesteyting og servicefag11516
10Økonomi og IKT-fag6612

Deltakernes alder i perioden fra 2015 til 2017

Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper

Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år

EmneDeltakere
1Instruktør-, trener- og lederutdanning741
2Samspill253
3Etikk229
4Jakt205
5Tillitsvalgte i frivillige organisasjoner163

Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år

EmneDeltakere
1Instruktør-, trener- og lederutdanning277
2Tillitsvalgte i arbeidslivet217
3Sang, vokalmusikk og kor158
4Jakt157
5Samspill110

Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år

EmneDeltakere
1Instruktør-, trener- og lederutdanning472
2Tillitsvalgte i arbeidslivet319
3Sang, vokalmusikk og kor183
4Samspill131
5Jakt108

Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år

EmneDeltakere
1Sang, vokalmusikk og kor453
2Instruktør-, trener- og lederutdanning453
3Tillitsvalgte i arbeidslivet426
4Samspill331
5Helse og omsorg115

Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år

EmneDeltakere
1Sang, vokalmusikk og kor867
2Samspill559
3Tillitsvalgte i arbeidslivet369
4Helse og omsorg194
5Organisasjonskunnskap123

Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år

EmneDeltakere
1Sang, vokalmusikk og kor1 501
2Helse og omsorg1 209
3Dans598
4Andre estetiske fag375
5Tekstil372

Kommuner i Nord-Trøndelag

Kursoversikt for alle kommuner

Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i Nord-Trøndelag 2017

KommuneKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Fosnes471 61530674,8
2Namdalseid471 03643829,5
3Inderøy1723 7081 15625,3
4Grong605 86735024,3
5Lierne301 02024821,6
6Nærøy832 10083316,2
7Høylandet1944416215,0
8Raarvihke - Røyrvik72098414,9
9Overhalla561 42260114,6
10Steinkjer30616 6913 29113,9
11Vikna601 63948513,6
12Snåase - Snåsa2877226413,0
13Namsskogan1140612812,6
14Meråker2669062110,4
15Verdal1475 3351 4749,9
16Levanger1896 1261 7859,5
17Stjørdal2135 7373 1199,0
18Frosta216392158,0
19Verran196831947,6
20Namsos812 1429786,2
21Leksvik205342145,7
22Leka394665,1
23Flatanger11560,9