Fylkesstatistikk
Studieforbundenes kursvirksomhet i 2017Aust-Agder

813kurs
17 %tilrettelagte kurs
9 498deltakere
24 979kurstimer
87frivillige og ideelle organisasjoner
15 av 15kommuner med kursvirksomhet

Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i Aust-Agder i 2017.

For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.

Vofo logo

Kurs i hele landet

Kursoversikt for alle fylker

Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2017

FylkeKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Oppland2 58367 23126 25813,6
2Hedmark2 36871 87722 72012,1
3Nord-Trøndelag1 65258 99917 36312,0
4Nordland2 52475 51025 58810,4
5Telemark1 65551 05516 0629,5
6Troms1 58150 91817 7749,5
7Finnmark72223 7607 5599,5
8Sogn og Fjordane97526 55911 5888,8
9Møre og Romsdal2 31463 93327 7928,7
10Hordaland4 508142 41950 9478,7
11Vest-Agder1 56245 93114 9398,5
12Sør-Trøndelag2 57293 04636 7768,1
13Buskerud2 19871 77425 7207,9
14Vestfold1 93967 83624 9677,8
15Akershus4 441135 09553 7467,3
16Oslo4 888154 54275 1477,3
17Aust-Agder81324 9799 4987,0
18Rogaland3 289101 71735 8937,0
19Østfold1 96371 45722 1216,7

Timer i perioden fra 2015 til 2017

Antall timer per år, i Aust-Agder og hele landet

Kurs i perioden fra 2015 til 2017

Antall kurs per år, i Aust-Agder og hele landet

Deltakere i perioden fra 2015 til 2017

Antall deltakere per år, i Aust-Agder og hele landet

Studieforbund i Aust-Agder

Kursoversikt for alle studieforbund

Antall kurs, timer og deltakere per studieforbund i Aust-Agder 2017

StudieforbundKursKurstimerDeltakere
1Studieforbundet Livslang Læring (SLL)1124 7131 402
2Studieforbundet Funkis (Funkis)1384 229915
3Musikkens studieforbund (MSF)973 9881 746
4Studieforbundet kultur og tradisjon (SKT)1223 6121 336
5Kristelig studieforbund (K-stud)561 974606
6Studieforbundet natur og miljø (N&M)911 843834
7Studieforbundet næring og samfunn (SNS)681 637617
8Idrettens studieforbund (ISF)44912637
9Studieforbundet AOF Norge (AOF)30906454
10Senterpartiets Studieforbund (SpS)23500123
11Venstres studieforbund (VS)17402151
12Akademisk Studieforbund (AKS)13175652
13Studieforbundet KOR (SfK)28825

Studieforbundenes kurstimer i 2016 og 2017

Antall kurstimer per år, etter studieforbund

Deltakere på kursemner

Deltakere innenfor ulike kursemner

Antall deltakere i Aust-Agder 2017, etter hovedemne og kjønn

EmneKvinnerMennSum deltakere
1Estetiske fag og håndverksfag2 5451 5644 109
2Organisasjons- og ledelsesfag1 0469291 975
3Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag3786441 022
4Helse-, sosial- og idrettsfag617305922
5Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag407360767
6Realfag, industri- og tekniske fag122204326
7Samfunnsfag10348151
8Språkfag8655141
9Økonomi og IKT-fag423880
10Tjenesteyting og servicefag415

Deltakernes alder i perioden fra 2015 til 2017

Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper

Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år

EmneDeltakere
1Teater, revy og drama248
2Kristendom223
3Samspill218
4Instruktør-, trener- og lederutdanning178
5Etikk165

Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år

EmneDeltakere
1Andre industri- og tekniske fag234
2Instruktør-, trener- og lederutdanning192
3Jakt120
4Tillitsvalgte i arbeidslivet70
5Politisk skolering67

Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet151
2Instruktør-, trener- og lederutdanning104
3Sang, vokalmusikk og kor99
4Jakt65
5Samspill57

Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet258
2Sang, vokalmusikk og kor154
3Samspill137
4Instruktør-, trener- og lederutdanning120
5Husdyrhold93

Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år

EmneDeltakere
1Sang, vokalmusikk og kor298
2Tillitsvalgte i arbeidslivet239
3Samspill137
4Helse og omsorg129
5Tekstil122

Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år

EmneDeltakere
1Sang, vokalmusikk og kor846
2Helse og omsorg460
3Musikk204
4Tekstil159
5Folkedans150

Kommuner i Aust-Agder

Kursoversikt for alle kommuner

Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i Aust-Agder 2017

KommuneKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Bykle2460622725,2
2Gjerstad4393047517,1
3Iveland1849511513,4
4Tvedestrand672 29674511,1
5Bygland1243712310,0
6Valle11283778,8
7Åmli164441928,6
8Arendal33610 5854 3217,5
9Vegårshei143891646,7
10Evje og Hornnes246491896,6
11Grimstad1213 3651 3435,3
12Risør331 2503334,8
13Birkenes246302144,6
14Lillesand451 7005454,2
15Froland208501603,5