Studieforbundstatistikk
Studieforbundenes kursvirksomhet i 2017Kristelig studieforbund

5 328kurs
1 %tilrettelagte kurs
41 853deltakere
142 921kurstimer
59frivillige og ideelle organisasjoner
227 av 426kommuner med kursvirksomhet

Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i Kristelig studieforbund i 2017.

For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.

Vofo logo

Kurs i hele landet

Kursoversikt for alle fylker

Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2017

FylkeKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Telemark58216 0893 9813,4
2Oppland61011 2173 7583,2
3Vest-Agder42411 4873 0032,3
4Rogaland90923 8366 3551,9
5Hordaland52613 0703 9541,0
6Oslo64420 1046 2511,0
7Hedmark1714 8491 1210,9
8Buskerud2306 6182 4250,8
9Østfold1985 4332 4140,7
10Akershus39811 0552 9230,7
11Vestfold1465 1631 6340,6
12Aust-Agder561 9746060,5
13Sør-Trøndelag1463 8641 0900,5
14Nordland972 4967080,4
15Møre og Romsdal862 5646540,3
16Sogn og Fjordane357682380,3
17Nord-Trøndelag276203290,2
18Troms321 4812630,2
19Finnmark112331460,1

Timer i perioden fra 2015 til 2017

Antall timer per år, i Kristelig studieforbund og alle studieforbund

Kurs i perioden fra 2015 til 2017

Antall kurs per år, i Kristelig studieforbund og alle studieforbund

Deltakere i perioden fra 2015 til 2017

Antall deltakere per år, i Kristelig studieforbund og alle studieforbund

Organisasjoner i studieforbundet

Kursoversikt for topp 5 organisasjoner

Antall kurs, timer og deltakere per organisasjon i Kristelig studieforbund 2017

OrganisasjonKursKurstimerDeltakere
1Pinsebevegelsen1 10032 6436 786
2Menighetene i Den Norske Kirke90122 8828 781
3Hekta63614 9503 507
4Normisjon35710 0262 268
5Ungdom i Oppdrags Studieråd1719 5591 730

Organisasjonenes kurstimer i 2016 og 2017

Antall kurstimer per år, etter organisasjon

Deltakere på kursemner

Deltakere innenfor ulike kursemner

Antall deltakere i Kristelig studieforbund 2017, etter hovedemne og kjønn

EmneKvinnerMennSum deltakere
1Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag13 2989 04722 345
2Estetiske fag og håndverksfag5 5902 8408 430
3Organisasjons- og ledelsesfag2 1881 4953 683
4Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag1 5821 3852 967
5Helse-, sosial- og idrettsfag1 0271 3162 343
6Språkfag6863641 050
7Samfunnsfag5844201 004
8Økonomi og IKT-fag121527
9Tjenesteyting og servicefag314

Deltakernes alder i perioden fra 2015 til 2017

Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper

Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år

EmneDeltakere
1Kristendom8 652
2Friluftslivsfag2 705
3Andre organisasjons- og ledelsesfag1 558
4Sang, vokalmusikk og kor884
5Instruktør-, trener- og lederutdanning410

Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år

EmneDeltakere
1Kristendom4 042
2Sang, vokalmusikk og kor1 165
3Instruktør-, trener- og lederutdanning380
4Norsk som andrespråk299
5Andre helse-, sosial- og idrettsfag264

Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år

EmneDeltakere
1Kristendom2 422
2Sang, vokalmusikk og kor1 172
3Andre helse-, sosial- og idrettsfag387
4Norsk som andrespråk382
5Instruktør-, trener- og lederutdanning190

Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år

EmneDeltakere
1Kristendom1 674
2Sang, vokalmusikk og kor853
3Andre helse-, sosial- og idrettsfag318
4Norsk som andrespråk208
5Andre organisasjons- og ledelsesfag163

Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år

EmneDeltakere
1Kristendom1 717
2Sang, vokalmusikk og kor1 106
3Andre helse-, sosial- og idrettsfag344
4Andre organisasjons- og ledelsesfag249
5Samspill108

Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år

EmneDeltakere
1Kristendom3 804
2Sang, vokalmusikk og kor1 777
3Samspill281
4Andre samfunnsfaglige emner240
5Andre helse-, sosial- og idrettsfag205

Kommuner i Kristelig studieforbund

Kursoversikt for topp 25 av 426 kommuner

Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i Kristelig studieforbund 2017

KommuneKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Bø (Telemark)1912 3931 43030,5
2Hemsedal501 28374020,5
3Lillehammer5329 2813 16719,1
4Kragerø1977 0881 07618,6
5Seljord4576133715,1
6Lom226111749,3
7Sirdal13323937,1
8Farsund531 2493045,4
9Hurdal153761405,2
10Rennesøy256282335,1
11Kviteseid11324934,5
12Rennebu11158674,3
13Finnøy132631124,0
14Lund13224934,0
15Nord-Fron223581393,8
16Iveland5194453,7
17681 3514373,6
18Oppegård933 1194773,4
19Forsand4101203,2
20Elverum621 0853042,9
21Hægebostad5125362,9
22Strand377622792,9
23Drangedal12512742,9
24Meland234861112,9
25Flekkefjord258782172,8