Studieforbundstatistikk
Studieforbundenes kursvirksomhet i 2017Studieforbundet Folkeuniversitetet

7 851kurs
2 %tilrettelagte kurs
102 260deltakere
292 711kurstimer
16frivillige og ideelle organisasjoner
330 av 426kommuner med kursvirksomhet

Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i Studieforbundet Folkeuniversitetet i 2017.

For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.

Vofo logo

Kurs i hele landet

Kursoversikt for alle fylker

Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2017

FylkeKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Hordaland1 29345 30814 0042,5
2Sogn og Fjordane2207 3752 9972,0
3Oppland37412 8175 2882,0
4Troms31011 0233 4961,9
5Oslo1 19838 90514 5931,8
6Hedmark33012 1484 6961,7
7Nordland38615 3775 0361,6
8Sør-Trøndelag47216 4207 1241,5
9Nord-Trøndelag2047 7052 7571,5
10Møre og Romsdal37113 9855 1911,4
11Vestfold34113 9574 9041,4
12Buskerud37817 8355 3411,4
13Rogaland62822 2508 1771,3
14Akershus68928 1159 2141,1
15Aust-Agder1124 7131 4021,0
16Finnmark702 3141 0380,9
17Vest-Agder1616 4241 9020,9
18Telemark1297 3812 0020,7
19Østfold1858 6593 0980,6

Timer i perioden fra 2015 til 2017

Antall timer per år, i Studieforbundet Folkeuniversitetet og alle studieforbund

Kurs i perioden fra 2015 til 2017

Antall kurs per år, i Studieforbundet Folkeuniversitetet og alle studieforbund

Deltakere i perioden fra 2015 til 2017

Antall deltakere per år, i Studieforbundet Folkeuniversitetet og alle studieforbund

Organisasjoner i studieforbundet

Kursoversikt for topp 5 organisasjoner

Antall kurs, timer og deltakere per organisasjon i Studieforbundet Folkeuniversitetet 2017

OrganisasjonKursKurstimerDeltakere
1Norges Musikkorps Forbund4 169156 29965 583
2Studieforbundet Folkeuniversitetet1 90589 32016 096
3Human-Etisk Forbund70823 2699 814
4Nasjonalforeningen for folkehelsen3638 9892 301
5Maskinentreprenørenes Landsforbund2023 9423 414

Organisasjonenes kurstimer i 2016 og 2017

Antall kurstimer per år, etter organisasjon

Deltakere på kursemner

Deltakere innenfor ulike kursemner

Antall deltakere i Studieforbundet Folkeuniversitetet 2017, etter hovedemne og kjønn

EmneKvinnerMennSum deltakere
1Estetiske fag og håndverksfag38 47929 93568 414
2Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag5 8735 88111 754
3Språkfag5 2883 0518 339
4Realfag, industri- og tekniske fag2843 5963 880
5Helse-, sosial- og idrettsfag2 6871 1123 799
6Organisasjons- og ledelsesfag1 6971 6883 385
7Samfunnsfag7812671 048
8Økonomi og IKT-fag7512911 042
9Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag114256370
10Tjenesteyting og servicefag6056116
11Samferdsels- og kommunikasjonsfag3380113

Deltakernes alder i perioden fra 2015 til 2017

Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper

Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år

EmneDeltakere
1Samspill17 573
2Etikk9 761
3Instrumentalopplæring4 208
4Musikkteori1 001
5Dans716

Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år

EmneDeltakere
1Samspill5 147
2Norsk som andrespråk1 829
3Instrumentalopplæring1 123
4Bygg og anlegg784
5Andre organisasjons- og ledelsesfag372

Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år

EmneDeltakere
1Samspill4 163
2Norsk som andrespråk2 146
3Instrumentalopplæring743
4Bygg og anlegg738
5Andre helse-, sosial- og idrettsfag567

Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år

EmneDeltakere
1Samspill8 725
2Instrumentalopplæring1 312
3Bygg og anlegg982
4Norsk som andrespråk676
5Andre helse-, sosial- og idrettsfag415

Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år

EmneDeltakere
1Samspill10 271
2Instrumentalopplæring1 332
3Bygg og anlegg901
4Andre helse-, sosial- og idrettsfag312
5Spansk291

Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år

EmneDeltakere
1Samspill7 254
2Andre humanistiske fag1 547
3Instrumentalopplæring832
4Andre helse-, sosial- og idrettsfag614
5Tekstil550

Kommuner i Studieforbundet Folkeuniversitetet

Kursoversikt for topp 25 av 426 kommuner

Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i Studieforbundet Folkeuniversitetet 2017

KommuneKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Fosnes2590613939,8
2Radøy481 6405739,4
3Solund7157748,8
4Norddal144471258,4
5Hitra378432567,9
6Løten551 8154467,2
7Jevnaker451 0523116,7
8Lødingen143861146,6
9Berlevåg6170756,1
10Rissa407124086,0
11Jølster184011545,9
12Bremanger227573275,7
13Nordkapp184561585,5
14Lindås863 5019255,5
15Sømna117141835,4
16Etnedal7246615,2
17Lierne7250365,0
18Utsira114105,0
19Steigen122542394,7
20Gol211 2411164,6
21Salangen101661334,5
22Nordre Land288892314,1
23Høyanger175071724,1
24Ørskog95141503,9
25Sveio221 0032863,9