Studieforbundstatistikk
Studieforbundenes kursvirksomhet i 2017Studieforbundet Funkis

7 701kurs
95 %tilrettelagte kurs
56 782deltakere
169 056kurstimer
74frivillige og ideelle organisasjoner
307 av 426kommuner med kursvirksomhet

Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i Studieforbundet Funkis i 2017.

For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.

Vofo logo

Kurs i hele landet

Kursoversikt for alle fylker

Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2017

FylkeKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Hedmark70910 7793 2053,6
2Nord-Trøndelag44411 9353 1493,2
3Nordland74318 2914 6923,1
4Møre og Romsdal54610 1193 6382,1
5Oppland3736 6182 6872,0
6Finnmark1382 5961 0481,8
7Akershus1 00023 0258 1071,7
8Buskerud4489 7043 5551,6
9Sør-Trøndelag45010 4493 2921,4
10Troms2274 8871 8291,4
11Vest-Agder2427 0161 7081,3
12Telemark2094 8071 7981,2
13Hordaland61713 3864 4001,2
14Aust-Agder1384 2299151,2
15Vestfold2925 9242 7101,2
16Østfold3026 7672 7001,0
17Oslo47210 1834 3430,7
18Rogaland2937 0262 5740,6
19Sogn og Fjordane581 3154320,5

Timer i perioden fra 2015 til 2017

Antall timer per år, i Studieforbundet Funkis og alle studieforbund

Kurs i perioden fra 2015 til 2017

Antall kurs per år, i Studieforbundet Funkis og alle studieforbund

Deltakere i perioden fra 2015 til 2017

Antall deltakere per år, i Studieforbundet Funkis og alle studieforbund

Organisasjoner i studieforbundet

Kursoversikt for topp 5 organisasjoner

Antall kurs, timer og deltakere per organisasjon i Studieforbundet Funkis 2017

OrganisasjonKursKurstimerDeltakere
1Landsforeningen for hjerte- og lungesyke1 76650 36614 369
2Norsk Revmatikerforbund1 76037 85012 694
3Norges Blindeforbund1 70237 2517 017
4Norges Fibromyalgiforbund3846 8362 767
5Hørselshemmedes Landsforbund4536 8325 129

Organisasjonenes kurstimer i 2016 og 2017

Antall kurstimer per år, etter organisasjon

Deltakere på kursemner

Deltakere innenfor ulike kursemner

Antall deltakere i Studieforbundet Funkis 2017, etter hovedemne og kjønn

EmneKvinnerMennSum deltakere
1Helse-, sosial- og idrettsfag25 45211 12236 574
2Organisasjons- og ledelsesfag6 8423 38010 222
3Estetiske fag og håndverksfag2 9751 0163 991
4Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag2 4519843 435
5Samfunnsfag7882871 075
6Økonomi og IKT-fag582265847
7Språkfag355125480
8Samferdsels- og kommunikasjonsfag7577152
9Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag336

Deltakernes alder i perioden fra 2015 til 2017

Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper

Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år

EmneDeltakere
1Helse og omsorg734
2Tillitsvalgte i frivillige organisasjoner129
3Organisasjonskunnskap98
4Sosialpolitiske emner og rettigheter94
5Engelsk42

Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år

EmneDeltakere
1Helse og omsorg941
2Tillitsvalgte i frivillige organisasjoner297
3Sosialpolitiske emner og rettigheter186
4Organisasjonskunnskap150
5Tegnspråk66

Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år

EmneDeltakere
1Helse og omsorg1 400
2Tillitsvalgte i frivillige organisasjoner365
3Sosialpolitiske emner og rettigheter245
4Organisasjonskunnskap177
5Tegnspråk76

Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år

EmneDeltakere
1Helse og omsorg3 134
2Tillitsvalgte i frivillige organisasjoner767
3Sosialpolitiske emner og rettigheter590
4Organisasjonskunnskap450
5historie136

Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år

EmneDeltakere
1Helse og omsorg4 375
2Tillitsvalgte i frivillige organisasjoner1 230
3Sosialpolitiske emner og rettigheter779
4Organisasjonskunnskap710
5historie320

Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år

EmneDeltakere
1Helse og omsorg20 509
2Sosialpolitiske emner og rettigheter2 856
3historie2 762
4Organisasjonskunnskap2 649
5Tillitsvalgte i frivillige organisasjoner2 571

Kommuner i Studieforbundet Funkis

Kursoversikt for topp 25 av 426 kommuner

Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i Studieforbundet Funkis 2017

KommuneKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Evenes1816 600693129,1
2Hurdal2898 3762 01899,3
3Sømna4681327622,5
4Inderøy1091 57549916,0
5Alvdal391 08830516,0
6Berg123216913,1
7Våler (Hedmark)4043618710,7
8Trysil665778010,1
9Vega12407519,7
10Dyrøy112891179,7
11Loabák - Lavangen10297469,3
12Røros471 2233228,4
13Brønnøy661 4724508,3
14Voss1038403047,1
15Askøy1915 2659966,6
16Øksnes306212376,6
17Rendalen12100786,5
18Stange1281 1031626,3
19Øyer325093286,3
20Åsnes464651206,3
21Vikna279052326,1
22Snillfjord678276,1
23Åfjord196131785,8
24Lierne8433565,8
25Namdalseid9313895,6