Fylkesstatistikk
Studieforbundenes kursvirksomhet i 2017Buskerud

2 198kurs
23 %tilrettelagte kurs
25 720deltakere
71 774kurstimer
140frivillige og ideelle organisasjoner
21 av 21kommuner med kursvirksomhet

Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i Buskerud i 2017.

For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.

Vofo logo

Kurs i hele landet

Kursoversikt for alle fylker

Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2017

FylkeKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Oppland2 58367 23126 25813,6
2Hedmark2 36871 87722 72012,1
3Nord-Trøndelag1 65258 99917 36312,0
4Nordland2 52475 51025 58810,4
5Telemark1 65551 05516 0629,5
6Troms1 58150 91817 7749,5
7Finnmark72223 7607 5599,5
8Sogn og Fjordane97526 55911 5888,8
9Møre og Romsdal2 31463 93327 7928,7
10Hordaland4 508142 41950 9478,7
11Vest-Agder1 56245 93114 9398,5
12Sør-Trøndelag2 57293 04636 7768,1
13Buskerud2 19871 77425 7207,9
14Vestfold1 93967 83624 9677,8
15Akershus4 441135 09553 7467,3
16Oslo4 888154 54275 1477,3
17Aust-Agder81324 9799 4987,0
18Rogaland3 289101 71735 8937,0
19Østfold1 96371 45722 1216,7

Timer i perioden fra 2015 til 2017

Antall timer per år, i Buskerud og hele landet

Kurs i perioden fra 2015 til 2017

Antall kurs per år, i Buskerud og hele landet

Deltakere i perioden fra 2015 til 2017

Antall deltakere per år, i Buskerud og hele landet

Studieforbund i Buskerud

Kursoversikt for alle studieforbund

Antall kurs, timer og deltakere per studieforbund i Buskerud 2017

StudieforbundKursKurstimerDeltakere
1Studieforbundet Livslang Læring (SLL)37817 8355 341
2Studieforbundet Funkis (Funkis)4489 7043 555
3Musikkens studieforbund (MSF)1809 1041 772
4Kristelig studieforbund (K-stud)2306 6182 425
5Studieforbundet kultur og tradisjon (SKT)2236 1531 819
6Studieforbundet Solidaritet (SO)315 047154
7Studieforbundet natur og miljø (N&M)2114 8671 852
8Studieforbundet KOR (SfK)803 7631 378
9Idrettens studieforbund (ISF)1202 7712 300
10Studieforbundet næring og samfunn (SNS)1272 2741 326
11Studieforbundet AOF Norge (AOF)691 4131 736
12Akademisk Studieforbund (AKS)461 1241 696
13Senterpartiets Studieforbund (SpS)28555226
14Venstres studieforbund (VS)27546140

Studieforbundenes kurstimer i 2016 og 2017

Antall kurstimer per år, etter studieforbund

Deltakere på kursemner

Deltakere innenfor ulike kursemner

Antall deltakere i Buskerud 2017, etter hovedemne og kjønn

EmneKvinnerMennSum deltakere
1Estetiske fag og håndverksfag5 5832 9968 579
2Organisasjons- og ledelsesfag3 6823 2486 930
3Helse-, sosial- og idrettsfag2 3459413 286
4Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag1 8841 2793 163
5Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag7001 1781 878
6Realfag, industri- og tekniske fag102627729
7Språkfag409202611
8Samfunnsfag175109284
9Økonomi og IKT-fag12228150
10Samferdsels- og kommunikasjonsfag144357
11Tjenesteyting og servicefag312253

Deltakernes alder i perioden fra 2015 til 2017

Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper

Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år

EmneDeltakere
1Etikk588
2Samspill554
3Instruktør-, trener- og lederutdanning543
4Kristendom238
5Jakt163

Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet383
2Kristendom355
3Instruktør-, trener- og lederutdanning217
4Jakt173
5Sang, vokalmusikk og kor170

Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet583
2Kristendom376
3Instruktør-, trener- og lederutdanning297
4Sang, vokalmusikk og kor261
5Helse og omsorg203

Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år

EmneDeltakere
1Instruktør-, trener- og lederutdanning715
2Tillitsvalgte i arbeidslivet699
3Sang, vokalmusikk og kor350
4Samspill346
5Helse og omsorg264

Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år

EmneDeltakere
1Sang, vokalmusikk og kor650
2Tillitsvalgte i arbeidslivet562
3Samspill500
4Helse og omsorg426
5Organisasjonskunnskap228

Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år

EmneDeltakere
1Helse og omsorg1 356
2Sang, vokalmusikk og kor1 301
3Andre humanistiske fag882
4Dans577
5Samspill400

Kommuner i Buskerud

Kursoversikt for alle kommuner

Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i Buskerud 2017

KommuneKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Flå3162329828,7
2Hemsedal671 95491227,4
3Gol872 5831 07718,9
4Ål701 82569314,8
5Rollag1857812812,9
6Krødsherad2442020710,6
7Kongsberg2798 9174 09610,3
8Modum1393 3361 29310,1
9Nore og Uvdal256272229,9
10Hol431 1756809,5
11Nes (Buskerud)317122749,2
12Sigdal307433108,6
13Hole571 1001 0558,4
14Drammen56820 7675 9738,3
15Lier2095 6082 4788,1
16Ringerike18910 6261 7036,3
17Øvre Eiker1123 3531 1566,0
18Flesberg163822635,9
19Hurum501 8575545,3
20Røyken752 2717683,4
21Nedre Eiker652 1448882,6